Bloedgroepen

In Japan wordt er naar je bloedgroep gekeken bij een sollicitatie. Ook bij huwelijksbureaus komt dit onderwerp vaak voor. Er bestaat namelijk een nauwe samenhang met je karaker en je bloedgroep. Het idee van de bloedgroep komt van de Japanse psycholoog, Takeje Furukawa in 1934.

 

Bloedgroep A

Topmanagers hebben vaak deze bloedgroep. Bloedgroep A-mensen hebben vaak grote prestaties op werk en privéterrein. Ze zijn perfectionistisch. Eerst het beroep, dan het privéleven. De groep A-mensen zijn eerlijk, rechtaardig en trouw. Ze lijken op het eerste gezicht gereserveerd en ongezellig. Maar op de keeper beschouwd zijn ze hartstochtelijk.

 

Bloedgroep B

Deze groep mensen zijn zelfbewust, maar wel een beetje plomp of ruw. Ze zijn hard voor zichzelf. Dit is vooral om hun zwakke plekken te versterken. Voor anderen zijn ze zowel tolerant als hard. Want ze ontzien de fouten niet van anderen. Ze neigen tot jaloezie. Perfectionisme staat hoog in het vaandel.

 

Bloedgroep AB

Dit is een gevoelig type, een gevoelsmens. Deze mensen zijn intuďtief begaafd, maar moeilijk in te schatten. Ze willen best wat leren en staan open voor nieuwe dingen. Ze zijn niet stoer of saai. Ze hebben last van gevoelsstemmingen, maar zijn op zich aanpassend en niet dominerend. Ze kunnen zich ondergeschikt maken.

 

Bloedgroep NUL

Deze mensen hebben een intensief gevoelsleven, maar laten zich leiden door het intellect. Ze zijn erg contactueel en willen snel resultaat zien boeken. Ze zijn tolerant, ook ten opzichte van jaloezie. In de liefde zijn ze succesrijk. Ze zien vaak het praktische nut van de liefde in. Maar soms geeft dat problemen. [Zover deze ingekorte versie van de psycholoog Furukawa.]

Kinderen lijken op ouders, omdat ze de geestelijke atomen van hun ouders in het bloed hebben.  Wilt u iets meer weten over voeding en bloedgroepen?

 

 UpToDate 2023-2024