Wenn Gott nicht gnädig und geduldig mit uns wäre, wären wir hoffnungslos verloren.

En acht [op] de lankmoedigheid [geduld] van onze Heer voor de zaligheid; gelijkerwijze ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ons geschreven heeft. 2. Petrus 3,15

Het geduld van onze Heer vindt het voor onze redding nodig, zoals bij onze goede broeder Paulus over de bemiddelde wijsheid van de Heer, die hij ons meegedeeld!

 

Schouw ik terug op mijn leven

Dat mij door God werd gegeven

Zie ik al Zijn barmhartigheid

Dat maakt mijn hart van vreugde wijd

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/NoUTUdtQoKPlku0OSb9ALMrdolWQs05-sPailAWEMi7VaZ_tXx_m3yhroGFGbGWYMXs-uw5inTsERuenuZEQfqY-GN01raV_59Lt2K1m1G27=s0-d-e1-ft#http://www.tagesleitzettel.de/bibellese/mailpics/frage1.gif

Vraag: Heb je het begrepen en met je hart geregistreerd, dat je slechts door de genade en het geduld van je Heiland van de eeuwige bedorvenheid gered bent?

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/WvAZ1Gtqafk5Rq_59bvC5OWPaWMeB-bcx_98E4PWyldKGJCz9uOqzkFztWUx3s5Ny9xa83y346GAQz3lRbIrdyMRbxfheyoENtZtCl3fBew=s0-d-e1-ft#http://www.tagesleitzettel.de/bibellese/mailpics/tipp1.gif

Voorstel: ‘Kom, laat ons aanbidden en knieën en voor de Heer neervallen, die ons heeft gemaakt’. (Psalm 95,6)

Hij heeft vredegedachten met ons. Ik, onwaardig mens, die heeft Hij uit het moeras der zonden getrokken en heeft mij met de mantel der gerechtigheid bekleedt. (Jesaja 61,10) Ik wil U roemen, prijzen en loven!’ Ik ben zeer vrolijk in den HEER, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap.

UpToDate 2023-2024