Je Bijbelse kennis uitbreiden?! Test jezelf!

Verfris je Bijbelse kennis

 

https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcSlZrY9JwA5wuxhmY1XWh6GN5u72C3iXfYVY2n1SdCQF4l5sCY%26s&sp=1660071290T5b41a7b3816766d959bd31aa0afeb945042c47687b8b21a518ea1599c157c0c3

Vraag 1

Wie was een enigst meisje,

Dat twaalf broeders had,

En stout en erg nieuwsgierig

Ging kijken in de stad?

De wereld lokte haar,

Maar t is haar slecht bekomen,

Er wordt in t Bijbelboek

Van haar niets meer vernomen.

 

Vraag 2

Men had haar meegenomen

Van t ouderhuis.

Zij kon het niet ontkomen,

Dat was een kruis.

Toch wou ze zich niet wreken,

Toen t leed er was

Maar heeft de weg gewezen

Opdat haar heer genas. [Wie was zij?]

Vraag 3

Men heeft t vertrouwen

In hem gesteld,

Liet hem bewaren

t gegeven geld.

Dat had hij boven de Heiland lief,

Kon niet geloven.

Wie was de dief?

 

Vraag 4

Wie zegt mij ras

Wat wel de grootste woonark was.

 

Vraag 5

Geen zusje om er mee te spelen

Met twaalf jongens moest ik delen. [Wie?]

 

Vraag 6

Wie moest het met de dood betalen

Toen hij twee knechten thuis ging halen? [of slaven]

 

Vraag 7

Wie toonde in haar rouw en smart

Toch wel het echte moederhart?

Vraag 8

En in welke stad, zozeer vermaard,

Is door een wijze vrouw gespaard?

Vraag 9

Wie werd om ezels uitgezonden

En heeft het koninkrijk gevonden?

 

Vraag 10

Wie dankte aan zijn tante t leven,

Toen zijn broeders moesten sneven?

Naar de Bijbelse antwoorden

Eindresultaat:

 

Bij vraag 1: Dina, de dochter van Jakob

Bij vraag 2: Het meisje met Naman, de Syrir

Bij vraag 3: Judas, die Jezus verraden heeft en een dief was

Bij vraag 4: De ark van Noach

Bij vraag 5: Dina, de zuster van de twaalf zonen van Jakob

Bij vraag 6: Sime [Kon.2:36-46]

Bij vraag 7: Rispa [2 Sam. 21:8,9]

Bij vraag 8: De stad Abel [2 Sam.20:18,22]

Bij vraag 9: Saul [1 Sam.9:3,20]

Bij vraag 10: Joas [2 Kon.11:1,2]

 

Scoor je eigen test

Hoeveel punten heb je?

Als je 6 punten of meer hebt, dan ben je een prof!

6 punten: uitstekend

5 punten: voldoende

4 punten: matig

3 punten: weinig kennis van de Bijbel!

2 punten: geen echte Bijbellezer?

1 punt: onbekend met de Bijbel?