Bijbelse Kennis oprakelen!

 

https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcSlZrY9JwA5wuxhmY1XWh6GN5u72C3iXfYVY2n1SdCQF4l5sCY%26s&sp=1660071290T5b41a7b3816766d959bd31aa0afeb945042c47687b8b21a518ea1599c157c0c3

Vraag 1:

Geen vader en geen moeder,

Geen zuster en geen broeder

Waarmee hij praten zou.

Met diepe slaap bevangen,

Kreeg hij op zijn verlangen

Uit s Heren hand een vrouw. [Wie?]

 

Vraag 2:

Hij was een boerenjongen

Heeft menig lied gezongen

Dat nog ons hart bekoort.

Hij werd een dichter-koning als bekroning,

Wiens lied men in Gods woning

Zondags vaak met velen hoort.

 

Vraag 3:

Waar klonk, en dat wel onverwacht,

De schoonste lofzang in de nacht?

 

Vraag 4:

De duivel heeft mijn tong gebruikt

Toen heb ik uw geluk gefnuikt.

Ik was een dier.

Noem mij eens hier.

 

Vraag 5:

Ik was een jongen, klein en teer;

Men bracht mij bij een waardige heer.

Daar mocht ik blijven dag en nacht;

Mijn moeder heeft mij weggebracht.

Drie stieren, meel en ook wat wijn,

T ging alles mee. Wie mag ik zijn?

 

Vraag 6:

Noem de voornaamste aardse vluchteling

Die met zijn ouders mee ging

 

Vraag 7:

Wij waren samen: mijn broer en ik

Al was hij rijk, hij had geen schik.

Hij had geen liefde en geen geloof,

Was voor Gods woorden zo koud en doof.

Mijn godsvrucht kon hem niet behagen;

Hij heeft in het veld mij doodgeslagen. [Wie ben ik?]

 

Vraag 8:

Zij scheen Gods zegen weg te dragen,

En tergde mij wel alle dagen.

Maar God heeft mijn gebed verhoord,

Schonk mij een kindje op Zijn word.

Dat werd, geleid door s Heren hand,

De beste zoon van het vaderland [wie?]

 

Vraag 9:

Ofschoon mij weinig tijd meer restte,

Mijn laatste tempelgang was de beste,

Toen heb ik Christus zelf ontmoet,

Zo werd mij ook het sterven zoet. [Wie ben ik?]

 

Vraag 10:

Wie was, tot ons rampzalig lot,

Zijn vrouw gehoorzaam boven God?

 

*.*.*.*.*

 

Vraag 1: antwoord: Adam.

Vraag 2: antwoord: David.

Vraag 3: antwoord: In Bethlehem, toen de engelen zongen.

Vraag 4: antwoord: De slang in het Paradijs

Vraag 5: antwoord: Samul [1 Sam.1:24]

Vraag 6: antwoord: Het Kindje Jezus

Vraag 7: antwoord: Abel [Gen.4:8]

Vraag 8: antwoord: Hanna, de moeder van Samuel

Vraag 9: antwoord: Simeon in de tempel

Vraag10: antwoord: Adam

 

Hoeveel punten heb je?

 

6 punten: uitstekend

5 punten: voldoende

4 punten: matig

3 punten: geringe Bijbelkennis

2 punten: geen echte Bijbellezer

1 punt: weleens over de Bijbel gehoord

 

Heb je 6 punten en meer, dan bij je een prof.!