Alle Schrift is door God ingegeven [2 Tim.3:16]

 

Want ik heb het van geen mens ontvangen of geleerd, maar door een Openbaring van de Heer. [Gal.1:12]. – Door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen in de naam van God gesproken [2 Petr.1:21].

 

Drie belangrijke Bijbelteksten door drie belangrijke schrijvers. Zij getuigen over de waarheid van de echtheid der Bijbel. De inhoud van de Heilige Schrift is waar en volkomen, schrijft Mozes in zijn vierde boek, Leviticus 23:19. Het Woord van de Bijbel is (gelukkig) blijvend geldig volgens Matt. 24:35. Ook David in Psalm 119:160 en Salomo in Spreuken 30:5 getuigen daarvan. God wil, dat wij rijkelijk met Zijn Woord omgaan (Kol. 3:16) en er natuurlijk ook naar handelen, anders heeft de Bijbel – zo vaak je deze ook leest – überhaupt geen nut (Josea 1:8). Het is de Heer er bijzonder aan gelegen, dat wij het ook juist begrijpen (Openbaringen 2:7a). Het zal de mens geen schade berokkenen om de Bijbel vaker te lezen. Integendeel. Daardoor wordt zijn ziel in het zoeken en het nadenken daartoe bewaard blijven.

 

Daarom is Hij teruggekomen ‘op de wolken’ en had Zijn driejarig verblijf in Palestina (o.a. vnl. in Gallilea – ca. 2000 geleden)  Bijna week voor week beschreven in de Nieuwe Openbaringen door Jakob Lorber. Op de veel gestelde vraag, wanneer de kinderen van Adam gehuwd waren en met welke, wordt in de Bijbel niet expliciet vermeld. Dat is ook niet nodig, want een gezond mens met een goed stel hersens, kan dat zelf natuurlijk ook beantwoorden. Het antwoord staat logischerwijs al beschreven in Genesis 5:4, dat Adam daarna nog 800 jaar leefde en hij verwekte zonen en dochters. Stel je eigen familie voor in een periode van gemiddeld 80 jaar. Hoeveel kinderen, kleinkinderen, enz. zullen daaruit in korte tijd ontstaan? Hij heeft een enorme nakomelingschap gecreëerd. Adam en Eva waren de eerste en enige mensen, die God direct geschapen had. In die tijd was het begin van een huwelijk onder broers en zusters de enige mogelijkheid. Zo dicht bij deze eerste scheppingsmensen waren uit deze verbindingen met elkaar nog geen genetische beschadigingen te vrezen. Eerst in Leviticus 18 wordt door God het huwelijk met nauwe bloedverwanten nadrukkelijk verboden (incest).

 

Jezus, de sleutel tot de Bijbel

Johannes 5:39: ‘jullie zoeken in de Schrift; want jullie menen, dat je daarin het eeuwige leven zult vinden; en zij is het, die over Mij getuigd. In deze tekst spreekt Jezus over het Oude Testament. Als deze uitspraak voor het OT geldt, voor hoeveel temeer dan voor het Nieuwe Testament (NT), dat de Openbaringen van de Heer is. In het middelpunt van de Bijbel staat Jezus centraal. Profeten hebben op Zijn komst gewezen in Deut.18:15. Een profeet zoals Ik, zal jouw Heer en jouw God, opwekken uit jou en je broeders, en die moeten jullie gehoorzamen. Zie ook Jesaja 9:5,6. Nog directer staat het in Jesaja 53 en Psalm 22.     

 

UpToDate 2023-2024