Kant en klaar antwoord maakt traag

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

Het een en ander hoeft de mens niet ineens duidelijk gemaakt te worden. Zo’n proces gaat geleidelijk in haar werk. Dat is beter voor de psyche en zelfrijping. Een kant en klaar antwoord maakt de geest traag en lui. Omdat de lezer dan verder niets meer te vragen of te onderzoeken heeft. Is daarentegen het antwoord toch nog onduidelijk, dan zal de geest zich zeker ermee bemoeien haar best te doen om het antwoord te vinden en zich op deze wijze hiermee akkoord te gaan.

 

De Bijbel is zo geschreven, dat het in overeenstemming is met haar eigen beeldspraak. Om zeer wijze redenen is dit zo geleid, dat de heiligheid en de daarin verhulde waarheid niet te besmetten is door de kinderen van de wereld [aldus Jakob Lorber via de Heer]. Zelfs de vier Evangeliën zijn [niet] helemaal op elkaar afgestemd? Maar zal dat enig nut hebben. Of blijken deze wonderbaarlijk genoeg toch wel een precieze overeenstemming te hebben? In het eerste instantie valt dat helemaal niet op. Lees de profeten en de boeken van de Evangelisten; ze zullen – gezien in het ware licht – zijn als de vruchten van één en dezelfde boom.

 

De Bijbel is als een rijke vindplaats en een lichtbron voor alle menselijke verhoudingen. Zij is een getuigenis voor elk schepsel en behoort toe aan de gehele schepping. De eerste vijf boeken van Mozes [Pentateuch] werden door Mozes zelf geschreven, weliswaar in het Egyptische hiëroglyfenschrift, maar het werd later in de tijd van de Richteren met Oud-Hebreeuwse letters op het perkament geschreven in de oude stad Pergamus. Eerst later heeft men medeklinkers (vocalen) eraan toegevoegd. Adam was niet de eerste mens, maar wel de eerste mens, waarin een eigen ik, verbonden met de Goddelijke Geest, een vrije wil had en te doen kreeg met de keuze tussen het goede of het slechte. 

 

Voor Adam was de Aarde allang bevolkt, maar niet met gewone mensen, echter wel met dierlijke mensen (geen apen!), die geen vrije wil hadden en niet begiftigd waren met de Goddelijke Geest.

 

Adam heeft nog 30 jaar geleefd in de paradijselijke tuin, waarna hij door een Engel van het Licht werd verdreven. De reden voor deze ‘verdrijving’ was een seksuele val der zonde, de feitelijke val voor deze ‘verdrijving’ uit het aardse paradijs. In het Grote Johannes Evangelie in de Nieuwe Openbaringen [NO] – in het 20STE hoofdstuk- wordt Genesis 1 uitvoerig uitgelegd en men kan het daar zelf nalezen.  

 

UpToDate 2023-2024