Elke vijftig of honderd jaar een profeet

Door alle tijden heen heeft de Heer de wereld kleine en grote zieners opgewekt, meestal om de 50 of 100 jaar en elke duizend jaar één grote profeet. Hildegard van Bingen, Swedenborg en Lorber behoorden ook tot de grote profeten, naast Jakob Boehme e.a. De huidige media schenkt hier geen aandacht aan, of doen het af met ‘valse profetie’. Of zij verwijzen dit naar het mediamiek gebeuren en rangschikken het zelfs onder het ‘occulte’. Toch moet hier benadrukt worden, dat de Nieuwe Openbaringen [voortaan met NO] aangeduid, nooit de Heilige Schrift [de Bijbel] kan vervangen. De Bijbel is en blijft de fundamentele raadsman of wegwijzer voor terugkeer naar de hemelse Vader.

 

De Bijbel wordt door velen nog niet begrepen en als saai en onbegrijpelijk afgedaan. Door de vele uitleg van theologen blijven er nog vragen over. De Heer zegt Zelf: ‘Wie niet in zijn eigen hart de getuigenis en het bewijs vindt, dat Mijn Woord [de Bijbel] de geest en het leven zijn, dezulken zullen met duizend en nog eens duizend schrifttekens niet overtuigd worden, omdat dit slechts aan de deemoedige en aan hen, die eenvoudig zijn in hun hart, geopenbaard wordt wat voor de ‘wijzen’ en de zichzelf ‘noemende ‘verstandigen’ verborgen is’.

 

De Heilige Schrift is met opzet ‘versluiert’ geschreven om de mensheid te prikkelen en ze aan te zetten tot discussies over onduidelijke citaten. De mens wordt aangespoord om zelf op onderzoek te gaan en steeds weer. Soms worden we daarbij een handje geholpen. De Bijbel laat zich niet zomaar kennen, men moet er beslist moeite voor doen: ‘De Bijbel lezen met een eerlijk hart!’ En zoveel moeite is dat ook niet. Door de ‘versluierde’ Bijbel [de wolken] ziet men tenslotte de blauwe hemel [opklaring als verheldering.]

 

Ook de NO roept de lezer op om niet alles klakkeloos aan te nemen. Er is dus veel zelfonderzoek nodig met een ‘open’ hart. De Bijbel zegt zelf: ‘Onderzoek alles, en behoudt het goede!’ Een sterke en eerlijk zoekende twijfelaar is de Heer liever, dan iemand, die alles aanneemt, voor wat het is.  

www.zelfbeschouwing.info