DE BIJBEL IN DE EINDTIJD

Het lezen van de Bijbel zal veel nut opleveren voor de innerlijke zelfbeschouwing. Een eerste blik op de Bijbel lijkt misschien een saaie aangelegenheid, maar een intelligent wezen zal zich afvragen, hoe het toch mogelijk is, dat zulk een bijzonder boek door de grote tijden heen, zich staande heeft gehouden. Al een groot wonder op zichzelf. Dan moet er toch meer aan de hand zijn.  Het staat een ieder vrij de Bijbel wel of niet te lezen, te doorvorsen, te begrijpen en er naar te leven. Het lijkt mij slim om dit bijzondere boek  – de Heilige Schrift – in je leven ooit gelezen te hebben. Het maakt niet uit waar je begint, maar het is aangeraden te beginnen bij een Bijbeldeel, om de samenhang beter te begrijpen. Bijvoorbeeld de eerste twee hoofdstukken van Genesis, wat heb ik uit de zes scheppingsdagen begrepen?

 

Waren het zes scheppingsdagen van vierentwintig uur? Natuurlijk is bij God alles mogelijk. Onder scheppingsdag kan ook iets anders schuilgaan. Bij de Heer is immers duizend jaar als één dag. Onder scheppingsdag verstaan we één grote tijdsperiode. De zes scheppingsdagen kunnen mogelijk uit zes grote scheppingsperioden bestaan hebben. Trouwens, de Bijbel wordt in de geestelijke wereld zelfs door Engelen gelezen! Dat maakt, dat de Bijbel nogmaals heel speciaal moet zijn. Wat is het, dat de Bijbel zo belangrijk wordt gevonden? Door de zesduizend jaren heen, vanaf het begin van de schepping, van Adam & Eva, heeft de Heer in het oude Joodse Testament ons tot vandaag toe, een groot vast fundament en wegwijzer gegeven om de weg te gaan naar de eeuwige thuiskomst. En toen deze tijd vervult was, zond Hij Zijn Zoon. (dat wil zeggen de Liefde van God Zelf in de personificatie van Jezus)

 

Door de Evangelist in het Nieuwe Testament (Joh.16:12) liet God hem schrijven: ‘Ik had jullie nog veel te zeggen, maar dat kunnen jullie nu nog niet begrijpen (dragen). Verder vertelt Joh.21:2, dat de Heer wel zoveel boeken moest uitgeven, om de hele wereld daarmee te vullen – en dan zouden de mensen het nog niet begrijpen!’…. Maar, als de tijd hiervoor rijp is, dan zal Hij wederom terugkomen [niet zoals wordt verwacht!] maar, zoals beloofd, door een Nieuw Groot Evangelie te geven, dat de eeuwige onaantastbare Bijbel uitlegt op een unieke verhelderende wijze: ‘De Nieuwe Openbaringen!  

www.zelfbeschouwing.info