Bethsaida

 

Site van Betsaïda Julius

 

Omgeving van Bethsaïda

 

Bethsaida. Philippus, Andres en Petrus waren volgens Joh. 1:45 daar geboren;  langs de slingerende

Jordaan met haarvijgen bomen 60 km van Betsaida door het hula-dal – de banyas, dat is het voormalige

Caesarea Philippi, vroeger oorspronkelijk ’Paneus’ [Mathh 16:13]

 

Er zijn twee – ja zelfs drie Caesareas Philippi – Daar, waar Jezus zich het meest ophield, was bij

Caesarea Philippi, 5 kilometer  westelijk gelegen van het Galilese Tiberias.

 

Zee van Galilea in de buurt van Betsaïda

 

vlakbij Bethsaïda aan het meer van Galilea

 

www.zelfbeschouwing.info