Bethlehem, geboorte Jezus in een grot

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Volgens de Jeugd van Jezus [34-10] vertrokken Maria en Jozef, die toch al vroeg vertrokken waren van Jeruzalem [vanuit het huis van Nicodemus] naar de grot en zij kwamen pas 1 uur voor zonsondergang aan. Zij hadden deze afstand gemakkelijk in 3 uren kunnen lopen.

De grot waar Jezus geboren was, was erg ruim. Jozef zag een opkomende volle maan. Hij liep klaarblijkelijk langs een beekje met een waterval [met een sterk verval van de berg meekomend] – in een berg [heuvel] was een grot, die iets van het zandpad lag afgelegen. Het huidige dorpsdeel van Bethlehem heet Bet Sahur, het veld van de schaapsherders, volgens de archeologie. Van hieruit is het nog maar 2 km. naar de grot. Van Bethlehem naar Jeruzalem is het slechts 12 km. De afstand van Bethlehem naar het oude Nazareth is 170 km. [te voet 6 dagen]. Gilon, een klein riviertje, loopt ten westen van Bethlehem. [Gen.35:19 en Micha 5:1-4]

Bethlehem ligt op 850 meter hoogte en Jezus zou op 777 meter hoogte geboren zijn. Rachel werd begraven vlak bij Efrata = Bethlehem. Ruth leefde in deze velden. Ook David is in Bethlehem geboren. Het gebied is vrij heuvelachtig. Het Davidsklooster ligt 1 kilometer – 1500 meter van de grot van Jezus, ten Zuidoosten vanaf het Davidshuis. Zie ook Openb. 19:6, Jesaja 46:10, Micha 5:1, Gen. 35:21, 16, Jesaja 9:5 en Galaten 14:4.

David komt uit het 7e geslacht. Bethlehem had destijds de hoogte van ruim 850 meter hoogte. Moab = 40-6-1-2 = 49. Het Joodse jaar 3793 na Adam was 358 v. Jezus geboorte, moet kenmerkend zijn geweest. Bethlechem = Beth Lachama. Het was eerst een heidens stadje.

David werd in Bethlehem geboren en volgens de profeet Micha: ‘die heerser in Israel moet worden’. Zijn oorsprong is in de voortijd. [Micha 5:2]. Paulus stelt nadrukkelijk vast, dat God Zijn zoon zond, uit een vrouw geboren. [Galaten 4:4]. Bij de plek Bayt Sahur worden de velden getoond, op welke de herders de geboorte werd verkondigd.

Jozef vraagt Maria – toen zij tientallen kilometers voor Jeruzalem waren - wat er toch in haar omgaat, omdat ze de ene keer vol pijn, de andere keer lacht en straalt van vreugde op de ezelin naar Bethlehem. ‘Ik zie twee volkeren voor me, het ene weent en daarom huilde ik noodgedwongen mee, het andere trok lachend voor mij uit en ik werd daar vrolijk van en moest mee lachen. Maria had vaker visioenen. Zo naderde ons vrome gezel­schap Bethlehem tot op nog geen zes uren gaans, waar in de open lucht een rustpauze werd gehou­den. Hij liet dus weer opbreken en trok verder naar Bethlehem.

 

In de buurt van Bethlehem sprak Maria opeens tot Jozef, dat de weeën begonnen waren. Wat in haar is, benauwt haar en wil naar buiten, zei ze. Ze kan de druk niet weerstaan.

Jozef was echter ten einde raad en zei: 'Om Godswil Maria, je ziet toch dat hier nergens een herberg is, waar moet ik dan met je heen?' Maria antwoordde: 'Kijk, daar in die berg is een grot! Het is nog geen honderd passen van hier. Breng me daar maar heen; ik kan onmogelijk verder!'

Maria zag in de berg – nauwelijks honderd passen van daar – een grot, en wilde daarheen gebracht worden. In die grot – die de herders uit de omgeving tot noodstal diende, werd wat hooi en stro gevonden – en Jozef liet onmiddellijk een schamele rustplaats voor Maria maken. De grot lag afgelegen. (bron: jeugd van Jezus - hfdst. 14)

 

Inmiddels was het al vrij laat geworden, zodat de eerste sterren al aan de hemel te zien waren... Inmiddels was het al vrij laat geworden, zodat de eerste sterren al aan de hemel te zien waren... [opmerking: rond 20.00 uur is het daar al als nacht!]

In de stad van David is de Redder geboren. Er bestaat een opschrift Shepherds Field = Hirtenfeld – achterkant van de stadskern. In het huidige dorpsdeel Bet Sahur (huis der magiërs) – dat zou dus het veld van de schaapsherders moeten zijn volgens de archeologie. Van het Hirtenfeld tot naar de geboortekribbe of de spelonk [grot] beneden het dorp is het maar twee kilometer. Dit kan ook ten noordoosten zijn! Efrata is de eerste naam van Bethlehem – Efrata = de vruchtbare.

Bethlehem betekent ook huis van de wetenschap. De weg naar Bethlehem van Jeruzalem is, zoals beschreven, dus ca. 12 kilometer – een prettige wandelroute loopt hogerop op een zadelheuvel. [op een perfect aangebouwde straat hoog op de bergrug, geniet men een prachtig uitzicht].

Bethlehem heeft nu 3500 inwoners en kent een checkpoint. Een groot deel is christelijk en wordt goed bewaakt met beton en schrikdraad met een acht meter hoge muurwal. Tijdens de geboorte van Jezus waren er zo’n 100 inwoners. Rachel, de vrouw van Jakob werd begraven aan de straat naar Efrata, dat is Bethlehem. Zie Genesis 35:19 en ook Micha 5:1-4. Haar oorsprong is uit de voortijd en uit de dagen der eeuwigheid. De afstand van Bethlehem naar Nazareth is 150 kilometer en te voet bijna 4 dagen.

 

Nogmaals de reis van Nazareth naar Bethlehem

De aankomst

Het vrome gezel­schap [Jozef, Maria en de zoons van Jozef] naderde Bethlehem tot op nog geen zes uren gaans, waar in de open lucht een rustpauze werd gehou­den. Hij liet dus weer opbreken en trok verder naar Bethlehem. Jozef vraagt Maria wat er in haar omgaat, omdat ze de ene keer vol pijn, de andere keer lacht en straalt van vreugde op de ezelin naar Bethlehem. ‘Ik zie twee volkeren voor me, het ene weent en daarom huilde ik noodgedwongen mee, het andere trok lachend voor mij uit en ik werd daar vrolijk van en moest mee lachen. Maria had vaker visioenen. Maar, toen ze in de nabij­heid van Bethlehem waren geko­men, riep Maria op ’n gegeven moment plotseling naar Jozef: 'O Jozef, kunnen we hier niet stoppen? Degene, Die in mij is begint mij nu toch wel vrese­lijk te benauwen; laat daarom stil­houden!'

 

Door deze plotselinge noodkreet van Maria werd Jozef volkomen verrast; hij begreep dat nu te gebeuren stond, wat hij het meest van alles vreesde! Hij liet dus onmiddellijk halt houden en Maria zei vlug: 'Til mij alsjeblieft van die ezel af, want Wat in mij is wil er­uit, en ik kan de druk niet langer weerstaan!' Jozef was echter ten einde raad en zei: 'Om Godswil Maria, je ziet toch dat hier nergens een herberg is, waar moet ik dan met je heen?' Maria antwoordde: 'Kijk, daar in die berg is een grot! 't Is nog geen honderd passen van hier. Breng me daar maar heen; ik kan onmogelijk verder!' Vlug stuurde Jozef zijn groepje nu in die richting en tot zijn grote opluchting bemerkte hij dat deze grot de herders uit die omgeving tot een soort noodstal diende. Er lag wat stro en hooi, waarvan hij onmiddellijk een noodbed voor Maria liet maken.

 

De andere drie moesten de os en de ezel verzorgen en de kar in de grot onderbrengen; die was daar namelijk ruim genoeg voor. Inmiddels was het al vrij laat geworden, zodat de eerste sterren al aan de hemel te zien waren. In de buurt van Bethlehem sprak Maria opeens tot Jozef, dat de weeën begonnen  waren. Wat in haar is, benauwt haar en wil naar buiten, zei ze. Ze kan de druk niet weerstaan. Maria zag in de berg – nauwelijks honderd passen van daar – een grot, en wilde daarheen gebracht worden. In die grot – die de herders uit de omgeving tot noodstal diende, werd wat hooi en stro gevonden – en Jozef liet onmiddellijk een schamele rustplaats voor Maria maken. De grot lag afgelegen.  Jozef op zoek naar de vroedvrouw ontmoette in het begin van de nacht op vrouw die op hem toeliep. En de vroedvrouw zei: 'Man vol van genade, dat treft! Die hoofdman Cornelius uit Ro­me woont namelijk bij mij in huis, een van de eerste huizen van de stad!

 

Jozef en Maria leefden meer als een week in een schaapsgrot. In de stad van David is de Redder geboren. Er bestaat een opschrift Shepherds Field = Hirtenfeld – achterkant van de stadskern. In het huidige dorpsdeel Bet Sahur (huis der magiers) – het veld van de schaapsherders volgens de archeologie. Van het Hirtenfeld tot naar de geboortekribbe of spelonk boven het dorp is het maar twee kilometer. Dit kan ook ten noord-oosten zijn! Efrata is de eerste naam van Bethlehem – Efrata = de vruchtbare. Op de 8e dag bereidden zij zich voor om naar Jeruzalem te gaan en twee tortelduiven naar de wet van Mozes te offeren.

 

Tegelijk moest het kind Jezus besneden en geregistreerd worden – dit was op 15 januari 2 v. Chr. ’s middags om 15.00 uur Europese tijd. De Romeinse keizer Augustus liet namelijk in alle landen waarover hij regeerde een gebod uitgaan dat alle volkeren van zijn rijk moesten worden geregistreerd en geteld, en dat zij terwille van een juiste belastingheffing en ook voor de rekrutering moesten worden beschreven. Voor de Nazareners was er uiteraard geen uitzondering ge­maakt, en dus was Jozef genood­zaakt om naar Bethlehem te gaan, de stad van David, alwaar de Ro­meinse registratie-commissie ge­vestigd was.

 

Bethlehem betekent ook huis van de wetenschap. De weg naar Bethlehem van Jeruzalem is 12 kilometer – een prettige wandelroute loopt hogerop op een zadelheuvel. Bethlehem heeft nu 3500 inwoners en kent een checkpoint. Een groot deel is christelijk en wordt goed bewaakt met beton en schrikdraad met een acht meter hoge muurwal. Voor Jezus geboorte waren er zo’n 100 inwoners. Rachel, de vrouw van Jakob werd begraven aan de straat naar Efrata, dat is Bethlehem. Zie Genesis 35:19 en ook Micha 5:1-4. Haar oorsprong is uit de voortijd en uit de dagen der eeuwigheid. De afstand van Bethlehem naar Nazareth is 150 kilometer en te voet bijna 4 dagen. De weg van Jeruzalem naar Bethlehem is maar 12 kilometer en met een prettige wandeling op een perfect aangebouwde straat hoog op de bergrug, geniet men een prachtig uitzicht.

 

ER ZOU GEOGRAFISCH TEN WESTEN VAN BETHLEHEM WEL EEN BEEKJE, RIVIERTJE MOETEN ZIJN MET DE NAAM GILON – WAARSCHIJNLIJK HEEFT JOZEF DEZE STROOM GEZIEN…

 

SCAN0026
  UpToDate 2023-2024