Bethesda in Israël

In de Bethesda-vijver heeft Jezus een 38 jarige man geheeld.

Site van Betsaïda Julius

Ligging van Bethsaïda Julius – Bethsaida: daar waren geboren Philippus, Andres en Petrus volgens Joh. 1:45 – langs de slingerende Jordaan met vijgenbomen . 60 km van Betsaida door het hula-dal – Banyas = Ceasarea Philippi – vroeger oorspronkelijk Paneus – zie ook Mathh 16:13

Zee van Galilea in de buurt van Betsaïda

vlakbij Bethsaïda aan het meer van Galilea

 www.zelfbeschouwing.info