Bestaat de hel?

 

      Bewegende roltrappen trappen, hel hemel teken Stockfoto - 25334352

 

In de christelijke verkondiging is de hel behoorlijk uit de mode geraakt. Jezus waarschuwde in Zijn prediking voor de hel, en in het Lorberwerk wordt het bestaan van de hel verder ook bevestigd. Ja, met kwellingen en vuur en alles erop en eraan, omdat de ziel in staat is om pijn te voelen, zelfs meer dan in het aardse leven. Geen leuke boodschap, maar wel waar. Het is echter geruststellend dat de hel zelf alleen maar eeuwig is - de gevangene hoeft daar alleen maar zolang te blijven tot hij uit zichzelf daar zijn wezen verbetert. 

 

De Bijbel hierover: ‘Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde’. [Psalm 63:10]

HEER! Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in den kuil niet ben nedergedaald’. [Psalm 30:4]

Jozef vroeg de Heer: ‘Maar dat ik bij mijn vaderen mag liggen; hierom zult gij mij uit Egypte voeren, en mij in hun graf begraven. En Hij zei: Ik zal doen naar uw woord!’ Gen. 47:30

 

De existentie van het dodenrijk is tijdelijk, zoals blijkt uit de scherpe scheiding tussen het rijk van de dood en de hel.

Jakob Lorber beschrijft in de GJE.05_071,08 dat dit dus ook de gehele Aarde is en kortom alles wat je   met je materiële zintuigen kunt waarnemen, dit een ware sheoula [hel] is. De ziel zou een geest moeten worden, en zolang zij dit niet is, heeft ze die weg te gaan. Gaat zij de weg naar de ‘avond’, dan loopt zij haar dood tegemoet.

 

In de Nieuwe Openbaringen wordt hierover veel geschreven: ‘In die zin is ook de hele aarde en kortom alles wat je met je materiële zintuigen ook maar kunt waarnemen, een ware 'SHE OUL A '. Dit betekent voor de ziel, die een geest is of liever gezegd moet worden, de dood; want wie is opgehouden datgene te zijn wat hij was, is ook als datgene wat hij was, volledig dood.

Een ziel is dan na het afvallen van het vlees ook dood als zij om de zojuist genoemde redenen alles, wat haar van een menselijk wezen eigen was, bijna totaal heeft verloren, en er hoogstens een dierskelet van haar overgebleven is. Er zullen weer voor jou ondenkbare tijden moeten verstrijken eer zo'n ziel, die geheel in materie is opgegaan, een mensachtig wezen wordt, en hoe lang zal het duren, tot uit zo'n ziel weer een volledig mens groeit! [GEJ5-71:8,9]

 

De Heer verder: ‚Ik heb je nu hopelijk helder en duidelijk genoeg verklaard, wat eigenlijk Satan überhaupt betekent en wat de hel is en de eigenlijke eeuwige dood…’GEJ5-71-17

 

IK zeg: 'Luister dan! 'SHE', of 'SHEI' of ook 'SHEA' betekent: 'hij dorst'; 'OUL' of ook 'VOUL': 'de in zichzelf verlaten mens', men zou kunnen zeggen: dierlijke mens' [Os] ; en dan' A': 'naar de consistentie van datgene, wat de innerlijke wijsheid en kennis uitmaakt'.

 

Dat men onder de letter A zoiets moet verstaan, laat de vorm zien van de oude Egyptische piramiden, die een nabootsing op grote schaal zijn van de hersenpiramiden, en die de bestemming hadden om de mensen als wijsheidsscholen te dienen, waarvan de naam en de inrichting van binnen vandaag de dag nog getuigenis afleggen. Want 'PIRA Ml DAl' betekent immers 'Geef mij wijsheid!' En de inrichting van binnen was ook zo dat de mens hierin, helemaal van de buitenwereld afgesloten, zijn innerlijk moest beginnen te beschouwen en zijn innerlijk levenslicht moest vinden. ­Daarom was het in de lange inwendige gangen van zo'n piramide ook altijd aardedonker en oerduister, en het werd niet eerder licht, voordat de mens met zijn innerlijk levenslicht alles begon te verlichten. [GEJ.05_072,02,3]

Dit is voor jou wel een beetje vreemd om te horen, maar toch is het allemaal zo! Want als in het gemoed van een mens het innerlijk oog geopend wordt, bestaat er voor hem op aarde geen nacht en geen duisternis meer. Een als het ware tastbaar bewijs hiervoor leveren alle zeer sensitieve en in extase verkerende mensen. Deze zien met volkomen gesloten ogen heel veel meer dan duizend anderen met de allerbeste, gezondste en scherpste ogen; want zij kijken door de meest vaste en ondoorzichtige materie heen en kunnen gemakkelijk door de hele aarde heen kijken, en zelfs de sterren zijn niet zo ver weg dat de in extase verkerende (magneti­sche) mensen ze niet geheel en al zouden kunnen doorzien. [GEJ.05_072,04]

Maar hoe mensen in de zalige toestand van extase kunnen komen -en dat tenslotte wanneer en hoe vaak ze maar willen -, dat werd hun nu juist in de piramiden geleerd en werd vooral zeer intensief beoefend. Omdat de piramiden daarvoor dienden, gaf men ze ook de zeer juiste en veelzeggende naam SHE OUL A. De oude Hebreeërs kortten het af tot SHEOL " de Grieken tot SCHOLE, de Romeinen tot SCHOLA en de Perzen en Indiërs tot SCHEHOL. [GEJ.05_072,05,6]

 

En omdat de oude wijzen, door hetgeen zij in geestvervoering zagen, heel goed wisten in wat voor betreurenswaardige toestand zeer materiële zielen, die de wereld en zichzelf bovenmatig liefhebben, aan gene zijde na het afvallen van het lichaam geraken, noemden zij deze betreurenswaardige toestand ook SHE OUL A, hel!

 

Dat een dergelijke toestand, in vergelijking met die van een ware wijze die leeft binnen Gods orde, met het begrip 'dood' werd aangeduid, komt zeker met de waarheid overeen. En omdat dat eeuwig en noodzakelijker­wijs een steeds eendere en blijvende eigenschap is van alles wat 'wereld' en 'materie' heet, zal het ook duidelijk zijn waarom men zoiets de 'eeuwige dood' heeft genoemd! [GEJ.05_072,07,8]

 

Zolang dan een ziel hier of aan gene zijde in zo'n toestand verkeert, bevindt ze zich natuurlijk ook in een toestand van eeuwige dood, en om zich daarvan los te maken is beslist een uiterst moeilijke levensopgave! Menige ziel kan er wel zo'n lange tijd voor nodig hebben als de levensduur van een wereld tot ze uit zichzelf weer zover komt dat ze iets is!' [GEJ.05_072,09]

 

De Heer tot Helena: ‚Wil hij [de mens] beslist in de hel, dan geniet hij die in al zijn volheid.  Hij die zelf iets slechts wil, zal nooit onrecht worden aangedaan. Wie in de hel wil volharden, die blijve daar! Ik zal niemand tegen zijn wil in de haren uit zijn hoofd trekken. Als hem die gebeurtenis dan toch een keer te ruw wordt, dan zal hij er zijn eigen uitweg vinden. Maar als de hel hem gelukkig maakt, en als hij de eeuwige nacht liever boven het rustgevende licht verkiest, dan kiest hij toch datgene wat hem plezier geeft! [Bisschop Martinus, deel 2-164:11]

 

                                                           https://previews.123rf.com/images/jorgenmac/jorgenmac1504/jorgenmac150400012/39335988-grote-illustratie-van-retro-stijl-zakenman-met-een-selectie-van-bedrijf-moraal-gerelateerde-opties-m.jpg

 

UpToDate 2023-2024