Allerlei beroeringen

 

 ontvangen door Jakob Lorber op 19. maart 1848.

                                                          -ingekort-

 

Schrijf in aparte verzen wat Ik je hier met vooruitziende geest zal geven met betrekking tot deze en de daaropvolgende tijd. –

 

Wat moet dat dwaze door elkaar heen rennen, wat dat nietszeggende wapenspel van de baardeloze jeugd  - Willen de mensen dan in de rechten van God treden?

Ik zeg: één ding is nodig, namelijk echte liefde en een waar licht; al het andere zou vanzelf verdwijnen. Weg met de buitensporige belastingen, vooral met heffing aan de leenheer en weg met het heidendom, anders wordt het nooit beter, maar alleen van moment tot moment erger!

 

In plaats van muziekkorpsen en onderscheidingtekens moeten de rijke stedelingen liever onder elkaar rijke inzamelingen houden en daarmee de arme landbewoners snel te hulp schieten, dan zullen ze gerustgesteld worden en de bewegingen in de steden als een weldaad zien.

Waar is er dan iemand die nu boete zou doen? Waar dan eerst een volk dat zich tot Mij zal wenden ten tijde van nood?! - 

Waar hebben jullie nu al dat oorlogstuig voor nodig als de hoofdzaak toch al in de keizerstad [Rome] werd geregeld? Al jullie gedoe is alleen maar ijdele pronkzucht, die zijn tuchtiging niet zal ontgaan.

Maar Ik zeg tegen jullie, die Mijn vrienden zijn, ga met Mij naar de armen en niet zonder Mij naar de aanzienlijken, dan zal Ik jullie ten tijde van het gevaar ook beschermen, anders zouden jullie bij je aanzienlijken en geliefden bescherming moeten zoeken. Of jullie die vinden, kan Ik jullie niet zeggen!

 

Want waarlijk zeg Ik jullie: Ik heb geen welgevallen aan en die zich in deze tijden volgens de mode kleden, waarin zelfs zovellen nauwelijks hun schaamte met de meest slechte lompen kunnen bedekken.

Hoe ver wil de wereld het dan drijven met het zogenaamd voornaam [belangrijk] doen, bezoeken afleggen, deftige kleren en allerlei theaterspelen, terwijl je toch Mijn straffende hand overduidelijk boven hun hoofden ziet?

Bezoek liever vaker de armen, dan zal Ik jullie beschermen en behoeden in elke nood.

 

Neem dus ook geen deel aan deze huidige bewapening. Ik zeg jullie dat die je weinig bescherming zal bieden, want die staat niet onder degene die met Mij wandelt! – Zij die nu hun leiders zijn, ken Ik niet, zoals zij Mij ook niet kennen!

Ik zeg jullie, deze blinde, hoogmoedige leiders zullen elkaar vroeg of laat te lijf gaan, omdat de een wit en de andere zwart zal willen!

Vertrouwen jullie alleen maar op Mij en voeg je naar Mijn wil, dan zal Ik jullie eigendommen behoeden en beschermen voor elke aanval; want Ik weet dat jullie rechtschapen van geest en hart zijn. Daarom Mijn krachtige zegen met jullie allen. Amen.  [Bron: Geschenken uit de Hemel, deel 3, blz. 320-322]

 

UpToDate 2023-2024