Bergen in Israël

 

·         Ararat                             berg van het nieuwe begin

·         Nebo                               berg van het uitzicht

·         Ebal                               berg van zegen en vloek

·         Gilboa                             berg van de dood

·         Bergland Juda                      land van de reuzen

·         Sion                               berg van God

·         Hermon                             Hij is de grootste

·         Karmel                             berg van Elia

·         Berg van zaligsprekingen           berg van Jezus

·         Tabor                              berg van de hemel                       

·         Moria                              berg van de tempel

·         Olijfberg                          berg van de wederkomst

 

Berg uiterste topje meer van Galilea

Daar aten bijv. Jezus en de discipelen het ochtendbrood en nog wat vissen. Men kon van deze berg bij helder weer hier heel goed hier en daar de oever van de grote Middellandse zee zien en de torens van Sidon en Tyrus. Het plateau van deze berg was zo groot en ruim, dat men er een behoorlijke grote stad had kunnen bouwen, alleen de toegangen waren aan alle zijden tamelijk steil en men moest er op diverse plekken vrij veel moeite voor over hebben om omhoog te komen. [bron: GJE2-170]

 

Berg der verzoeking

Deze naam is afgeleid van quarantaine – Djebel Quarantal, op 7 kilometer van de Jordaan af naar deze berg toe; het is een volle dag lopen. Naar het zuidwesten ligt Qumran, het centrum van de Essenen. Het begin van de berg begint door een klein dal Tal-es-sultan, alvorens je over een steil pad al zeer snel hoogte wint. Dan kom je bij een klooster (gebouwd in 1894) en een gids leid je verder omhoog. Daar is een rots, waar Jezus gegeten heeft en met de beste blik op de Jordaanvlakte tot op de berg Nebo, 1200 meter. Met een omweg kun je op die berg komen om de woeste omgeving te bereiken, waar Jezus 40 dagen heeft gevast. [Opm.: dit was niet de Djebal Quarantal, 7 kilometer van de Jordaan naar deze berg toe, maar boven Bethabara. Het was niet ten Noord-Westen van het oude voormalige Jericho [500 meter boven de Jordaanvallei]

 

Berg der zaligsprekingen

Men zegt dat het de berg Mons Beatus is, aan de oever van het meer. Niet ver van Kapernaum ligt een bergvlakte met spelonken en grotten.

 

Berg Garizim

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De Samaritaanse vrouw aan de Jacobsbron zegt tegen Jezus: ‘Onze vaderen hebben op deze berg God aanbeden; en U zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men God moet aanbidden. Op die berg hebben de eerste aartsvaders God al aanbeden. In het volgende vers zegt Jezus tegen haar: ‘Vrouw, geloof Mij, er komt een tijd dat u noch op deze berg, noch in Jeruzalem God de Vader zult aanbidden.’ [GJE 1-27 3,4,6Johannes 4:21 & Joh. 4:20]

 

'In de eindtijd zal de berg, waar des Heren huis is, zeker hoger zijn dan alle bergen en zal boven alle heuvels verheven worden en alle heidenen zullen er heen gaan. En ook zullen vele volken er heen gaan en zeggen: Komt, laat ons op de berg des Heren gaan, naar het huis van de God van Jacob, opdat Hij ons Zijn wegen wijst en wij op Zijn hellingen wandelen! Maar toch zal Zijn wet uitgaan van Sion en het woord des Heren van Jeruzalem komen. (Jesaja 2:2-3).

De Heer wijst de opperpriester van Sichar op het oudste godshuis op de berg Garizim – tevens ook het echtste huis van God; maar het is verwaarloosd, daarom wil de Heer het nu herstellen. Daarvoor hebben zij het oude huis zelf niet nodig en ze hebben voldoende aan de voet van de berg. Daar begint de bekende Bergrede, die in Mattheüs 5,6 en 7 heel goed weergegeven staat. Deze prediking duurt echter ongeveer drie uur, want de Heer sprak dit keer langzaam ten behoeve van de schrijvers. De prediking geschiedde niet precies op het hoogste deel van de berg, maar vanwege de grotere en gemakkelijker ruimte meer beneden op de eerste (tamelijk hoge) hellingen, omdat veel volk uit Sichar de Heer gevolgd was en ook omdat daaronder veel oude en al zeer zwakke mensen waren. En het werd al schemerig toen zij naar beneden daalden. [GJE 1-39-15-17) – GJE 1-46-1] - Wij begonnen aan het vervolg van de reis, die van nu aan sterk bergaf ging en daarom ook sneller dan eerst verliep, toen we berg opgingen. [GJE1-84 [16]]

 

De Bergrede vond plaats op de berg Garizim - weliswaar aan de voet van de berg. Daar heeft het oudste en echtste huis van God gestaan. En wat Jesaja voorspelde vindt daar plaats. De Bergrede, die ook in Mattheus 5, 6 en 7 heel goed weergegeven staat. Deze prediking duurde ongeveer drie uur. De Heer sprak langzaam ten behoeve van de schrijvers. [bron: GJE1-39]

 

Tabor en Hermon juichen bij uw naam – de berg Tabor is 588 meter hoog – als een muilwurf  het staat eenzaam in het landschap. [Ps.89:13]

 

BERG TUSSEN TYRUS EN MAGDALA

Men kon vanaf deze berg bij helder weer heel goed hier en daar de oever van de grote Middellandse zee zien, en de torens van Sidon en Tyrus en nog een heleboel andere plaatsen. Kortom, het uitzicht vanaf deze berg was prachtig en wedijverde met verscheidene veel hogere bergen, waarvoor men vaak een volle dag nodig had om die te beklimmen. De totale hoogte boven het oppervlak van de zee bedroeg volgens de maten van deze tijd ongeveer vierduizend voet. Het plateau was zo groot en ruim, dat men er een behoorlijk grote stad had kunnen bouwen, alleen de toegangen waren aan alle zijden tamelijk steil en men moest er op verscheidene plaatsen vrij veel moeite voor over hebben om omhoog te komen. Op een aantal plaatsen was deze berg zelfs onbeklimbaar, maar van de kant waar wij hem beklommen hadden, was hij tamelijk goed te beklimmen. En uit die richting hoorden wij dan ook, nadat wij ongeveer een uur genoten hadden van het mooie uitzicht, veel mensenstemmen, met daar tussendoor veel kreten van pijn van jong en oud en van mannen en vrouwen. Terwijl de groep vooruit gezonden leerlingen zich bezig hield met de verkenning van de omgeving en van de mensen bij Caesarea Philippi, bleef Ik tot het bijna avond was nog op de (ZEE of op het MEER), in de bocht bij de berg. [GJE2-170, 175 [1]

 

Berg bij Galilea

Petrus ging 03.00 uur voor zonsopgang van de berg af en liep naar het schip aan de oever, dat van Magdala afkomstig was en koers wilde zetten naar Jesaïra. De Heer bleef drie volle dagen op de berg aan de zee bovenaan Galilea – dat één dag te voet reizen was naar Tyrus en Sidon. De Heer bleef nog in de bocht bij de berg. [vlgs. hfdst. 2-175 en GJE2-169]

 

Berg Kisjonah

Deze berg ligt 8 km noordwestelijk van het huidige Migdal (voorheen Magdala) en 5 kilometer westelijk van het meer gelegen; Toen de Heer en de Zijnen de tamelijk hoge heuvel beklommen (bij Kis vlakbij het huis van Jonah - Kisjonah), die zich boven de grote inham verheft en aan de voet waarvan de bekende herberg gebouwd is en waar overheen de hoofdweg naar Jeruzalem leidt. [bron: GJE1-228]

 

Sibarah kende vroeger (2000 geleden klippen aan het meer – tegenwoordig moet je meer het land ingaan, om deze rotsen te herkennen;

 

UpToDate 2023-2024