Hij laat de beproevingen over ons komen

                                  By Gerd Kujoth

 

          Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lucht, strand, natuur en buiten

 

De tekst over het gebed: ‘en leidt ons niet in verzoeking’ is verkeerd overgenomen; ook als men zegt: ‘en leidt ons in de beproeving’, is onjuist. Want schrijft Gerd Kujoth: ‘de ontkenning ‘niet’ ligt besloten in de oertekst, zodat men dit niet zomaar moet weglaten. Maar de juiste tekst zoals Jezus ons dit leerde, lezen we in GJE10-32:4-6.

 

Verder schrijft Gerd: ‘Natuurlijk leidt onze hemelse vader ons niet in verleiding, maar Hij laat de beproevingen over ons komen, dat wil zeggen.: Hij laat ze toe, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld ons daarin te oefenen, ze te kunnen weerstaan, en dat is zijn  grote kunst: Hij weet het zo te leiden, dat Hij over elk van ons juist de beproevingen, die aan een mens voorbijkomen [binnenkomen] en zo zwaar zijn, dat hij ze niet overwinnen kan en ze laat bezwijken. Daarom leerde Jezus ons bidden: ‘laat geen beproevingen over ons komen, die wij niet kunnen weerstaan. Wij vragen dus, dat de hemelse Vader eerst de lichtere beproevingen over ons wil laten komen, en wanneer we  in deze sterk geworden zijn, dan pas kunnen de zwaardere komen, en wij dan hopelijk in staat zijn, deze te kunnen overwinnen.