Afbeeldingsresultaat voor FOTO BESTATTUNGSART

De methoden van het begraven

Heeft de stijl van het begraven invloed op het lichaam dat aan gene zijde weer opstaat met het ware geestelijk lichaam? Het is duidelijk dat uit sommige Bijbelse passages staat beschreven, dat we een nieuwe belichaming zullen ontvangen. [1 Kor. 15:44, en 1 Tess. 4:13-18] Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam zal daarvoor in de plaats komen. Als er een natuurlijk lichaam bestaat, dan zeker ook een geestelijk lichaam volgens 1 Kor. 15:44.

Of weten jullie niet dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is, dat in jullie is en dat je van God hebt ontvangen en dat dit niet van jezelf is? Want jullie zijn duur gekocht; prijs God daarom met jullie lichaam. [1 Kor. 6: 19-20]. Paulus waarschuwt de gelovigen in 1 Kor. 3:17: "Als iemand de tempel van God bederft, zal God hem vernietigen!" [Red. Opmerking: dit wordt gesproken door een ZIELENLICHAAM!].

Van het verbranden van lijken spreekt de Bijbel nooit in positieve zin. Het hele lichaam begraven heeft in de Bijbel, evenals bij Jakob Lorber, de voorkeur. Met een begrafenis in de Aarde kunnen we er vrij zeker van zijn dat we de wil van God niet tegenspreken. De crematie is altijd al heidense gewoonte geweest en werd halverwege de 19e eeuw opnieuw geÔntroduceerd door tegenstanders in Europa van het geloof aan een opstanding. Het grafonderhoud is tegenwoordig een puur economische [financiŽle] kwestie en moet zeker niet beslissend zijn om te kiezen voor een crematie.

Begrafenis

††††††††††††††† jasmijn

De doden worden in IsraŽl begraven. Van verbranding [halve crematie!] is dan slechts sprake in enkele gevallen. [1 Sam. 31:12,13] en de botten werden dan niet verbrand. [Amos 6:10]. Maar lijkverbranding was vroeger veeleer een onterende straf. [Lev. 20:14] of het niet begraven worden. [Psalm 79:3] [dus een prooi voor wilde dieren].

In een gezin was voor het begraven van de ouders allereerst de zoon des huizes aangewezen. [Matth. 8:21]. In de oudste tijden werd de dode in zijn eigen kleding ter aarde besteld. [1 Sam. 28:14] Ė zie ook Handelingen 5:6,10 en Gen. 23:2,4.

www.zelfbeschouwing.info