Begrafenis

 

††††††††††††††††† jasmijn

 

De doden worden in IsraŽl begraven. Van verbranding [halve crematie!] is dan slechts sprake in enkele gevallen. [1 Sam. 31:12,13] en de botten werden dan niet verbrand. [Amos 6:10]. Maar lijkverbranding was vroeger veeleer een onterende straf. [Lev. 20:14] of het niet begraven worden. [Psalm 79:3] [dus een prooi voor wilde dieren].

 

In een gezin was voor het begraven van de ouders allereerst de zoon des huizes aangewezen. [Matth. 8:21]. In de oudste tijden werd de dode in zijn eigen kleding ter aarde besteld. [1 Sam. 28:14] Ė zie ook Handelingen 5:6,10 en Gen. 23:2,4.

UpToDate 2024-2025