Beste vrienden en vriendinnen van het Internationale Jakob Lorber Bulletin.

Je ontvangt dit bericht van ons omdat vanaf 25 mei as. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in alle lidstaten van de EU van kracht zal zijn. In de gehele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam General Data Protection Regulation (GDPR). Voor meer informatie over de AVG, verwijzen wij je naar de website van de  Autoriteit Persoonsgegevens.

Om te voldoen aan de eisen van deze wet en om ervoor te zorgen dat wij jou kunnen blijven informeren vragen wij jou bij dezen om toestemming, om jouw e-mailgegevens in ons bestand te houden, zodat we jou de Jakob-Lorber-Brieven verder blijven sturen en kunnen blijven informeren over onze wereldwijde diensten in geestelijke eigenbeschouwingen.

Indien je dat echter niet wilt, dan kun je op verzoek je laten uitschrijven.

Gerard Huige

zelfbeschouwing@gmail.com