Tekstvak: Oefening	in	het	Arcanum	van	de wonderlijke geneeskunde!

De    geestelijke    wilskracht,    verenigt    met   de HEER, doet wonderen

[Bron: …uit het boek: ‘de geestelijke Zon’, deel 2, hoofdstuk 18, ontvangen door Jakob Lorber]

 

[GS.02_018,19]’ Maar jullie, die de geest al een beetje hebben leren kennen, kan ik nu al enigszins uit

de doeken doen waarop het hoofdzakelijk aankomt om juist vanuit de geest machtig, onfeilbaar, beslist en werkelijk wonderbaarlijk te werken’.

[GS.02_018,20] Waar komt het dan eigenlijk op aan? Luister, ik zal jullie daarvoor een klein recept geven. Neem daarvan elke ochtend en avond een flinke eetlepel in en jullie zullen je ervan kunnen overtuigen dat dit recept een werkelijk wondermiddel is.

[GS.02_018,21] Het eerste ingrediënt bestaat hieruit, dat men zich dadelijk na het ontwaken met de Heer door de liefde in Zijn wil verenigt. Dat moet ook ‚s avonds gebeuren. Wanneer iemand dan iets erg graag zou willen, moet hij acht slaan op zijn eerste gedachte; dat is het tweede ingrediënt. Deze gedachte moet hij nu ogenblikkelijk vasthouden en voor geen goud ter wereld meer omruilen voor een tweede.

                               

Tekstvak: •	Direct na het wakker worden verenig ik mij in de Geest met de HEER door liefde in Zijn wil. Dit doe ik ook in de avond!

[GS.02_018,22] Heeft hij dat gedaan, dan moet hij de Heer vragen of Hij Zijn  oneindige kracht met de zwakte van de eigen wil zou willen verenigen waarbij hij de Heer nogmaals in liefde moet omvatten; dat is het derde ingrediënt. Is dat in alle onwankelbare standvastigheid gebeurd, dan moet hij aan deze drie ingrediënten nog een vierde toevoegen en dat is een gefixeerd, vast geloof.

[GS.02_018,23] Wanneer deze vier ingrediënten een volmaakt geheel zijn, dan is het wondermiddel ook al gereed.

Tekstvak: •	Wanneer ik iets zou willen, vraag ik HEM, bijv.: ‚geliefde Vader, wil JE mij alsjeblieft zeggen, wat mij nog van je doet afstand nemen en hoe ik dichter bij JE kan komen?’ Dan let ik op het antwoord of de eerste gedachten, die binnenkomen! Dit woord of de weinige gedachten houd ik dan direct vast; Verruil deze niet meer met alle wereldse rijkdommen!

[GS.02_018,24] Wie dit niet wil geloven, zal de proef moeilijk bij zichzelf kunnen uitvoeren, maar wie het gelooft, laat hij het doen, dan zal hij zich kunnen overtuigen van de vereende kracht van de Heer in zijn geest. Dit geheim moest ik jullie hier vertellen omdat het hier op zijn plek is.

Tekstvak: •	Dan vraag ik de HEER, dat HIJ ZICH met Zijn oneindige sterkte met mijn zwakke eigen wil moge verenigen en ik neem de HEER weer vast aan met mijn liefde.
•	Ik vraag HEM bijvoorbeeld: ‚Ik wil JE ingegeven woord volgen. Help mij alsjeblieft inzien bij datgene, wat mij je van JOU deed scheiden, zoals JIJ dat hebt benoemd, en dus ook dat kan bereiken. Ik ben alleen te zwak en kan het alleen door JOU. Zo geschiede JOUW wil.

[GS.02_018,25] Dus nu weten jullie ook wat jullie hier op deze wereld te doen staat, opdat we verder komen: één gedachte, één vaste bestemming, en we hebben de plaats, waar we naar toe willen, al voor ons.

Tekstvak: •	Als dat met alle wankeloze vastigheid zo is geschied, neem ik daarbij nog het gefixeerde vaste geloof.

[GS.02_018,26] Dit geheim echter, dat ik jullie nu heb verteld, geldt voor zowel de gehele natuurlijke als de gehele geestelijke wereld, want het is precies hetzelfde als hetgeen de  Heer aan al Zijn apostelen en leerlingen geleerd heeft; en wel toen Hij zei: ‚Zonder Mij kunnen jullie niets doen; maar met Mij vanzelfsprekend alles!’

Doe dit elke dag en je beleeft zo de verenigde kracht van de Heer in je geest: een gedachte, een vaste bestemming, en je bereikt het doel, de toenadering en de paats waar je heen wil om verder te komen.

Wie de geest aals verenigde vaste wilskracht in de Heer heeft, zal daardoor eindeloze rijkdommen vinden in zijn geest en dan in het bezit van de kracht en rijkdom zijn, en dat is een bezit in de volheid. Daar kont het hoofdzakelijk op aan om juist uit de Geest van God machtig, onfeilbaar, beslist en waarachtig op wonderbaarljke wijze te werken.

[GS.02_018,27] En verder toen Hij zei: ‚wat jullie de Vader ook maar in Mijn naam zullen vragen, dat zal Hij  jullie geven.‘Hier heeft de Heer in de vraag geen uitzondering gemaakt, want Hij zegt: ‘wat het ook moge zijn.’


[GS.02_018,28] Zo gaf Hij ook aan: wanneer er twee of drie in Zijn naam bijeen zijn, dan zal Hij in hun midden zijn, en wat zij dan vragen, zal hun gegeven worden. – Het vervolg van onze reis door deze wereld zal echter, zoals reeds opgemerkt, nog menig verborgen geheim voor jullie onthullen…’               

           

Dit geheim geldt voor alle natuurmatige alsook voor geestelijke werelden. Het is hetzelfde wat de HEER aan al ZIJN apostelen heeft geleerd als HIJ zegt: zonder MIJ kunnen jullie niets doen; maar met MIJ, laat zich alles vanzelf begrijpen. Wat jullie de VADER altijd in MIJN naam vragen, dat zal HIJ jullie  geven. Een   aanvullende mogelijkheid is om aansluitend een zelfbeschouwing of zelfbespiegeling te oefenen en bijvoorbeeld de ingegeven woorden of gedachten op te  schrijven.   De bedoeling is om zulke stappen te gebruiken als mogelijkheid tot transformatie. Hieraan kun je af en toe verder werken en zich daarbij ook steeds weer tot de HEER wenden, zoals reeds beschreven.                                

 

 UpToDate 2024-2025