Apocalypse?

 

In de paasnacht van het jaar 1200 zag Joachim Di Fiore met zijn profetisch oog het ten ondergaan van het christendom, hoe de kerk van die periode was, en die als het ware bij de dageraad werd opgerold.

 

Wat daarna kwam, had de abt van Fiore de wetenschap op zijn hand. Berustend op een ernstige Bijbelstudie, maar vooral verlicht door de mystieke kennis van de ‘laatste dingen’ der eschatologie, beschreef Joachim Di Fiore het volgende:

 

Hij voorspelde in zijn tijd, acht honderd jaar geleden, de verdwijning van het christendom. Hij had een bijzondere gave en hij had ook een geheel eigen theorie  over het ‘einde der tijden’. 

 

Hij schreef een commentaar op de Apocalyps, waarbij hij de geschiedenis in drie grote tijdperken verdeelde.

 

1.    Het tijdperk van het Oude Testament stond in het teken van de Vader;

2.    Het tijdperk van het Nieuwe Testament stond in het teken van de Zoon;

3.    Het derde en komende tijdperk staat in het teken van de Heilige Geest.

 

Op deze wijze werd het idee van de drie-eenheid met de gedachte aan een Derde Rijk verbonden, dat tegelijk ook een duizendjarig Rijk zou zijn.

 

Joachim van Fiore meende, dat de wereld op de drempel stond van een nieuw Utopia, een ’spiritueel tijdperk’ van bezinning en ascese, waarin het kloosterleven wellicht een hoge vlucht zou nemen.

 

De gedachte aan een duizendjarig Rijk, dat na de periode van het christendom ophanden zou zijn, heeft binnen de geschiedenis van het christendom een lange traditie gehad.

 

In het Bijbelboek Openbaring (20:1-6 ) is al de eerste vermelding te vinden, ‘Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de Messias. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren.‘

 

In 1966 kreeg iemand daarover een visioen in de benedictijner abdij Slangenburg van Doetinchem. Liggend op het smalle bed van zijn kloostercel, zag hij duizenden jaren aan zijn geestesoog voorbijtrekken. Vier duizend, twee duizend, één duizend, zo was het voorbeschikt in de Bijbel. De wereld stond op de drempel van een Duizendjarig Rijk na twee duizend jaren christendom. Er vond een opeenstapeling plaats van de mythische vier millennia sinds de Hof van Eden. Het paradijs zou op Aarde terugkeren, het beloofde land zou zeer nabij zijn.

 

Post apocalypse sole survivor

 

En toch zal dat derde Rijk, dat eraan komt - niet zonder de tekenen van beide voorafgaande tekenen zijn, d.w.z.: een vervolmaking van datgene wat tevoren slechts voorlopig was gegeven en daarom te beschouwen is als een vergeestelijking!

 

bron: Jakob-Lorber-Bulletin-International, 09-2017, nr.23: www.zelfbeschouwing.info

UpToDate 2022

 

web counter