Amalgaamvullingen en lood

Een vergiftiging met lood. Dat kwam in het verleden wel eens voor. Er werd gegeten uit een gesoldeerd en dichtgelast conservenblik. Pas veel later kwamen er ziekteverschijnselen voor zoals een onberekenbaar gedrag, hysterie en waanzin en ten slotte wegteren en de dood. Ook lood uit auto’s belasten de menselijke gezondheid. Hoeveel stofjes lood worden er niet door bewoners aan de autostraten ingeademd? Lood wordt zelfs gebruikt in verf. Bij Romeinse keizers kwamen veelvuldig onvruchtbaarheid en miskramen voor, omdat zij wijn uit loden karaffen dronken. Lood in de bloedbaan van mannen kan er de oorzaak van zijn, dat hun sperma misvormd en traag is, wat bevruchting kan verhinderen of tot misvormde foetussen kan leiden. Lood is het zwaarste metaal van alle metalen. Het is een zeer duurzaam metaal. Zetters van de drukkerij drinken tegen loodvergiftiging veel melk, de antistof van lood. Britse onderzoekers hebben bij kinderen met gedragsproblemen duidelijk hogere loodconcentraties in het bloed gevonden dan bij andere kinderen. Bij sommigen was er zelfs sprake van een toxische hoeveelheid. Men ontdekte in dot onderzoek ook enkele autistische kinderen. Belangrijke tips: was altijd de handen voor het eten; neem een harde oppervlakte af met een vochtige doek en was regelmatig de knuffelbeestjes van uw kind(eren).

Volwassenen wordt erop gewezen nooit oude verflagen af te schuren. Onbeschadigde verf vormt geen gevaar, afbladderende verf wel. De Latijnse benaming voor lood is ‘plumbum’. Vandaar de Duitse benaming plombering in de tanden en kiezen (Duits: Plombe). Vergiftiging door lood kan als een sluipende moordenaar betiteld worden. Lood zit ook in amalgaam. Vrouwen, die zwanger willen worden, zijn zich niet vaak bewust wat amalgaam in hun kiezen vroeg of laat kan teweegbrengen. Dit kan nooit te veel benadrukt worden. De meeste mensen en vooral jongeren, zijn zich van de gevaren van amalgaam (evenals kwik) niet bewust. Het lichaam ziet lood in amalgaam aan voor kalk en het doet geen moeite om het kwijt te raken. Wanneer lood in de bloedbaan zwerft richt het grote schade aan, ook in de hersenen. De (ontgiftende) resultaten komen pas veel later met een schadelijke nawerking. In de hersenen en het zenuwstelsel hecht lood zich aan de uiterst belangrijke eiwitten (enzymen) en maakt deze nutteloos. De botten resorberen lood, slaan het dus op, maar laten het soms later ook weer vrijkomen, waardoor veel schade wordt aangericht.

Loodvergiftiging

Lood is het zwaarste metaal van alle metalen en het is zeer duurzaam. Zetters van drukkerijen drinken vanwege de loodvergiftiging veel melk, de tegenstof van lood. Britse onderzoekers hebben bij kinderen met gedragsproblemen hogere concentraties van lood in hun bloed gevonden. Bij sommige kinderen was er zelfs sprake van giftige hoeveelheden. Om loodinname te voorkomen volgen hier enkele belangrijke tips: was de handen altijd voor het eten, ook na het nat afnemen van harde oppervlaktes. Was regelmatig de knuffelbeestjes van uw kind(eren). Volwassenen worden erop gewezen om oude verflagen niet zomaar af te schuren in en buiten het huis, want op verf zit veel lood, dat afkomstig is van de autogassen. Als verf oud wordt begint ze te barsten en te bladderen. Omdat lood zoet smaakt, zullen kinderen geneigd zijn de verfschilfers op te eten. Pas als deze verf tot stof overgaat, komt ze op de vloeren en de vloerkleden en op het speelgoed. Let vooral op het duimzuigende kind, want dat kan niet veel lood verdragen. De Latijnse benaming voor lood is ‘plumbum’, vandaar de benaming ‘plombering’ in de kiezen van het Duitse woord ‘Plombe’.

Vergiftiging door lood kan men betitelen als een sluipende moordenaar, want in amalgaam zit veel lood. Vrouwen, die zwanger willen worden, zijn zich vaak niet bewust van hetgeen amalgaam in hun kiezen doet. Het lichaam ziet lood dat in amalgaam zit, aan voor kalk. Het doet geen moeite het kwijt te raken. Als lood dan in de bloedbaan zwerft, richt het schade aan, ook in de hersenen. In het zenuwstelsel en hersenen hecht het zich aan uiterst belangrijke eiwitten (enzymen) en maakt deze ten slotte nutteloos. De botten slaan zelfs lood op, maar laten het soms ook weer vrijkomen. (denk bijvoorbeeld aan de serums bij jonge kinderen, die in 2010 werden onnodig werden geïnjecteerd voor de dreigende en zogenaamde Mexicaanse griep). Lood in amalgaam is een verraderlijk en sluipend soort metaal, dat niet meer in het gebit hoort. Pas op met de drinkfonteintjes waarvan de reservoirs met lood gesoldeerd en gelast zijn. Let ook op conservenblikken met naden, die met loodsoldeer zijn gelast. Kinderen zijn de kwetsbaarste slachtoffers. Loodvergiftiging wordt meestal niet opgemerkt, want er zijn geen aanwijsbare verschijnselen.

Wat doet een teveel lood in het lichaam?

verminderde leesbekwaamheid;

autisme en achterlijkheid;

prikkelbaarheid en slapeloosheid;

kolieken en bloedarmoede;

achterstand in groei en beschadigd zenuwstelsel;

chronische rusteloosheid als van een gekooid dier;

gedragsproblemen en emotionele problemen.

Lood is de moordenaar van intelligentie. Het aanvaardbare loodgehalte in bloed mag tot 10 microgram (dat is 10 miljoenste van een gram) per deciliter bedragen. Het kan een deel van de ontplooiingsmogelijkheden beroven. Zwangere vrouwen geven dit door aan de foetus. Hierdoor kan het kind neurologische schade oplopen of een lager IQ krijgen. Vrouwen, die in fabrieken met lood werken, krijgen naar verhouding meer onvruchtbaarheid, miskramen, voortijdige geboorten en geboortedefecten. Lood in de bloedbaan kan er de oorzaak van zijn, dat het sperma misvormd en traag is, wat bevruchting kan verhinderen of tot misvormde foetussen kan leiden. Twintig procent van lood zit in het drinkwater zelf. Let op uw waterleidingen en onderzoek of deze niet van lood zijn. Een oud huis kan loden buizen bevatten, een voor de hand liggende bron van vergiftiging.            

UpToDate 2023-2024