Alwetendheid van God

 

                    Alle zien oog van god - oog van de voorzienigheid - symbool van alwetendheid — Stockfoto #21339873

 

Dat is zijn oneindige onmetelijke wijsheid, die wij niet kunnen bevatten. Dat God de alwetende is betekent, dat alles in Hem is en dat Hij alles tegelijk ziet, voelt en weet in de gehele onbegrijpelijke grote schepping. De reden daartoe is, dat Hij de wijsheid Zelf is en ook het Licht Zelf. De Heer: Ik ben echter geheel een alwetende Bruidegom!

 

Daarom zie Ik ook precies, hoe het met iemands hart is gesteld! En Ik zeg daarom: ‘Wie tot Mij wil komen, die kome, en hij zal onmiddellijk de eeuwige opname vinden. Maar een ieder onderzoekt zijn hart precies! Want zolang er nog maar een vonkje vreemde liefde daarbinnen huist, zal Ik daarin geen intrek nemen…! [Hemelse Geschenken 02_43.03.16,11]

 

God heeft echter in ieder mens, wel of niet gelovig – zijn eeuwige vuurvonk ingeplant, zodat elk menselijk wezen bewust of onbewust, van de Godheid afweet!

 

UpToDate 2023-2024