Onze feitelijke afkomst

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Volgens de geschriften van Jakob Lorber draait het vooral om de ziel van de mens. We moeten eerst weten wat de ziel eigenlijk is. De mens als microkosmisch wezen staat opgetekend in een vijfdelige ster. We hebben immers vijf vingers en tenen aan elke hand en voet. Als we nu de tweede laag of lijn in de cirkel of het pentagram (als psyche of gevoelslaag) met boven (God) en met beneden (antigod) verbinden, ontstaan er twee tegengesteldheden: of de mens wordt aangetrokken naar het licht (God) of naar de duisternis (antigod – waar schijnlicht is). De volgende vraag kan echter nu gesteld worden: tot welk deel wordt onze ziel aangetrokken? Is dat het OERLICHT (het Goddelijke Centrum) of is dat de OERDUISTERNIS (het plutonische centrum)

 

Tegenover God bestaat een Anti-God, een soort tegenkracht, die weliswaar ook uit God Zelf gekomen is. Maar waartoe neigt de mens zich: naar boven (de bovenwereld) of naar beneden (de onderwereld)? Het begon al met de oerval van LUCIFER. Dat is vrouw Satana, die dacht beter te kunnen zijn dan God Zelf. Bij de tweede val, toen de materieel geschapen Aarde al bestond, werden Adam en Eva door Satana zelf, die in de gedaante van een slangenlichaam verscheen, op een listige manier in de val gelokt. Zij vielen voor de slang. In die tijd konden Adam en Eva letterlijk en figuurlijk met de dieren praten. In de slang manifesteerde zich de gevallen Engel Satana (Lucifer). In dit geval stuiten we weer op het Hebreeuwse woord ‘val’ en ‘vallen’ als NePhaL (50-80-30), met de reeds besproken woordwaarde 160. Hierin kunnen we gemakkelijk een relatie koppelen aan 10 x 16. Tien is volgens de Bijbel het getal van de volheid; getal 16 kan in veel gevallen lotmatig worden, als men zich niet houdt aan de Goddelijke voorschriften. Na deze val namen Adam en Eva onmiddellijk een dierlijke-menselijke gestalte aan. Terstond was een geslachtelijke vermeerdering nodig, zoals ook bij dieren en dit is tot op de huidige dag zo gebleven. Die 1-6 verbinding blijft altijd de tegenstelling van God en Anti-God in de mens.

 

De ziel heeft een keuze te maken om aangetrokken te worden in het gebied van licht, liefde en zuiverheid (de één) of de seksualiteit (de zes). Volgens Jakob Boehme is het dan zo, dat de ziel uit twee gesteldheden komt: of uit de geest van God of uit de natuur. Dus uit twee bronnen. De menselijke geest komt direct uit God. De menselijke ziel komt uit Satana. De ziel onderzoekt zijn innerlijk wezen en zijn innerlijke afkomst. Jezus zei niet zomaar tegen de Farizeeërs: “Gij hebt de duivel als uw vader”. Daarmee bedoelde Hij, dat hun menselijke ziel afstamt van de duivel, uit de allereerste engelenval (maar dat begrepen zij destijds niet en werden laaiend). Toen zijn wij ook meegegaan met deze satan en moesten alle lichtwezens (dat waren wij dus ook) opnieuw door de materie, om uiteindelijk te komen tot ons feitelijke mens-zijn. Deze evolutietrap heeft wel miljoenen jaren geduurd.

www.zelfbeschouwing.info  up-to-date februari 2018