Aderlating

 

Aderverkalking, bronchitis en vele andere stofwisselingskwalen kunnen voorkomen worden door middel van aderlatingen. In plaats van een reeks pillen met bijwerkingen werkt een eenvoudig middel als dit beter en het is veilig. Hildegard von Bingen beschrijft, dat de aders geregeld gereinigd moeten worden van afvalstoffen. Indien de aderlating wordt toegepast komen er afvalstoffen naar buiten, de zogenaamde pestiferi humores, eigenlijk ziekteverwekkende vochten. De reguliere geneeskunde leert sinds de tijd van Pasteur, dat het bloed steriel is. Dit is niet waar. Onderzoek bloed onder de microscoop en men zal zien, dat het ene soort bloed niet het andere is van ‘schoonheid’’. In bloed bevinden zich microben, zoals men die ook in water aantreft. Bloed kan nooit steriel zijn. Dit was vroeger een foutief medisch inzicht. Louis Pasteur beweerde vroeger, dat alle ziekteverwekkers van buitenaf het lichaam binnendringen en eenmaal in het bloed onschadelijk gemaakt kunnen worden.

 

Pasteur won in zijn tijd vanwege zijn autoritaire persoonlijkheid daarover de discussie. Met onder meer het gevolg dat aderlating, die eeuwenlang één van de hoofdmethoden van de geneeskunde geweest was, nu slechts nog in de reguliere geneeskunde bij bepaalde ziektes wordt gebruikt. Uit recent wetenschappelijke artikelen blijkt bijvoorbeeld, dat een geregelde bloedafname de bloedvetten doet dalen. De rode bloedcellen bevatten een celwand, dat cholesterol bevat.

 

Wordt er bloed afgenomen dan wordt tevens een deel van de rode bloedcellen en een deel cholesterol weggenomen. De ziekteverwekkers worden door het bloed verder getransporteerd, wat duidelijk blijkt bij ziektes zoals maagzweren of arteriosclerose. Het is echter moeilijk om regulier geschoolde Nederlandse artsen dit aan hun verstand te brengen. In Duitsland en naburige landen past de reguliere geneeskunde aderlating veel toe.

 

 UpToDate 2023-2024