Abortus

 

ingezonden door Wilfried Schltz [DLD]

 

Jezus via Jakob Lorber (JL):

[Aarde en Maan 01_050,02] Wat de materile verwekking betreft, die onderscheidt zich van het algemeen dierlijke weinig of niets; het verschil ligt meer in het innerlijk.


De ziel moet natuurlijk al vr de verwekking kompleet aanwezig zijn, d.w.z. dat ze alle substantile specifica in zich moet verenigen, die voordien nog in het hele universum verspreid waren en haar van alle kanten worden toegevoerd.

 

De ziel is dan ook zo'n volkomen substantieel specificacompendium. Alleen zijn de specifica in haar zo chaotisch door elkaar gemengd dat men zou kunnen zeggen: de ziel is vr de verwekking een kluwen, een zogenaamde gordiaanse knoop, die eerst moet worden ontward om tot een vorm te geraken. De ontwarring van deze knoop begint juist bij de verwekking, want dan wordt deze gordiaanse zielenknoop in het moederlichaam gedreven en omhuld.

 

Binnen dit omhulsel beginnen de corresponderende intelligenties elkaar te herkennen, elkaar te naderen en beet te pakken. Om dit te kunnen doen geven de geesten hen licht in hun omhulsel. In dit licht herkennen deze specifieke intelligenties elkaar, zonderen zich af, naderen elkaar, pakken elkaar beet en verbinden zich met elkaar en dat alles omdat ze daartoe genoodzaakt worden door de wil van de geesten aan wie deze taak is toevertrouwd. Dit zijn de geesten die men 'bescherm- geesten' noemt en engelen en grote engelen oefenen daar invloed op uit. Er is geen mens die niet minstens drie beschermgeesten, twee engelen en n grote engel heeft, waarboven nog een zevende waakt en die kent iedereen wel! In de bevruchte eicel is dus de gehele ziel al aanwezig en omhuld!

 

Als men een 90-jarige bejaarde, die nog een levensverwachting van twee jaren heeft, vermoordt, dan ontneemt men hem circa twee jaren van zijn aardeleven en daarmee de zielsmatige mogelijkheden van zijn ontwikkelingen in deze twee jaren.

 

Als men een bevruchte eicel, die een complete ziel bevat, aan het innestelen verhindert, (vervolgens met de pil) of anders op de een of andere manier aborteert, dan ontneemt men deze ziel de zielsmatige ontwikkelingsmogelijkheden van een compleet aardeleven! Het vermoorden van het embryo is psychisch - geestelijk erger dan een moord op een 90-jarige, want in n enkel uur aardeleven kan veel meer een grotere vooruitgang bereikt worden dan met 1000 jaren in het geestelijk rijk.

 

Jezus via JL:

 

[GEJ.06_013,10] Hier telt een uur meer dan daar duizend jaren! [GEJ.06_014,08] Hier is een uur beter dan daar duizend jaren!

 

24 u * 365 d = 8760 u. per jaar. 1000 jaar = 8.760.000 uren! De zielsmatige ontwikkelingssnelheid in een aardelichaam kan 8,7 miljoen sneller zijn dan in het geestelijk rijk! Want het aardse lichaam is een hoogst wijze, volmaakt en doelmatig ingerichte [zielen] - louteringsmachine, die wij niet moeten vernielen:

Jezus via JL:

 

[GEJ.02_210,02] De in een lichaam wonende ziel is natuurlijk in het begin niet veel reiner dan het lichaam, omdat ook zij afstamt van de onreine oerziel van de gevallen satan. Het lichaam is voor de nog onzuivere ziel eigenlijk niets anders dan een heel wijs en heel goed en doelmatig ingerichte zuiveringsmachine.

 


UpToDate 2024-2025