De Aarde zal binnenkort gereinigd worden

 

De tijd, dat de Aarde plotseling ‘gereinigd’ zal worden, komt steeds naderbij. We weten immers nu, in welk jaar de Heer dit ca. 2000 geleden heeft gesproken – [25-28 n. Chr.]. We weten ook dat dit ‘gebeuren’ - na Zijn voorzegging in 27 n. Chr. binnen de 2000 jaar zal geschieden. Dat kan vandaag zijn, het kan ook overmorgen, volgende week of volgend jaar zijn, maar zeker vóór 2030!!!  En we leven nu in 2018, dus binnen een limiet van 12 jaar.

 

We staan aan de voet van een zeer belangrijke ontwikkeling, dat het 1000ejarige vrederijk eraan komt. Maar voor dit zo ‘ver’ is, zal de Aarde een groot gericht moeten ondergaan, dat is de ‘grote reiniging’, die vooraf plaats zal moeten vinden. Voorzegd in Matth. 24 en vele citaten uit de Geschriften van Lorber via de Heer, die daarover getuigen.

 

Er is dreiging van de Natiemachten: ze grommen, doen hun muil [mond] open en tonen hun militaire parades [onoverwinnelijk gedrag van China, N. Korea en Rusland!]. Ook deze heersers zijn slechts pionnen in de wereld en het zal geschieden naar de vrije wil van de mens. De Heer zegt in Lorber: ‘De mensen laten het gericht over zichzelf komen, en weten zich geen halt toe te roepen aan het verziekte materialisme, en de wetten van God worden niet meer nagekomen. Tussen al die miljarden mensen leeft het ‘goede kruid’ naast het ‘onkruid’. Zij moeten elkaar toch dienen’. Volgens Lorbers boeken heeft kruid en onkruid zeker een groot nut.

 

Het is verbazingwekkend, dat de Nieuwe Openbaringen niet gepredikt wordt in de kerken en dat er zo weinig over wordt gepraat. De Paus, de kerkelijke verenigingen en de reguliere ‘religieuze’ wereldraad: ze hebben het allemaal natuurlijk wel geweten over de existentie van de Jakob Lorber’ geschriften sinds 1840, alweer bijna 2 eeuwen later; ze doen alsof hun neuzen bloeden. Past niet in hun stramien. Anders hebben zij niet meer de ‘macht’. De Bijbel wordt beetje voor beetje ‘ontsluierd’. Onmondige mensen mondig maken kan niet, denken zij. Blijkbaar net als bij de Farizeeërs 2000 jaar geleden: ook zij ignoreerden Jezus en wisten dingen veel beter.

 

‘Wie echter volgens Jezus zelf het ‘gericht’ naar zich toetrekt, dus het gericht ‘uitdaagt’, die krijgt het naar wens, want God richt niet, maar ieder mens richt zichzelf.

 

Het komende gericht vóór 2030 is niet in een bepaalde tijd te bepalen maar het komt wel! Het is in overeenstemming met de wil van de Heer en met Zijn Wijsheid. Het zou immers onverdraaglijk zijn de tijd te weten en dat zou invloed hebben op je handelen en denken. Het zal ook het jongste, een laatste gericht op Aarde zijn. Vanaf die tijd zal het een paradijs op Aarde zijn en een wolf en een lam zullen weer vreedzaam in een stal wonen en met elkaar uit dezelfde voederbak eten. [GJE6-174:7,8]

 

In 4182 zei Jezus: ‘in nog geen 2000 jaar komt het gericht!’ Een kleine berekening: 4182+2000 = 6182. Anderzijds zegt de Heer in de ‘Huishouding van God’ tegen Lucifer: ‘Ik geef je nog 7 x 930 jaar’ om naar Mij wel of niet terug te keren! G.

 

UpToDate 2023