Wijn 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:  De Heer zei het volgende over het gebruik van wijn: ‘Want zoals Ik het water in wijn veranderde, zo zal ook door het woord uit Mijn mond het natuurlijke zinnelijke van de mens in de geest veranderd worden, als hij tenminste daarnaar leeft! (bron: GJE1-11:19)

Zolang de nieuwe wijn niet behoorlijk is uitgegist, blijft hij troebel en als u hem in een kristallen beker doet en dan de beker tegen de zon houdt, zal zelfs haar krachtigste licht niet door de troebelheid van de nieuwe wijn heen kunnen dringen, en precies zo gaat het met de mens. Zolang hij niet uitgegist is en door het gistingsproces al het onreine uit zich verwijderd heeft, kan het hemelse licht zijn wezen niet doordringen’.  (GJE 1-19)

 

‘Een wijnstok brengt op de slechtste bodem vruchten voort, maar distels en dorens zoeken meestal de beste grond op. bron: GJE2-201 - Mijn leer is als een nieuw gewaad. Ook kun je mijn leer ver­gelijken met een nieuwe jonge wijn, die mens niet in oude zakken doet, omdat deze zullen scheuren, waardoor de jonge wijn vermorst wordt; maar men doet de jonge wijn in nieuwe stevige zakken en op die manier blijven beide behouden, de wijn en de zak (Matth.9:71) & Bron: GJE1-124 - Zoals de Heer het water in wijn veranderde, zo zal ook door het woord uit Zijn mond het natuurlijke zinnelijke van de mens in de geest veranderd worden, als hij daarnaar leeft. Maria zei: Wat Hij tegen jullie zeggen zal (of zegt) doe dat! dan zal de Heer ook aan ieder doen wat Hij in Kana in Galilea gedaan heeft. Zij krijgen van Mij dan namelijk een echt teken, waaraan ieder die naar Mijn woord leeft de wedergeboorte van de geest in zichzelf gemakkelijker herkennen kan’. bron: GJE1-11

 

De Heer zei tegen de houder van het voormalige kasteel van Ezau: 'Druiven, die je net zo'n sap zullen geven, kan Ik je wel bezorgen, maar daarmee krijg je bij de mensen toch niet de gewenste uitwerking. Want deze wijn versterkt de liefde wel, als deze zich reeds in de mens bevindt; heeft een mens echter geen liefde maar alleen het boze in zijn hart, dan wordt dat boze net zo in hem versterkt als de liefde nu in jou versterkt werd, en hij verandert in een volkomen duivel en zal met evenveel enthousiasme het boze gaan stimuleren als jij nu het goede wilt gaan bevorderen. Daarom moet men bij dit sap heel goed opletten wie men ervan laat genieten! Maar Ik wil je toch wel een wijnberg met zulke wijnstokken schenken, als je er maar op Iet wie je dit sap te drinken geeft! De versterkte liefde kan wel veel goeds verrichten; maar het is beter wanneer de liefde door Gods woord versterkt wordt omdat ze dan blijft, terwijl ze bij het genie­ten van deze drank maar tijdelijk is, en dan weer vervluchtigt zoals dit sap zelf. Let daar ook goed op, anders veroorzaakte iets slechts in plaats van iets goeds!'

 

Ik zeg: 'Het maakt me niets uit; je krijgt wat je hebben wilt! Maar Ik zeg je: In meer of mindere mate heeft iedere wijnsoort, die op aarde verbouwd wordt, deze zelfde eigenschap. Laat maar eens verschillende mensen van je eigen verbouwde wijnen ongeveer net zoveel drinken, als jij nu van Mijn zuivere hemelse wijn gedronken hebt, en dan zul je zien, dat een deel vervuld wordt met liefde, en een ander deel zo agressief wordt, dat je ze met touwen moet laten binden! Als de aardse wijn al zo'n uitwerking heeft, dan heeft de hemelse wijn dat in nog veel sterkere mate!' bron: GJE1‑63

www.zelfbeschouwing.info