Wereldse loslaten

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Dat komt door de nog niet geheel losgelaten oude wereld in hun binnenste! Als deze zoals bij jou al helemaal uit hen verbannen zou zijn, dan zouden ze net als jij niet bang zijn en ook geen angst kunnen hebben, omdat de geest sterk genoeg is om de gehele materie te beheersen.

Kijk, we staan nu op de top van een berg die nog nooit door een mens werd betreden. Dit zei Jezus tegen de 12 jarige Jarah! bron: GJE2-132

 

Laat daarom niemand van jullie het wereldse en zijn lichaam méér liefhebben dan Zijn geest! Ieder moet zich vóór alles slechts inzetten voor het geestelijke, dan zal hij ook het snelst dat ontvangen wat van de geest is, namelijk de algehele gelijkheid aan God! Wie zich echter meer bezig houdt met het wereldse en het lichamelijke, heeft het helemaal aan zichzelf te wijten dat hij steeds in het duistere gebied van de dood blijft. Wees daarom actief en doe daarvoor je uiterste best!

 

Laat geen stap die je doet berouwen! Want dan wordt iedere daad en iedere stap steeds begeleid door Gods grootste zegen. In één uur kunnen wij meer bereiken voor onze geest, dan anders met onze wereldse onderwijs in tienduizend jaar! Iedereen, die het grote geluk heeft deelgenoot van zo’n gelegenheid te zijn, moet deze dan ook met kinzet van al zijn krachten voor zijn geest ten nutte maken. GJE3-3 [7-13]

 

Graaf je hier zo'n duizend vaam diep, dan zul je al voor 'n machtige afgrond staan, die je zal verslinden! Verdiep je dus niet al te zeer in de dingen van deze wereld en verheug je niet over ontdek­kingen van aardse geheimen; Want wie te diep graaft in wat van deze wereld is, die bewerkt daardoor zijn eigen onder­gang! Vertrouw nooit te zeer op je eigen standpunt, want dat is wankel en het kan je ondergang worden als je het als een mijn blijft uitdiepen!

 

Bedenk dat alles op deze wereld dodelijk kan zijn, omdat al het aardse nu eenmaal de dood in zich draagt. Alleen de liefde niet, als je die zuiver weet te houden! Vermeng je haar echter met wereldse dingen, dan wordt liefde moeilijk vol te houden. Zo'n liefde kan dan doden, niet alleen lichamelijk maar ook gees­telijk! Houd je liefde dus zuiver en onbaatzuchtig, bemin de Ene God als je Vader en je Schepper boven alles, bemin de mensen als je broeders en als jezelf, dan zul je in die liefde het eeuwige leven be­zitten! Amen.' JVJ 111-12-18

www.zelfbeschouwing.info