Seksualiteit

 

[correspondentie tussen de Italiaanse beheerder uit Venetië  - van het internationale tijdschrift Jakob Lorber

www.jakob-lorber.it  - met Giuseppe en Elisabeth]:

 

Het grote "STOPTEKEN!! in betrekking op het binnenkort uit te geven ‘vertellende en samenvatten boek’ dit in ons tijdschrift niet te publiceren, zullen wij EERST overwegen na de publicatie van het voorbeeld over de seksualiteit. Met betrekking op de VELEN, die een dergelijke publicatie niet willen, daar is echter een opheldering voor nodig, zodat er hoogstens 10 vrienden en vriendinnen zijn, die zich hierover hebben uitgesproken. De andere 190 vrienden daarentegen hebben zich daartoe HELEMAAL NIET geuit. In deze zesde uitgave wilde ik het ‘tweede en laatste’ deel deze met foto’s voorzien en in de opgestelde ‘vertelling’ iets over de seksualiteit publiceren, maar jouw brief heeft mijn wens begraven, waarom ik dan ook NIETS zal publiceren. 

 

Ik had verwacht, dat de 190 lezers en lezeressen, die niet aan de  associazionelorber@lice.it geschreven hebben, de volgende woorden zouden zeggen: “Giuseppe, WIJ ALLEMAAL willen, dat dit ‘samenvattende boek’ gerealiseerd en in het tijdschrift wordt gepubliceerd!” - Hebben deze WOORDELOZE 190 lezers en lezeressen echter niet aan het tijdschrift geschreven, dan betekent dat, dat zij de voorkeur geven, de woorden simpel weg maar te lezen zoals bijvoorbeeld de nu volgende woorden over de strijd van Jezus, zijn seksuele verlangens te onderdrukken.  [opmerking: hier moet ik ‘zelfbeschouwende waarnemer’ ingrijpen! – Jezus heeft niets onderdrukt en was MEESTER over zijn gevoelens!]

 

Ik zelf had de overtuiging, dat voor het GROOTSTE DEEL liever de woorden werden gelezen waarnaast ook de foto’s te zien zijn. (zie dit voorbeeld, dat in het aanstaande boek afgebeeld zal zijn:)

Maar met het oog op het feit, dat er een zo’n goede 190 lezers en 190 lezeressen van in totaal 200 lezers zich hiertoe NIET hebben geuit, dan zal in dit tijdschrift ook NIETS meer uit het toekomstige boek WORDEN gepubliceerd. Beste Elisabeth, wat daarentegen jouw bijdrage betreft over het thema seksualiteit, dan moet ik je helaas zeggen, dat het weliswaar nuttig, maar onvolledig is. Want wanneer jij de enige mens gewezen was, die aan dit tijdschrift had geschreven, zou jij alle lezers geleerd hebben, dat "de seksuele vereniging ZONDER de verwekking van kinderen een zonde is”. Echter werd er, dank 2 verdere ‘profs’ op de Aarde, een OPENBARING gevonden, dat luidt: dat “de seksuele vereniging zonder voortplanting mogelijk is, zonder daarbij een zonde te begaan”. Deze openbaring moet hier nu gepubliceerd worden:

 

Zoals je ziet, hoe meer profs zich aan deze meningsuitwisseling in het tijdschrift deelnemen, des te VOLLEDIGER en BETROUWBAARDER het gepubliceerde thema is. Wanneer dit tijdschrift niet zou bestaan, dan had jij bij je ontmoeting nog verder gezegd: “Men mag zich slechts dan lichamelijk verenigen, om kinderen te verwekken, in het andere geval is dat zonde!” NU heb je bemerkt, dat jij iets foutiefs hebt geleerd. Ondanks dat ben je nog steeds tegen een boek, voorzien met foto’s in een samenvattende vorm, dus tegen een boek, dat licht in het donker van de vele argumenten gebracht had, een licht, die vele mensen steeds nog op de samenkomsten zoeken, doordat ze de wereldwijde profs daarbij vragen stellen.

 

Daarom wilde ik “ALLE wereldwijde profs bij elkaar brengen, om een groot boekwerk te creëren”, een samenvattend boek, waarin veel dingen verklaard worden, die talrijke mensen nog niet begrepen hebben. Ik heb echter bemerkt, dat een dergelijk boek bijna NIEMAND interesseert. Dus zullen onze zeer bedaagde profs dit weten mee in het graf nemen, zij hebben 50 jaar onderzoek gedaan en hebben zich dat toegeëigend, en dus zullen ontelbare andere mensen voortaan in het donker tasten.”

 

Beste Giuseppe,

Dank voor het toesturen van de nieuwste berichten. Bij het thema sexualiteit zou ik als aanvulling/uitbreiding willen verwijzen naar mijn omvangrijke samenstellingen onder de titel ‘sexuele (on)vrijheid – is toegestaan, wat bevalt?’ Gepubliceerd is daarin tamelijk zo alles, wat er bij Lorber bij dit thema is te vinden, onder
http://www.j-lorber.de/sex/index.htm.
Je kunt voor je geplande boek voor dit thema alle samengestelde teksten hiervoor gebruiken. Op grond van de zich snelle aftekende Islamisering van Europa was het m.i. belangrijk, om gedifferentieerd het thema Islam uit het standpunt der Nieuwe Openbaringen van Jezus te wijden. Omdat de Islam de aanspraak doet, zich op de woordelijke openbaringen van Mohammed te kunnen steunen en gelijktijdig de Bijbel en het Nieuwe Testament vanwege, naar men zegt - met vele vervalsingen negeert resp. afwijst, geven de woordelijke Openbaringen van Jezus-Jaweh toch wel de passende antwoorden op alle in de Islam aanwezige dwaalleringen en de daaruit resulterende helse uitwerkingen.

Ook wanneer er bij Lorber niet direct veel over Allah, Mohammed wordt genoemd, vinden we toch nog nagenoeg bij elke verklaring in de Koran daartoe passende ondersteunende resp. meestal te weerleggen Nieuwe Openbaringen. Vooral stelt de NO overduidelijk en direct helder, wie zich onder de naam Allah daadwerkelijk presenteert en dat daarom volstrekt niet identiek is met Jezus-Jaweh, zoals nog best vaak wordt geloofd. Ben zojuist begonnen onder http://www.j-lorber.de/islam/index.htm, om aanhoudend zulke vergelijkbare thema’s tussen Islam en Nieuwe Openbaringen te publiceren.

 

Beste groet,

Gerd Gutemann 

 

Wilfried  Schlätz  uit  DUITSLAND schreef in het internationale blad voor de Jakob Lorber lezers:

1. De belangrijkste tekstplaatsen zijn: [Hemelse Gaven- 1.HGt-1,10]; - [8.GJE-41 (speciaal de verzen 6-8)]; [4.GJE-230+231(speciaal 230,2)]; [3.GJE-66–72]; [2.GS-79–81 (speciaal 80,13–20)]; [Walter Lutz: "Grundfragen"]; [Hfdst..46: Ehenot]; [Sa 38,12-16]; [2.GJE-210,8-17]; [2.GJE-209,1-6]. [3.HiG van 6.4.1849; blz..476 -479; verzen 25 tot 42].

 

2. Uit 2.GS 80,13–20 ontstaat: onkuisheid = ontucht = genotzucht = zelfzucht = eigen liefde.

3. In 4.GJE 230,2 spreekt Jezus daarover, dat zowel de man als ook de vrouw hun beste krachten aan de aller-kostbaarste en zielsverwante levenssappen vaak  dagelijks verkwisten. Hierbij gaat het niet om de mannelijke zaadcellen, maar om de secreties ("vreugdedruppels") van de  Cowperse klieren bij de man en van de Bartholinische klieren bij de vrouw, bij elke sexuele opwinding  = geilheid laten vloeien.

 

4. In 8.GJE 41,6 zegt Jezus, dat zowel de man als ook de vrouw bij het ontuchtig zijn = onkuis zijn = zelfzuchtige sex en zich al in deze wereld een akelig en bitter lot en een nog slechter en bitter lot bereiden in de geestelijke wereld, omdat zij door haar levenswandel nagenoeg alle ziels-ether-levensstof-deeltjes verkwist. Het gaat nogmaals om de in het punt 3 genoemde kliersecreties.

 

5.Vooral zegt Jezus in het 8.GJE-41,8: ‘Een goed, met verstand, wijsheid en zelfverloochening gepaard gaand huwelijk belemmert de geestelijke wedergeboorte niet, maar geilheid en wellust maken die onmogelijk. Mijd die dan ook meer dan de pest!

 

6. Vraag 1: Mag men zich ALLEEN maar verbinden  tot een sexueel verwekkingsdoel? JA! Jezus heeft als een waar geschapen mens zich nooit sexueel  beziggehouden: zie JJ 300, 10-13! Had Jezus zich slechts daaraan eenmaal toegegeven, dan was Zijn gehele missie mislukt!  Dit werd Hem door de in Hem ingekerkerde Godscentrum = van de eeuwige ongeschapen Oermens JEHOVA = de VADER in Hem had Hem dit steeds weer voor ogen gehouden. En daarom offerde Jezus als Mens iedere handeling de Vader in Hem op (Ste 8,14).

 

7.Vraag 2: Waarom valt bepaalde mensen sexuele geheelonthouding gemakkelijk, terwijl deze voor anderen onmogelijk is? Juist mensen met een zeer sterke pure of hemelse geest uit God (6.GJE 101,6 en 133,4) = met een sterke oerlevenskiem (4.GJE 35,4) hebben een zeer zwak vlees (lichaam), omdat deze sterke oerlevenskiem in een sterkere gebondenheid (onkuise intelligentie specifica) gelegd moet worden, om in de ziel in stand te kunnen houden. (zie JJ 300,17; 3.HiG (Hemelse Gaven) van 6.4.1849; blz..479; vers 41)

 

8.Vraag 3: Is het mogelijk om sexueel actief te zijn, zonder een zonde te begaan? NEE! Want bij iedere geilheid of iedere wellust (orgasme) wordt er ziele-ether-levensstof = de aller-edelste en zielsverwante levenssappen verkwist! (voor het begrip zonde: (zie echter: 2.GJE 209,1-6; 3.HiG [Hemelse Gaven] van 6.4.1849; blz.476 -479; verzen 25 tot 42; 1.HGt [Huishouding van God] 179).

 

9. Gezegende verwekkingen:

 

9.1. Volgens Sa (Saturnus) 38,12-16 was voor de Aarde precies dezelfde ongeslachtelijke, geestelijke verwekking gepland zoals op de planeet Saturnus, wat echter door de eerste ongezegende dierlijke verwekking van Kajin onmogelijk werd. 

 

9.2. Volgens 1.HGt (huishouding van God) 10,14+15 wordt de geslachtsdaad uitsluitend voor het doel der verwekking dan door de Heer gezegend, als man en vrouw hun harten voordien de Heer opofferen. Na de opoffering van hun harten, geschied de geslachtsdaad uit kuisheid (een gemoedstoestand, in welke de mens vrij is van elke vorm van eigenliefde en zelfzucht:  2. GS [Geestelijke Zon] 80,17). Kajin wordt in 1.HGt  [Huishouding van God] 19,5 ernstig berispt, omdat hij met zijn vrouw meerdere malen sexuele gemeenschap heeft gehad, zonder van tevoren zijn hart aan de Heer op te offeren.  Deze ongezegende geslachtsdaad duidt de Heer aan als hoererij! - 4.GJE 230,2: “Zouden de mensen hun bijslaap slechts zo vaak begaan, dan op welke wijze de verwekking van een vrucht in het lichaam van een fatsoenlijke vrouw noodzakelijk is. Ik zeg jullie: Er zou er niet één onder jullie zijn, die niet op z'n minst helderziende zou zijn!

– 4.GJE 231,3: ‘En echtparen moeten alleen maar dat doen wat beslist noodzakelijk is voor de verwekking van een mens!

 

9.3. Omdat na een bevruchting door de vaak dagelijkse geile naverwekkingen geile ontuchtgeesten in de embryo worden meeverwekt en de hersenen van het embryo geschaad wordt (4.GJE 231,6 en 234,11), moest na de kuise geslachtsdaad (alleen om een vrucht te verwekken) de vrouw  drie maanden volledig met rust gelaten worden, tot het heel zeker is, dat ze niet zwanger is, om beschadiging van het embryo te vermijden. Verder moet in het geval van een zwangerschap de vrouw nog  tot wel zeven weken na de geboorte volledig met rust gelaten worden. (4.GJE 231,5).

 

9.4. Alleen onder deze zeer strenge regels is een geslachtsdaad geen zonde!

 

------------------------------------------------------------------------

1.GEJ 5,13 - 20 – (JLI-5)

 

1. s. v. p. lezen: 1.GJE 5, 13-20

2. De enige woorden die Johannes de Doper hier zelf spreekt, zijn de voorafgedrukte verzen uit het Bijbelse kleine Evangelie van Johannes: Joh. 1, 27+28.

3. In de verzen 1.GJE 5,13-20 spreekt niet de Doper tot de toenmalige mensen, maar spreekt Jezus deze verzen tot ons sinds de  2.8.1851 = sinds het begin van het dictaat  van het GJE.

4. In de verzen 13 tot 16 beschrijft Jezus de hoogmoedige en het onjuiste Messiasbegrip van de toenmalige Joden, vooral de Farizeeërs, priesters en Schriftgeleerden.

5. In de verzen 16 en 19 beschrijft Jezus het hoogmoedige en foutieve godsbegrip van miljoenen mensen in de tijd van Lorber. Vandaag mogen dat wel honderden miljoenen zijn, voor welke hun God hoog boven alle sterren woont, waarbij deze God zich niet mag onderwerpen aan hen en geen menselijke gestalte mag bezitten, maar hij moet vooral ergens een onbegrijpelijk onding zijn!

6. Als men deze mensen zegt, dat God de eeuwige, ongeschapen, oneindig volkomen Oermens is, die ons allen naar Zijn Oerbeeld als Zijn evenbeeld heeft geschapen, dan wijzen deze mensen dat met alle heftigheid van de hand!

7. In vers 20 toont Jezus ons, dat Hij voortdurend bij de mensen verschijnen zal voor de onderdrukking van hun hoogmoed en voor de verlevendiging van de ware deemoed en liefde, om steeds armoedig en nederig te verschijnen, zoals Hij ook bij de Joden zo verschenen is.

 

-------------------------------

ANTWOORD van  Giuseppe:

 

Goede Wilfried,

Dank voor je toelichtingen, die ik volledig met je deel, nadat ik het gehele hoofdstuk nr. 5 oplettend heb gelezen.

Inderdaad spreekt NIET de Doper, maar de Heer. Maar om het even, of het nu de woorden van de Heer of die van de Doper waren, welke voor 2000 jaren alleen voor de Joden of de mensen van de 19e eeuw golden, ik je daarop zeggen wil, dat deze “hoogmoedige ideeën van God” NIET ONS vrienden en vriendinnen van Lorber op de wijde wereld aangaan. Ik dank je voor de daarop volgende brief, waarin je schrijft, dat de woorden NIET aan ONS lezers van het tijdschrift JAKOB LORBER INTERNATIONAL waren gericht.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6)  Elisabeth  Annau  uit  DUITSLAND:

 

Themastelling:

Mag men zich ALLEEN maar sexueel verbinden als doel  tot verwekking?  

 

Waarom er zulke strenge regels voor de sexualiteit bestaan

 

  De sexuele kracht is onze elementaire levenskracht. Als basiskracht van het leven is zij het eigenlijke levensnut van de ziel, d.w.z. de ontwikkeling van de in de ziel wonende geest als noodzakelijke ziel-etherstof. (GJE.08_041,01-08)!  Zo wordt deze Ik-kracht vergeestelijkt en is het de mens gegeven tot enkel en alleen kinderverwekking (GJE.03_215,11; GJE.04_231,03; RB. [Hemel en Hel] 02_203,18), anderzijds verbruikt is het gelijkend als een dierlijke drift, voor slechts een domme bevrediging van zijn begeertes, en zo vergooit de mens zijn beste krachten van zijn aller-edelste levenssappen, de aan zijn ziel verbonden zielen-etherstofjes.  Het ontbreekt hem dan niet alleen aan een voorraad, waaruit zich aan het einde steeds een intensiever licht in de ziel had kunnen ophopen. (GJE.04_230,02; GJE.08_041,06), maar de ziel begraaft zich daardoor ook in het lichaam en verhinderd daardoor het wakker  worden van de geest in haar.(GJE.02_210,11-12; GJE.06_068,08; GJE.08_041,07; (Hemel en Hel) - RB.01_035,10).

Om deze reden wordt hoererij, welke een dienen van de onkuisheid is, naar elke levenskracht als het gevaarlijkste van al het kwaad aangeduid, omdat ze niet zoals alle andere zonden buiten het lichaam, maar in de mens zelf gepleegd wordt en daarmee ziel en geest bederft. (GJE.01_086,03)

 

 Want wie zijn lichaam vergenoegd en door wellust zich tot verlustigen zoekt, die voedt zijn eigen zonde en roept de door de wellust van het lichaam de eeuwige dood over zich. ]Huishouding van God] (HGt.01_001,10; HGt.02_089,05).

Door vaak geslachtsverkeer, partnerruil en zelfbevrediging wordt de sexuele kracht, die de mens lichamelijk, psychisch en geestelijk veredelen moest, in een gevaarlijke kracht genegeerd, welke hem in plaats van te ondersteunen aan zijn ontwikkeling belet.  De grondkracht van het leven wordt niet meer verzameld tot de vervolmaking van het ik, maar naar buiten toe verstrooid, waar het zich in de dood verliest. (Huishouding van God - HGt.01_089,10).

De wellustige prikkeling is een kunstgreep van de satan (GJE.01_086,08), want onkuise mensen worden steeds trager en genotzuchtige wezens, die steeds zelden bekwaam worden tot een verlichtende gedachte en slechts moeilijk in staat zijn om iets geestelijks te begrijpen. Ze groeien als het ware op in hun vrees, lafheid, materialisme, humeur, zelfzucht, nijd en jaloezie, omdat hun fantasie steeds met lichamelijke prikkels rondtrekt en nooit in staat zijn tot iets hogers en geestelijks. (GEJ.04_230,03).

 

Door de ontucht wordt dus de geest helemaal in de grof-vleselijke-materiële liefde omlaag getrokken, wat een voortdurend streven naar genot met zich meebrengt en gelijktijdig een geestelijke hogere ontwikkeling verhindert.  [Geestelijke Zon] - (GS.02_106,10; [Hemel en Hel] RB.01_035,10). Dit begraven van de ziel in het lichaam maakt de geestelijke wedergeboorte onmogelijk. (GJE.03_066,13; GJE.04_230,09; GJE.08_041,07). Bovendien maakt onkuisheid het hart van de mens harder, gevoellozer en onbarmhartiger tegen zijn medemensen, en aan het einde tenslotte houdt hij niets anders meer dan van zichzelf.  [Geestelijke Zon] (GS.02_113,05). Zulk een mens ontvlucht dan het Woord van God, dat hem voor de boze begeerten vermaant, tot hij blind en doof wordt voor al het ware en goede van de geest en uiteindelijk ook een vijand van alle gelovigen wordt. (GJE.01_086,03; GJE.08_041,01).

Alle motieven, om van zijn sexuele kracht buiten de goddelijke ordening zich buiten te gaan, zijn eigenliefde, zelfzuchtigheid en genotzuchtigheid. [Geestelijke Zon] (GS.02_080,20). Grondleggende gedachten daarvoor zijn luiheid (GJE.03_066,10), hovaardij en hoogmoed (GJE.06_056,01), het zwelgen en brassen, wat de ziel zinnelijk en materieel maakt (GJE.01_207,02), evenals diverse verdere zinnelijke genietingen, welke de natuurgeesten in het lichaam activeren en de prikkel tot nog meer zinnelijk genot aansporen. (GJE.02_210,11). De gevolgen daarvan kunnen erge en ongeneesbare ziektes, besmettelijke ziektes, onvruchtbaarheid en bezetenheid zijn.  (GJE.04_080,02; GJE.06_056,02; GJE.06_187,08).

Bij een kuis gevoerd en daadkrachtig volgens de leer van Jezus afgestemd leven, verbindt onze elementaire krachten zich steeds meer met onze geest, wat tot een steeds groeiend zelfbesef en volkomenheid leidt en men kan steeds gemakkelijker alle kwade en ruwe natuurgeesten, die proberen om in de ons inwonende begeertes en hartstochten op te wekken, te weerstaan.  (GJE.08_189,17; GJE.08_041,07).

Uitvoerige behandeling van het thema „sexualiteit“:

http://www.lorber-jakob.com/themen/familie/sexualit%C3%A4t-1

Elisabeth Annau

--------------------------------------------------------------

Hoe is de GVG.03_066,03-05 te verstaan?

 

GEJ.03_066,03, zin 1: “Heeft een man veel zaad, nu, laat hij dat dan in een andere akker zaaien op de goede wijze van de oude vaderen en patriarchen, dan zondigt hij niet”.

„heeft hij veel van het zaad over“: Daarmee is niet de staat van de erectie van het mnl. deel bedoeld, dat betekent dus niet de pure aanleg tot bijslaap (lat. potentia coeundi), maar de verwekking- resp. de aanleg tot bevruchting. Het gaat hier om dat soort mannen, die erg veel bevruchte zaadcellen hebben. 

 „zaaien in een andere akker“: Een zaaiman legt zijn zaad in een akker om een vrucht te verwekken, dus is de bijslaap met een andere vrouw alleen dan toegestaan, om een kind te verwekken, dat resulteert in: „naar de goede aard van de oude vaderen en patriarchen“: Dit betekent, dat in geval vanwege de onvruchtbaarheid der echtgenote alleen met haar toestemming, het beslapen van een andere vrouw voor de verwekking van kinderen (!) oké is, zoals in het Oude Testament beschreven (= de goede aard der oudere vaderen en patriarchen) toegestaan is, zie hierbij: Gen.1, hfdst. 16 en 30; GJE.02_103,21; GJE.04_231,03; [Huishouding van God] HGt.02_089,04; [Huishouding van God] HGt.01_010,14.

Dat dit zo te verstaan is, blijkt ook uit de navolgende zin 2: “als hij echter toch stiekem uitgaat, dus zijn vrouw of partner bedriegt, om zich met een vuile prostituee zijn begeerte te laten bevredigen en zich daardoor te verlustigen zonder verwekking van een vrucht” en bijgevolg met meerdere vrouwen zijn sexuele begeertes te bevredigen, dan begaat hij daardoor heel zeker een grove sodomitische zonde in strijd met de goddelijke ordening en in strijd met de ordening der natuur!”  (GEJ.03_066,03)

GEJ.03_066,04: [4] Alleen een jonge man, wiens geslachtsdrift door de bekoorlijkheden van een meisje zodanig is aangewakkerd dat hij zichzelf nauwelijks meer meester is, mag gemeenschap hebben met een maagd, met of zonder verwekking van een vrucht, dat betekent, dat een jonge man met een zeer sterke geslachtsdrift, door de prikkels van een vrouw in zijn sexuele begeerte ook zodanig ontbrand, dat hij zich niet meer weet te beheersen, en van beide kanten wordt toestemming geven om met haar te kunnen slapen, hij moet daarentegen  erna de verantwoording overnemen en de gevolgen dragen, zoals het verder in dit vers is verklaard.

In tegenstelling tot menig onjuiste mening hierover is er geen toestemming gegeven tot een verkrachting, maar dit mag uiteraard dan pas geschieden, wanneer de vrouw ermee akkoord is gegaan, "want: “Wie echter een meisje of een maagd of een vrouw met geweld neemt, moet hier al zijn straf ondergaan! Het geweld mag zijn wat het wil, lichamelijk of het verleiden door kostbare geschenken, dat maakt voor deze misdaad geen verschil. Ook overredingskracht of het gebruik van magische, verdovende middelen, waardoor de vrouw zich schijnbaar vrijwillig ten dienste stelt aan de begeerte van de man, doet niets af aan de grootte van deze zonde, ook dan niet als werkelijk een vrucht verwekt zou worden, want zo'n verwekking gebeurt tegen de wil van beide partijen en maakt daarom de misdaad niet minder erg. (GEJ.03_068,08)

[GEJ.03_066,05:] Maar in het vervolg moet zo'n door zijn geslachtsdrift gedreven man meteen een fatsoenlijke vrouw huwen en in noodgevallen, en in goed overleg met zijn wettige vrouw, ook  een bijvrouw nemen, opdat er geen ruzie en onmin hierdoor ontstaat”, betekent dat een man met een zeer sterke geslachtsdrift en verwekkingaanleg spoedig  naar Gods orde (GEJ.03_066,06!) huwen moet en, wanneer zijn vrouw zijn sexueel verlangen teveel wordt, hij met haar toestemming een bijvrouw kan nemen, zodat het om die reden tot geen ontwricht huwelijksverhouding komt.

  Een toestemming om met meerdere partners geslachtsverkeer te hebben is er niet. Daarentegen bestaan er wel vele middelen tegen sexuele aandrang. Zie bijvoorbeeld: [Hemelse Gaven] - HiG.03_56.08.11,05; GJE.04_080,04; GJE.03_069,02; GJE.03_072,04; GJE.03_072,02; GJE.06_187,01; GJE.03_066,08; GJE.07_085,09; [Hemel en Hel] RB.02_157,12; [Huishouding van God] HGt.03_064,15; [Huishouding van God] HGt.02_089,04; [Hemel en Hel] RB.02_203,20; GJE.04_080,19; GJE.08_041,12; GJE.06_019,01-05.

Elisabeth Annau

______________________________________________________________________________

Geeft seminars onder het licht van de Nieuwe Openbaringen door Jakob Lorber  over het wezen van de mens en zijn bestemming, zoals zelfbeschouwing. Verdere informatie onder: http://www.lorber-jakob.com/aktuelles Elisabeth Annau

 

 

Sexualiteit

IN DE VOORAFGEGANE UITGAVEN NR. 4 WERDEN DE VOLGENDE 3 VRAGEN GESTELD AAN DE "ONDERZOEKERS EN GELEERDEN UIT EUROPA“:

 

1) Mag men zich ALLEEN sexueel verenigen met als doel tot verwekking te komen?

2) Waarom valt sexuele geheelonthouding bepaalde mensen gemakkelijk, terwijl dit voor andere mensen onmogelijk is?

3) Is het mogelijk, om sex te hebben zonder daarbij te zondigen?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wij danken de vrienden en deskundigen Elisabeth Annau en Wilfried Schlätz, dat zij nuttige bijdragen hebben toegezonden, om op de belangrijkste vragen te antwoorden: "Mag men zich vleselijk verbinden, zonder zich daarbij voor te planten en hierbij geen zonde te begaan?" Beiden hebben met NEEN geantwoord en de uit het Werk ontleende verwijzing in DE NIEUWE OPENBARING toegestuurd.

 

Het thema SEXUALITEIT zal in het toekomstige samenvattende boek met kleurrijke afbeeldingen deelachtig maakt worden, en dat gerealiseerd zal worden met de Europese deskundigen, die zouden willen deelnemen aan de daarvoor beoogde ontmoeting in Italië. De kosten voor de reis en het verblijf zal gedragen worden door de Italiaanse Lorber-Vereniging. De ‘eerste’ ontmoeting zal plaatsvinden in Venetië op zaterdag, de 10e oktober, waarbij de Duitse deskundige Wilfried Schlätz aanwezig zal zijn. Ik wil hierbij van de gelegenheid gebruik maken, de andere deskundigen op de wereld te vragen, eveneens aan deze ontmoeting deel te nemen. Mail s.v.p.

naar associazionelorber@alice.it

 

Hier nu de eerste 4 (van 10) pagina’s uit een samenvatting (met illustraties) de door Elisabeth Anna, Wilfried Schlätz en Giuseppe Vesco van de toegezonden bewerkingen. BELANGRIJKE AANWIJZING: In het navertellende boek moest men de gehuwde paren NIET de volgende woorden zeggen: “verbind jullie je sexueel vooral, om kinderen te verwekken!”, want anders smijt 99% van de lezers het boek in de prullenbak, en zullen ze aan niets meer geloven, wat daarin beschreven staat. Volgens de mening van de auteur van dit navertellende boek moet het zesde gebod van de Heer op een andere wijze worden verklaart, zoals bijvoorbeeld met de nu volgende verklaring:

Delen jullie je mening aan ons en schrijf naar: associazionelorber@alice.it

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(GODDELIJKE) EN (DUIVELSE) seksualiteit:

De sterkste impuls – die de mens natuurlijk is, wanneer ze tot hun rijpheid gekomen zijn – is de SEXUELE BEGEERTE. [GS.02_079,08]. [Geestelijke Zon] Het gaat om een „sexueel instinct“, die aan elk menselijk schepsel gegeven werd – de een in grotere, de andere in geringere omvang [Hemelse Gaven - HiG.03_49.04.06,40] - [TE/59/1] [- Aarde en Maan - Er.01_059,01] –, wiens hoofddoel het is, “de mensen tot voortplanting te bewegen” (zeg: tot verwekking van kinderen). Dit instinct draagt eraan bij, zowel bij de man als bij de vrouw, dat ze de behoefte krijgen tot vaker moeten bevredigen. [Geestelijke Zon-02_081,06].

 

Het belangrijkste kenmerk is, dat dit menselijke instinct het hoogste “lustgevoel” schenkt. Wanneer het hoogste genoegen niet bestond, zouden maar zeer weinigen de vleselijke coïtus aangaan, om kinderen te verwekken. [GJE.02_060,02].

 

Een tweede doel bestaat daarentegen in de „moeilijkste van alle bestaande beproevingen“ voor het grootste deel van de mensen, omdat dit aangeboren sexuele instinct als een bijna onoverwinbare begerigheid en sterker is dan alle andere begeertes ”, die de mensen van de weg af doen dwalen.“  Wie dit impuls kan weerstaan, zal de weg kunnen inslaan, die naar het Rijk van God voert. Wie echter niet in staat is, dit impuls te weerstaan, die zal deze levensperiode resp. de opklimming tot het Rijk van God niet bereiken. [Geestelijke Zon - GS.01_084,05-07] – [Geestelijke Zon - GS.02_081,15] – [GJE.04_080,02] – [Hemel en Hel - RB.01_097,02]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Betrekking hebbend op de kuisheid resp. ten aanzien van de sexuele verbinding ZONDER kinderen te verwekken, bestaan er de volgende uitzonderingen: [Geestelijke Zon - GS.02_080,04] Ik vraag verder: als een man, die uit ervaring weet, dat zijn vrouw onvruchtbaar is, toch gemeenschap met haar heeft omdat zij aantrekkelijk is en hem bekoort en hij op die manier alleen maar zijn zinnelijke behoefte bevredigt, kann deze daad hem dan als zonde van de onkuisheid worden aangerekend?

 

[GJE.03_066,03] Als een man veel zaad heeft, laat hij dat dan in een andere akker zaaien op de goede wijze van de oude vaderen en patriarchen, dan zondigt hij niet. [GJE.03_066,04] Alleen een jonge man, wiens geslachtsdrift door de bekoorlijkheden van een meisje zodanig is aangewakkerd dat hij zichzelf nauwelijks meer meester is, mag gemeenschap hebben met een maagd, met of zonder verwekking van een vrucht. Maar na de gemeenschap moet hij naar eer en geweten dat aan haar betalen wat Mozes heeft voorgeschreven.

En ontstaat er na zo'n door de nood veroorzaakte gemeenschap een vrucht, dan moet hij de maagd het tien tot honderdvoudige geven van datgene wat hij volgens Mozes aan haar schuldig was als er géén vrucht uit de geslachtsdaad was voortgekomen. Want een maagd brengt voor zo’n man een grootoffer waar leven en dood mee gemoeid is! Als een man daarna zo'n maagd kan trouwen, moet hij dat niet nalaten, want, zoals gezegd, zij heeft hem een groot offer gebracht en hem van een bedwelmende last bevrijd.

 

[RB.02_203] [16] Jullie schimpen op regeringen van wereldse vorsten omdat hun weelde teveel vergt en jullie daardoor tekort komen, maar dit hindert jullie hoofdzakelijk vanwege je onbevredigde vlees! Omdat jullie financiën niet toereikend zijn en jullie in zekere zin met de varkens de draf moeten eten en dat niet zelden, zijn jullie woedend op de vorsten, die de mooiste vrouwen kunnen krijgen zoveel ze maar willen. [17] Maar jullie zien niet in dat God de Heer dit zo laat gebeuren opdat jullie mogen beseffen dat God jullie voor iets beters heeft bestemd dan enkel voor de werken van het vlees. Zolang een man op een aarde in het ware vlees des doods leeft, moet hij dit ook verstandig en in beperkte mate gebruiken, niet als doel van zijn bestaan, maar als een nuchtere, natuurlijke daad, zoals er ten behoeve van het tijdelijke, dode vlees meer zijn.

 

[18] Wie dat op aarde in beperkte mate doet, doet er goed aan; wie dat echter helemaal achterwege laat, doet er beter aan, want de Heer gaf het vlees deze lust niet als een behoefte, maar als een eigenschap om nuchter en wijs te gebruiken. Wie daarvan echter een behoefte maakt, is een ellendige zondaar. [...] [GJE.02_210,17] Bij zulke reeds reine zielen gebeurt het dan ook, dat zij toch zo nu en dan als hun hel, dat wil zeggen hun lichaam, vaak nog zeer verlokkend' werkt, korte tijd in zo'n persoonlijke hel binnengaan, met andere woorden, toegeven aan de begeerte van hun .lichaam en diens geesten. Die zielen kunnen dan echter niet meer volledig onrein gemaakt

worden, maar zijn slechts voor zólang onrein als zij zich in de poel van hun lichaamsgeesten ophouden. Zij kunnen het daarin nooit lang uithoudenen keren daarom heel snel in hun reine toestand terug, waarin zij dan weer net zo rein zijn alsof zij nooit onrein geweest waren. Daarbij hebben zij in hun hel voor een tijd rust en orde hersteld en kunnen zij zich vervolgens weer ongestoorder in het licht van hun geest bewegen en versterken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat was nu deze, voor de meeste mensen “ach zo moeilijk te doorstane BEPROEVING”? Nu: “Jullieverbind je echter vleselijk, om kinderen te verwekken, maar NIET, om jullie sexuele begeerte te bevredigen ZONDER een verwekking!” Dit “gebod” werd aan Mozes door God gegeven, zodat Hij dan in het jaar 1843 zijn schrijver Jakob Lorber opnieuw dicteerde, die daarop “het grootste en onverhulde Werk” schreef, dat God aan de mens ooit openbaarde. [Geestelijke Zon - GS.02_123,11] De naam van dit Werk is DE NIEUWE OPENBARING. Dit zesde gebod legt uit: “Je mag geen onkuisheid bedrijven, niet echtbreken”. [Geestelijke Zon - GS.02_079,01]10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het is het moeilijkste in acht nemende gebod, want zelfs het eerste mensenpaar, Adam en Eva, hebben zich daartegen vergrepen.[Geestelijke Zon - GS.02_080,19] Het kwam daartoe, dat Eva Adam in verleiding voerde, die zijn lichamelijke BEGEERTE niet kon weerstaan en zich met Eva verbond, en zo de “Oerzonde” beging. [Huishouding van God = HGt.02_008,09-11]. Hen werd vergeven, en ze mochten verder in het paradijs leven.[HGt.01_011,24]. Uiteindelijk werden ze vanwege een sexuele orgie uit het paradijs verdreven.[HGt.01_013,13 en 41] Ook een deel van de eerst geschapen geesten vergrepen zich aan een gebod, ook wanneer dit gebod anders is als dat van Adam en Eva, en de materiële schepping is het bewijs daarvoor.[[HGt.02_227,11-12]

 

Adam en Eva doorstonden de beproeving dus NIET, want hun natuurlijke lichaamsinstinct zegevierde over het gebod van God, met welk aan hen verboden was geworden, zich vleselijk te verbinden. Uit deze „verboden“ lichamelijke verbinding was een vrucht geboren, die NIET door God gezegend was. Deze vrucht heette Kajin, een “egoïstisch” wezen [Geestelijke Zon – GS.02_080,19], die zelfs zijn broeder Abel doodde. Zelfs velen van de kinderen, die in de heuvels leefden en door Adam zelf opgevoed werden, daalden naar de vlakte en verenigden zich met de prachtige vrouwen uit het volk van Kajin. [Huishouding van God, Gt.03_126,05-06 [HGt.03_131,02]. Ook bij deze mannen zegevierde de sexuele driften, hoewel ze door Adam in de zin van ‘goddelijke leren’ opgevoed waren. Zij gaven de voorkeur aan het tijdelijk, aangename vermaak met de mooie vrouwen in plaats van met Adam in de bergen te verblijven, om ‘kinderen van God’ te worden. De beide genoemde gevallen tonen aan, hoe MOEILIJK het is, de „sexuele instincten, die elk mens eigen is“, te weerstaan. En dat is zodanig moeilijk, dat men bijna zeggen kan, er bestonden slechts weinige mensen, die deze uiterst zware beproeving hebben doorstaan, zoals bijvoorbeeld Johannes de Doper, de Evangelist Johannes, Henoch, enz. – en uiteraard Jezus van Nazareth.

 

Zelfs vandaag in moderne tijden hebben aan het begin van het derde millennium zich die dingen sinds de klassieke oudheid niet veel veranderd, want de moeilijkste van alle beproevingen bestaat ook vandaag nog daarin, de ‚sexuele begeerte‘ resp. de door de natuur gegeven, sterkste en aangenaamste instincten te weerstaan, hoewel niet GEZEGENDE sexuele handelingen vele moeilijke uitwerkingen hebben, die slechts weinigen kennen.

 

Vandaag de dag daagt de geneeskunde de jeugd, de volwassenen en de OUDERE MENSEN uit om veel sex te hebben, om gezonder te leven en intelligenter te worden! Vrouwen in de laatste weken van de zwangerschap worden door artsen geadviseerd, om veel lichamelijke liefde te bedrijven, om de “natuurlijke geboorte te begunstigen”. De geneeskunde als wetenschap leert precies het TEGENDEEL van datgene, wat de Heer ons meedeelt, dat weliswaar vleselijke lust tot de ergste ziektes leidt. Hier de NEGATIEVE gevolgen van sexuele coïtus zonder verwekking.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De eerste consequentie is de verstrooiing van de noodzakelijke „specifica“ tot de volle vorm van de ziel, d.w.z., bij een sexuele handeling wordt de pure levenssubstantie vergooid, die de ziel de menselijke vorm verleent. [Aarde en Maan - Er.01_053,05] – [GJE.04_230,02] – [GJE.08_041,06]. Maar naast de “verstrooiing van de partikelen”, verzamelen zich bovendien “overmatig veel partikelen”, waar dat bij mensen gebeurd, die in meer of minder opzicht neigen naar het een of andere vleselijke. De stijfkoppigen bijvoorbeeld vinden in het hiernamaals zich elkaar terug met de horens van herten, terwijl daarentegen wellustige mannen moeten rondlopen met vrouwelijke geslachtsdelen en wellustige vrouwen met mannelijke geslachtsdelen. [Maan en Aarde - Er.01_053,05]. De inwoners van de klassieke oudheid en de verwaarloosde stad Sodom [en Gomorra] vonden elkaar daarentegen zich weer in de geestelijke wereld met een zodanige onvolledige vorm, zodat die niet MEER op menselijke gestaltes leken en bijv. schrikbarend misvormde gezichten en afschuwelijke lichamelijke

vormen hadden. [GJE.07_119,07-09]

 

De andere zondaars – zoals zelfmoordenaars, die vanwege hun gekrenkte trots, vanwege de liefde tot een meisje, dat ze verlaten had of dezulken, die zichzelf doodden, omdat ze een ander mens om het leven gebracht hadden en berouw verspeurden – zullen zich aan gene zijde terugvinden in de gestalte van een menselijk skelet of die van een dier, zoals bijv. dat van een salamander, van een hagedis, een schorpioen, een slang of een draak. [GJE.04_151,09] – [GJE.04_152,1-7]. Alleen wie op Aarde met pure liefde geleefd heeft, zal aan gene zijde zich met een volkomen menselijke ziel terugvinden. [GJE.04_152,04]

[bron: ontnomen en vertaald uit www.jakob-lorber.it]

www.zelfbeschouwing.info