De zeven scheppingsdagen

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De Aarde is een kind van de Zon, en zij is minstens miljard keer miljarden aardse jaren jonger dan haar vader Zon. Adam bevond zich eens in het aardse paradijs [ca. 6000 jaar geleden] en in het midden daarvan stroomden de vier grote rivieren van AziŽ.

De zevende dag is nu ook onze sabbat geworden. Het moet een dag zijn om al het zakelijke te laten voor wat het is. De mens is niet alleen bedoeld voor deze wereld en zijn dagelijkse werkzaamheden met een materiŽle ondertoon, maar hij moet zijn werk ook veel meer vergeestelijken.

 

Want op de zevende dag verhief God de materie daarom tot iets geestelijks, de dag van viering of wijding. Daarom moet het ook door de mensen gevierd worden, zoals we Ė evenals de Heer Ė eerst zes dagen Ďgeschapen en gewerktí te hebben. Op deze dag, waar geen plicht, geen werkend mens tot een materieel handwerk wordt gedwongen. Daarom mag de mens de Schepping van God zich herinneren op de zevende dag, met Zijn Leer, Zijn Liefde en Zijn Opoffering.

 

Ieder mens mag de zondag vieren als een herinneringsdag van de liefde van God en tot een aandenken aan alles, wat de Heer voor de mens heeft gedaan. Dan zal deze dag voor alle werkdagen een zacht, religieus gevoel achterlaten, door welk ook het meest materiŽle werk wordt geheiligd. Vergeestelijkt alles: je omgeving, je daden en je woorden. Niet alleen de zevende dag, maar ook iedere dag, waaraan elk mens geestelijk voortschrijdt. Het zal deze dag dan voor je een zondag zijn. Zoals de Zon, die immers naar deze dag is genoemd, zeker veel licht, warmte en leven over je zal uitgieten.

 

God schiep Adam als de eerste mens van deze Aarde uit leem. Dit heeft Hij uit Zijn eeuwige ordening zo gewild, dat de in de Aarde gerichte en gevangen geesten daarin, die ze gevangen hield, weliswaar uit diens lichtere voegbare leem, een lichaam helemaal in overeenstemming met de geestelijke vorm moet bouwen. Adam was de eerste van de gevallen geesten en hem werd NIET te kennen gegeven, wie hij was. De tijdsindeling van een week van zeven dagen was in zijn tijd ook weer veel anders ingedeeld, dan onze tijdrekening dat nu kent. Toch is een dag nog steeds in de week vastgezet, dat bedoeld is om uit te rusten van de lichamelijke inspanning en om tot ZELFINKEER te komen en door na te denken over de GEESTELIJKE MISSIE.

www.zelfbeschouwing.info