Eerste stadium van de mens

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Als een kind op Aarde wordt geboren, dan is het in zijn ziel nog volslagen donker, dus nacht. Het kind groeit op, krijgt alle nodige kennis en wordt uiteindelijk vindingrijk. De avond is het scheppingsverhaal en komt overeen met de toestand van de mens. Het begint in de ziel geleidelijk te dagen. De avond komt overeen met de aardse toestand van de mens.

 

Als het juiste licht in het hart van de mens wordt aangestoken, dan is het in hem al veel meer ochtend, want de voorafgegane avond als de eerste ware dag, bepaalt in hem zijn mens zijn. Datgene wat we in het avondlicht van de wereld zien, is een bedrieglijk vorm en daarom ook vergankelijk. Slechts de waarheid duurt eeuwig en is zuiver.

 

De schepping zelf geschiedde in zeer grote uitgestrekte tijden. Mathaël benoemt in het Grote Johannes Evangelie, door Jakob Lorber ontvangen van de Heer rond 1850: ‘Wat Mozes van de schepping zegt, heeft met de schepping van de feitelijke Aarde helemaal niets mee van doen: maar slechts met de vorming van de mens [van wieg af aan] tot zijn voleinding.’ De stichting van de Kerk op Aarde tot in onze tijd en tot aan het einde van de wereld, wordt daarmee aangeduid.

 

Onder ‘Hemel en Aarde’ is eigenlijk bedoeld de nieuwe aardse mens vanaf zijn geboorte! De hemel betekent zijn innerlijkste verborgen geestelijke capaciteiten. De lege en woeste Aarde accentueert de nieuw opgestane natuurmens, die zijn bestaan nauwelijks bewust is.

 

Het eerste stadium van de mens

Zodra de mens weet dat hij het is [er zei licht in de mens!], zit hij in zijn 2e stadium [zelfbewustzijn]. En zo gaat het verder met alle andere scheppingsdagen. Alle levende wezens op de Aarde waren gelijk met het getal van de mensheid, die uit dit getal werd gemaakt. 

 

Tegelijk was het ook het getal van de genade van de liefde en de toekomstige verlossing en de daaruit ontstane en geslaagde wedergeboorte. De Heer vormde de mens met Zijn hand naar het getal van haar ordening. Uit dit getal der ordening waren de geesten gemaakt, de werelden en de Aarde, Maan en Zon.

 

[Zie Genesis 1:11-12. Dit is de derde staat of de derde scheppingsdag. De mens meent dit uit zichzelf te doen, het goede – vandaar dat hier staat: grasscheutjes, enz. Berouw door geloof - Berouwen door een toestand van verzoeking en benauwenis. Twee lichten worden in de mens ontstoken. Zijn geloof wordt verlicht – 4e staat = 4e scheppingsdag.]

www.zelfbeschouwing.info