Noodzaak wereldse rechters

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Petrus vraagt of de wereldse rechtbanken op het veelvoudig vergeven (vanwege de 70x7) zullen blijven bestaan. Als dan nog iemand zijn naaste hardnekkig blijft beledigen, wat moet er dan met zo iemand gebeuren? Opmerking: Petrus begreep duidelijk niet, dat Jezus met de 70x7 zo’n iemand altijd moet blijven vergeven! De hemelse Vader geeft immers het voorbeeld en zegt als het ware, dat je in je hart moet blijven en van daaruit vergeven! – Daarom zegt Jezus ook hier: ‘Daar zeg Ik niet zoveel op. Heb Ik je zojuist niet voor jouw huis de juiste instructies gegeven? Het is natuurlijk vanzelfsprekend, dat er op deze Aarde voor grote en grove overtreders rechters moeten zijn. Het gaat dan niet meer om de kleinere misstappen. Deze moeten voor de rechterstoel van het barmhartige en verzoenlijke hart bijgelegd worden. Kleine misstappen mogen immers niet uitgroeien tot grote zware misdaden. Dit maakt de Heer duidelijk door een gelijkenis te vertellen.

 

Een mooi jong meisje wordt verliefd op een knappe jongeman, die weliswaar erg arm is, maar behoorlijk ontwikkeld. De jongen vraagt aan de vader van het meisje haar hand, maar deze stuurt hem van het erf met zijn honden. De verbouwereerde jongen piekert en begint een boosheid in zijn hart te ontwikkelen en oppert het plan deze vader te vermoorden. Dit plan voert hij tenslotte uit en nu verschuilt hij zich in de dichte bossen uit vrees voor de wereldse rechters en tot schrik van de bewoners. Leer uit dit verhaal, hoe in de meeste gevallen de hardheid van de mensen hun armere medemens tot misdadigers maakt. Denk voortaan aan Mijn aanbevelingen en je zult dan tenslotte nog zelden misdadigers op deze aarde aantreffen.

 

Johannes en Mattheüs tekenden het belangrijkste op. Jacobus en Thomas maakten voor zichzelf hiervan aantekeningen. Ze waren er wel twee uren mee bezig. Petrus zegt, dat er nu niets meer verloren kan gaan van deze leer. (Opmerking: de Heer heeft hier natuurlijk veel meer verteld!) Petrus wil voor de komende avond nog een maaltijd verzorgen, waarop Jezus hem zegt: ‘Wie heeft jou gezegd, dat het al avond wordt?’ Als Petrus naar de staat van de zon kijkt, is hij verbaasd zich vergist te hebben in de beoordeling van de tijd. Want het duurde nog drie uur, voordat de zon onder zou gaan. Toen voeren Jezus en de Zijnen naar richting grensgebied van het Joodse land naar de overkant van de Jordaan. (GJE5-250) – www.zelfbeschouwing.info