Pontius Piatus

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Ik zeg met verheffing van stem tegen hen (de Farizeeërs); 'Daar zijn jullie allang rijp voor, en één woord van Mij aan de overste (Cornelius) zou al voldoende zijn om jullie van de een op de andere dag met duizenden aan de schandpalen te zien hangen! Denken jullie, dat Ik niets afweet van jullie heel geheime intriges tegen keizer Tiberius? O volstrekt niet! Ik weet de dag, het uur en het afgesproken teken voor heel Judéa, voor Galiléa en voor Jeruzalem binnen haar, muren! Maar Ik wil je wel vertellen, dat dat verwonderlijk slecht voor jullie zal aflopen, en de landvoogd Pontius Pilatus, die met harde hand regeert, zal jullie dan voor de muren van de stad Jeruzalem het loon voor je moeite geven, en Herodes zal het niet makkelijk hebben om weer in de gunst van de landvoogd te komen! Als jullie dus in je overgrote blindheid en kwaadaardigheid tot steeds hardere maatregelen tegen Mij en Mijn leerlingen overgaat, dan weet Ik wel wat Ik voordien nog tegen jullie zal ondernemen! GJE1-150 [3,4]

Pontius Pilatus was landheer in neder-Galilea van begin 29 tot 36 jaar n. Chr – in het 17e jaar van keizer Tiberius – in het jaar 31 – ten tijde van Annas en Kajafaszie Jes.53:12

Pilatus regeerde van 29 tot en met 36 n. Chr. als praetor of landpleger van neder-Galilea waaronder ook Judea toebehoorde. De 7e indictie hoorde toe aan het jaar 34. Pontius Pilatus was een Romein en hij was landpleger onder Tiberius en hij resideerde in Jeruzalem – hij schijnt – volgens de overlevering – samen met zijn vrouw – in het geheim christen geworden – andere geruchten waren, dat zijn vrouw van hem wegvluchtte. Pontius Pilatus heeft zijn residentie in Cesarea. In het 15e jaar van Tiberius geschiedde het Woord van God tot Johannes de Doper – Lukas 3:1-2, Math.3:1 en Mark.1:1-8Het 15e regeringsjaar van Tiberius loopt van eind september tot eind september. Pontius Pilatus werd circa in het 12e jaar van Tiberius regering over Judea aangesteld als procurator. Augustus had 57 jaar geregeerd; bijna tot Tiberius dood bleef Pilatus in Judea, een periode van 10 jaar – bronnen Josephus

Pilatus was in het vierde jaar van zijn periode als procurator over Judea – en de viervorsten regeerden toen over de rest van Judea.

 

Hij was een trage landvoogd; maar volgens Jezus regeerde hij met een harde hand; hij was landheer in Zuid-Galilea van 29 -36 n. Chr. Hij was dus ook nog landvoogd in het 18e jaar van keizer Tiberius in het jaar 32 n. Chr. , toen Jezus door Hem werd veroordeeld. Dit was tevens in de tijd van Annas en Kajafas. Pontius Pilatus heeft geregeerd tot bijna het sterftejaar van keizer Tiberius. [Jesaja 53:12, GJE1-150, 2-86, 2-120, 2-163, 2-192]

 

Hij werd 5 jaar na de veroordeling van Jezus teruggestuurd naar Rome door de gouverneur van Syrië (dat was toen Vitellius). Pilatus was 12 jaar stadhouder 9 tot 37 n. Chr.). Cyrenius moet nog een aantal jaren geleefd hebben, voordat hij werd opgevolgd. Tiberius stierf vlak voor de aankomst in Rome van Pilatus. Volgens de overlevering wordt Pilatus in 41 n. Chr. door Caligula naar Galilea verbannen. Uit zijn familienaam – de Pontii, kan worden afgeleid, dat zijn voorvaderen oorspronkelijk tot de Samnieten behoorden, een volk, dat in het Appenijnergebergte woonde. De Pontii werden later aanzienlijke leden van de ridderstand.

 

In de Bijbel is er verschillende keren sprake van koning Herodes. Toen Jezus werd voorgeleid tot koning Herodes, was het niet Herodes, die de kindermoord in Bethlehem op zijn geweten had, maar zijn zevende zoon van deze wrede Herodes. Hij was het dus, voor wie Jezus moest verschijnen na zijn arrestatie. Ook liet hij Johannes de Doper onthoofden.

 

Pontius Pilatus. Van het jaar 26 tot 36 na Christus was Pontius Pilatus de 5e Romeinse procurator (prefect) van Judea (de belangrijkste provincie van het toenmalige Palestina), Samaria en Idumea. Hij stamde van een aanzienlijke Romeinse familie (afkomstig uit het oude geslacht van de Pontii). Pontius Pilatus verbleef vaak tijdens de feestdagen in Jeruzalem, omdat de dreiging van rellen destijds groot was. Hier sprak hij dan recht. Daarom ook werd Jezus door het Sanhedrin aan hem overgeleverd.

 

De geboortenaam Yeshua  betekent in het Hebreeuws letterlijke: ‘Jahweh is redding’ of  ‘hulp van JHWH’. De Romeinen hebben de naam veranderd in Jezus. Op het bord boven Jezus liet Pontius Pilatus in drie talen (Hebreeuws, Grieks en Latijn) de spottektsÍesus Nazarenus Rex Iudeaorum’ plaatsen, afgekort met I.N.R.I, oftewel: Jezus de Nazarener, Koning der Joden. De komst was volgens christelijke bronnen vele malen door de profeten in het Oude Testament voorspeld. Volgens de joodse traditie moet de Messias nog komen. Annas wordt in de Evangeliën genoemd als een joodse hogepriester rond 7 voor Christus. Hij was ook de voorzitter van het Sanhedrin, voordat Petrus en Johannes deze post bekleedden.

 

Al eeuwenlang worden gestreden over de vraag wie nu precies verantwoordelijk zijn voor de kruisiging van Jezus. De joden of de Romeinse overheersers. De algemene opvatting, ook van de christelijke kerkleiders is, dat de joden er de schuld voor dragen. Het heeft ook later ontelbare joodse slachtoffers geëist.

www.zelfbeschouwing.info