Over Petrus en het pausdom

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: [De Heer via de schrijfknecht Jakob Lorber in 1840] - Petrus [tegen een hardleerse monnik]: Goed, mijn vriend en werkelijk trieste en duistere broeder! Aangezien je mij de kerkelijke Heilige Geest zo duidelijk hebt beschreven, vraag ik jou hoe het mogelijk is dat de Heilige Geest, wat betreft de petrinische gegevens bij de verschillende kerkelijke geschiedschrijvers, die toch zeker allemaal volgens jouw zeggen 'vanuit de Heilige Geest' gesproken en geschreven hebben, juist in deze geschiedkundige uitspraak over de aanwezigheid van Petrus in Rome zich zo geweldig heeft kunnen vergissen. Jij hebt daarnet beweerd dat het verblijf van Petrus in Rome drie jaar heeft geduurd, maar ik kan jou verzekeren dat in dit opzicht geen letter die geschreven werd over de historie van Petrus mij onbekend is.

http://www.home.zonnet.nl/a.heer/Oekraine/Ikonen/Petrus.jpg

 

Als je overigens maar enigszins thuis bent in de kerkgeschiedenis, dan moet je de varianten die tussen de vierentwintig jaar en jouw drie jaar liggen, toch zeker ontdekt hebben. Zo wordt ook het sterfjaar van deze apostel [Petrus] te Rome totaal verschillend aangegeven en men moet van geluk spreken wanneer men in deze gegevens slechts n variant van n jaar ontdekt. Dat mijn verklaring juist is, kun je bij de verschillende geschiedschrijvers terugvinden, want jullie bibliotheek is gelukkig in het bezit van al deze uitspraken. Zeg me nu eens, aan welke hecht jij uiteindelijk het meeste geloof?

 

[Opmerking: speciaal wordt vandaag de dag veel over de rooms-katholieke kerk geklaagd en veelvuldig wordt haar uiteindelijke gehele nederlaag verwacht (zie elders in dit boek, zeker binnen 2000 jaar na Jezus op Aarde) en het ophouden van haar werken, haar godendom en haar gehele duistere drijfwerk.]

[De Heer via de schrijfknecht Jakob Lorber in 1840]: - De berg Tabor staat analoog voor de hoogste en tegelijk met de diepste erkentenis van God in de geest en in de waarheid. Op deze berg ging Ik alleen met Mijn lievelingen. Petrus, Jakobus en Johannes waren dat te zeer, - tegelijk echter stellen deze drie ook elk mens voor, hoe hij moet zijn in de ware hemelse ordening. Petrus is de uiterlijke mens, die echter zijn hele wezen door allerlei beproevingen totaal naar binnen richt.

 

De Heer vervolgens: Ik zeg jullie, even zoveel als van zijne heiligheid [opm.: de Paus en bisschoppen], van zijn ondergeschikte eminenties, van de stoel Petrus in Rome, die Petrus nooit gezien heeft, en iets van de kruisdelen, waarop Ik werd gekruisigd. Dat zich om zeer wijze redenen op de hele Aarde evenzo weinig dan werkelijk ergens meer zou aan te treffen zijn, dan hoe weinig Mijn lijfrok, dat te Trier in Duitsland meerdere keren te zien is, wel echt is of de beenderen van de drie koningen te Kln of de drie ijzeren nagels in Mailand. Omdat in al hun Romeinse en Griekse verzen tezamen zulk een aantal bestaan, dat men met dezen een spoorweg van bijna een mijl zou bewerkt kunnen worden. (Himmelsgaben 3-64)

www.zelfbeschouwing.info