Evangelie en de paus

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Petrus vraagt: 'Heer, wanneer zal, in de tijd gezien, dit op Aarde gebeuren?' Jezus zegt: 'Simon Juda, Ik heb jou vanwege jouw machtige geloof de sleutels tot het rijk Gods gegeven en heb je een rots genoemd, waarop Ik Mijn kerk zal bouwen, die door de poorten der hel niet overwonnen zal worden. Jij zou een nieuwe Aaron zijn en op zijn stoel zitten. Ja, jij zult dat ook zijn doordat jij met je andere broeders een verspreider van Mijn woord zult zijn. (Opmerking: elders vergelijkt de Heer Petrus met een soortgelijke opdracht als die van Mozes, hoe deze het volk voorbereidde!)

 

Maar wanneer men bij de heidenen over een paar honderden jaren daarmee bekend zal raken, zal men in Rome beweren dat jij die stoel daar gevestigd hebt. En de volkeren, die daar te vuur en te zwaard toe gedwongen worden, zullen van die valse profeten ook geloven, dat jij als een eerste vorst van het geloof die stoel in Rome geplaatst hebt en van daaruit in Mijn naam de hele Aarde en haar vorsten en volkeren regeert.

 

Maar zie, dat zal een valse stoel zijn, van waaruit veel onheil over de wijde Aarde verspreid zal worden en vrijwel niemand zal dan meer weten waar jij de echte stoel, de stoel van liefde, waarheid, levend geloof en van het leven hebt geplaatst en wie jouw echte opvolger is. Die valse stoel zal weliswaar lang standhouden, veel meer dan duizend jaar, maar het zal de leeftijd van tweeduizend jaar niet bereiken! Reken nu maar, wanneer je rekenen kunt! Opmerking: Deze woorden die Jezus in die tijd sprak ca. 30 na Chr. en opgeteld met bijna 2000 jaar (2030), zo kan het niet meer ver weg zijn, dat dit zich zal voltrekken in de komende tien jaar.

 

Wanneer de valse stoel vermolmd geraakt is en geen stevigheid meer zal hebben, zal Ik wederkomen en Mijn rijk met Mij. Dan zullen ook jullie met Mij mee naar de Aarde komen en Mijn getuigen zijn tegenover diegenen bij wie wij nog het ware en zuivere geloof zullen vinden. Maar er zal in die tijd ook een grote zuivering nodig zijn, opdat de mensen Mij weer zullen kennen en alleen in Mij zullen geloven. Maar over wat Ik jullie nu in vertrouwen geopenbaard heb moeten jullie nu nog zwijgen! De tijd zal wel komen, waarin het luid van alle daken verkondigd zal worden. (GJE8-162).

www.zelfbeschouwing.info