Oogst

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De eerste oogst in Israel bestond in Jezus tijd uit gerst, rogge en tarwe. (GJE 1-12-6) Johannes 4:35: Zegt u niet, nog vier maanden, dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u, slaat de ogen op en aanschouwt de velden; zij zijn nu reeds wit om te oogsten. Daarmee bedoelde de Heer niet velden in de natuur, maar het grote veld dat bestaat uit de gehele wereld, waarop de mensen staan als gerijpte tarwe, dat voor de schuren van God geoogst moet worden.

 

De maaier ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden de zaaier zowel als de maaier – Johannes 4:36. Dit oogsten is het ware werk en dit werk is het echte voedsel, dat Ik en ook jullie volop te eten zullen krijgen. Wie op dit veld een goede maaier is, verzamelt de ware vrucht voor het eeuwige leven, opdat aan het einde van de oogst zowel degene die gezaaid heeft, als hij die gemaaid heeft, daaraan tezamen vreugde zullen hebben.

 

Want hier geldt de spreuk: de een zaait, de ander maait – Johannes 4:37. Want na de oogst zullen zowel de zaaier als de maaier van één en dezelfde vrucht en één en hetzelfde brood des levens eten en dan wordt de oude spreuk geheel bewaarheid. De één zaait en de ander oogst, maar beiden zullen op dezelfde wijze van hun arbeid leven en zij zullen één en dezelfde spijs eten.

 

De Samaritanen uit Sichar, die naar Jezus kwamen bij de Jacobsbron waren reeds volledig rijpe tarwearen, die allang gemaaid hadden moeten worden. De oogst is groot, maar er zijn nog te weinig maaiers; vraag daarom de Heer van de oogst, dat Hij meer maaiers naar Zijn oogst zal zenden! In vs. 4:28: Ik heb u gezonden om te maaien wat u niet hebt bewerkt; anderen hebben het bewerkt en u doet nu hun werk verder. (GJE 1-30 4-7)

 

Dit zei Jezus waarschijnlijk eind juni en als de oogst dan vier maanden later zou zijn, dan zou die oogst eind november binnengehaald worden.

 

Zoals iemand zaait, zo zal hij ook oogsten; wie zuinig zaait, zal ook zuinig oogsten, wie echter rijkelijk zaait, zal ook rijkelijk oogsten. bron: GJE1-32

www.zelfbeschouwing.info