Heb jij Mij lief?

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De De drie vragen die Jezus aan Petrus stelde, of hij Hem liefhad, laten meer dan duidelijk zien, dat het alleen maar zien en aanbidden nog niet voldoende is om Zijn rijk binnen te gaan en het eeuwige leven te verwerven.

 

De Heer: “Precies op dezelfde manier ziet ook u Mij, als u Mijn woord leest en Mij ook aanbidt door het verstand en door de opmerk­zaamheid, waarmee u Mijn woord leest. Wat heeft het vele lezen en begrijpen voor nut als de daad uitblijft? Petrus volgde Mij, omdat Ik hem zei Mij te volgen; maar Johannes volgde Mij, omdat zijn hart hem ertoe dreef. Wat zou hier het beste zijn?’

Petrus werd jaloers op Johannes, omdat hij hem voor minder achtte dan zichzelf; maar Johannes werd door Mij verdedigd en op dat ogenblik werd hem verzekerd dat hij zou blijven en dat is meer dan het "Volg Mij!" Want het is beter dat Ik tegen iemand zeg: "Blijf zoals je bent", dan dat Ik hem gebied Mij te volgen. Zo is ook de ware daadkrachtige liefde beter dan het geloof, zien en aanbidden en ook beter dan veel over Mij te lezen, veel te begrijpen, maar weinig lief te hebben!’ – (Bijbelteksten en verb. betek. 1-6)

 

De eerste keer dat de Heer Petrus vraagt, of hij Hem wel liefheeft, bevestigt Petrus dit met een ja, waarop de Heer toen zei: ‘dan heb je Mij op je weg gevonden, weidt Mijn schapen! Leer ook dit je broeders Mij te vinden. In precies dezelfde vraag en de tweede keer vroeg de Heer wederom, of Petrus Hem liefhad, wat Petrus natuurlijk bevestigde. Toen zei de Heer: ‘Petrus, dan ben je bij Mij, aan de deur, weidt Mijn schapen en breng ook je broeders naar Mij toe, zodat ze bij Mij zijn aan de deur van het leven. Bij de derde maal stelde Jezus dezelfde vraag nog eens: ‘Petrus, heb je Mij lief?’ Dit betekent: ‘Sta je boven al Mijn wetten? Ben je in Mij zoals Ik in jou? Angstig bevestigt Petrus, dat hij de Heer vanzelfsprekend liefheeft, waarop de Heer andermaal zei: ‘Weidt Mijn schapen en volg Mij, dat wil zeggen: ‘breng ook je broeders zo naar Mij toe, dat ze in Mij en in Mijn ordening zijn en in Mijn liefde wonen, net zoals jij! – (Geestelijke Zon2-102)

 

‘De Heer zegt: ‘Swedenborg is waar en goed. Je kunt dit geloven, maar geloof ook dit, dat de liefde boven alles staat en heilig is. Wie ernaar leeft, die heeft alles; want hij heeft waarachtig Mij Zelf. En zie, dat is meer dan alle profeten, alle apostelen, inclusief Petrus, Paulus en Johannes en dus ook meer dan Swedenborg. Zie, dat zijn de geestelijke sleutels van Petri. Daarom werd Petrus uiteindelijk door Mij nog drie keer gevraagd, of hij Mij wel liefhad! Verder haalt de Heer iets aan over Petrus gedurende zijn aardse tijd [2000 jaar geleden], dat twee dagen voor een zondag was: ‘Simon, je hebt Me drie keer in je hart gezworen, dat je Me liefhebt, zodat je Mijn schapen weidt, zo ga dan heen en verkondig het de andere broeders en dat de Heer op hen wacht [in het geestelijke Rijk, wel te verstaan!]. En Simon ging en deed, wat de Heer hem geboden had.’ – (Himmelsgaben 2-42,43)

 

‘Want zolang je nog met geweld in toom gehouden en geleid moet worden, ben je een duivel; maar als je je door de liefde, de zachtmoedigheid en het geduld Iaat leiden, ben je als een engel van God, en waard om een kind van de Allerhoogste te zijn! Met liefde bereik je alles, het geweld haalt alleen de duivel maar uit zijn slaap! En als die wakker is, kun je niet veel goeds voor de aarde verwachten! Daarom is het veel beter, dat de liefde en de zachtmoedigheid in de mensen groeit en altijd wakker blijft en dat daardoor de duivels de kans krijgen om te slapen en te rusten zodat ze de aarde geen kwaad doen, dan dat men de duivels met het dreunende lawaai van het geweld wakker schudt, waarna zij dan de aarde en alles wat daarop is te gronde richten! Zeg maar eens, wat je daar tegen inbrengen wilt en kunt!' GJE1-76 [3-5]

www.zelfbeschouwing.info