Hoe oud is God?

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De Levensboom staat als het ware nog in het verworden paradijs, dat er klaarblijkelijk niet meer is. Toch is er nog een paradijs ergens in een diep dal, midden in Afrika, verscholen tussen omliggende onherbergzame en besneeuwde bergen! (zie boekje: ”Im Tal der Glücklichen” – Leopold Engel – inmiddels ook vertaald in het Nederlands – [gratis verkrijgbaar!] - De levensboom als de bekende Thujaboom, geeft bij ziektes levenskracht, zij ontgift en reinigt, ook bij antibiotica. Als we worden ingeënt, kan deze boom hulp bieden. Hieruit wordt een fantastisch medicijn gemaakt voor niet geleefde creativiteit (bijvoorbeeld bij wratten). In de homeopathie dient men dit toe bij schuldgevoelens: ”Ik ben zondig”.

 

Een vraag uit de zaal: ”Was Jakob Lorber geïnspireerd of was hij een medium?” Antwoord: Hij ontving zijn informatie direct van een Engel en hij kreeg alles gedicteerd. Gewoonlijk worden wij geïnspireerd. Volgens Jakob Boehme is dat de spirit, de geest, die heel is. Je kunt invallen krijgen van de geest uit God of uit de duivel. Sinds de menselijke ontwikkeling van Adam en Eva hebben zich vele processen voltrokken en zijn de revue gepasseerd. Er ontstond een tweede zondeval. Dat was in de tijd van Sodom en Gomorra. Sodom is het geheim van het bloed (SOD = geheim en DAM = bloed). Toen kwam er weer een periode van wetten en leringen. (Mozes) Daarna afgoderij (Mammon). In die tijd was er veel hoogmoed.

 

Toen kwam uiteindelijk de Meester Zelf in het lichaam van Jezus. (zie boek de Jeugd van Jezus). Hij kwam als huisgenoot op Aarde bij eenvoudige mensen. De Hemel kwam op Aarde, maar de mensen beseften het toen niet. Hij kwam als Middelaar en Bemiddelaar naar het midden van de Aarde, aan de Middellandse Zee, naar de allerkleinste aardbol in de kosmos, naar het volk ISH… RA…EL….… Lichtmens uit God. De Vader woonde in de Messias…. MeSHIaCh = 40+300+10+8 is 358. De 358ste dag is 25 december als kerstfeest. Men heeft dit vroeger zo bedacht aan de hand van de Hebreeuwse woordwaarde voor Messias. In werkelijkheid werd Jezus op zeven januari geboren. Ik kan in dit verband het niet nalaten om er het woord ADAM aan vast te koppelen. Deze eigennaam, die immers ook mens betekent, komt in de Hebreeuwse Bijbel precies 358 keer voor. Adam kwam in plaats van Lucifer. Hij komt overigens uit dezelfde geestelijke en materiële substantie als Lucifer.

 

Ons lichaam is eveneens uit de beste materie voortgekomen. Aarde betekent in het Hebreeuws Adamoh (waar Adam als mens in verscholen ligt). De Vader woont in het hart van de centrale. De Vader staat voor kracht en glans. De Zoon (als goud) staat voor Liefde en Licht (Zon). De Heilige Geest staat voor wijsheid, vorm en bemiddeling. Het zijn drie manifestaties in één persoon. De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet is de Aleph, dat in volledige woordwaarde uit de getallen 1-30-80 bestaat en samen 111 weergeeft. De één is dus ook een drie-enigheid. Deze drie enen vormen samen de één(heid) en de één vormt weer samen drie enen. De zoon staat eveneens voor de Zon. Beide bemiddelen.

 

Waar is het begin van de Goddelijke eenheid en waar eindigt deze? De drie wijst naar cirkel, draaiing. Er is nooit een begin en een eind geweest, ook bestaat er geen tijd. Natuurlijk wel in de materie, omdat deze een afmeting kent. Het Hele Al is een vibratie van de Oerbron, die zich nooit zal en kan veranderen. De Schepper is er altijd. Hij was, is en zal zijn. Volgens de oneindige diepte weet God in zekere zin Zelf niet hoe oud Hij is. Hij kent immers geen begin noch eind. Hij was er dus altijd. De Schepper bestaat uit zeven vormen of zeven aangezichten. We kunnen Hem zien als zeven raderen in één groot rad. Het Licht was er altijd. God weet Zelf daarvan niet het begin, anders zou er ook een begin geweest moeten zijn. Vanuit dit Licht is God de Oerliefde, die nooit iemand berecht. De mens hoeft alleen maar zich met Hem te willen verenigen. Dan is zijn loon onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk zalig. Er is nooit sprake van enige dwang. De mens heeft de vrije keuze om te kiezen voor het deel, dat hij zelf wenst. Dat zal dan uiteindelijk ook zijn loon worden.

www.zelfbeschouwing.info