Kindermoord Bethlehem

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: God kan nog steeds heel geduldig en kalm zulke naamloze wreedheden aanzien, zoals Hij ongeveer dertig jaar geleden kon aanzien hoe door een bevel van een tiran, kinderen van het manlijke geslacht, van een tot twaalf jaar, ten getale van vijfduizend, op ťťn dag op de gruwelijkste manier van de wereld zijn vermoord! GJE2-178 [9] -

Een Romeins heidens schrijver Macrobios beschrijft dit gebeuren en zegt dat het kinderen beneden 2 jaar was, d.w.z. in de eerste 2 jaar van hun leven. Herodes sterft op 28 januari in 4 v. Chr. In het jaar 1 v. Chr. op 10 januari is er een maansverduistering geweest

 

Jozef van Maria: Deze nacht nog zul≠len hier brieven van Herodes voor u bezorgd worden. Daarin zult u worden opgeroepen om alle jon≠getjes van een en van twee jaren oud, die hier langs de kust maar te vinden zijn, naar Bethlehem te zenden, opdat Herodes ze kan doden. Tegen Herodes kunt u zich natuurlijk wel verzetten, maar voor uw broeder te Bethlehem is dat helaas niet mogelijk! Die is wel genoodzaakt om - als hij zich niet wil blootstellen aan een beet van deze giftigste aller slangen, ≠dit politieke spel mee te spelen.

 

Geloof me, terwijl wij hier nu samen zijn, wordt er in Bethle≠hem gemoord, en verscheurt een honderdtal moeders haar kleren in wanhoop om dit allerwreedste verlies van haar kinderen. Dit speelt zich allemaal af om dit ene Kind van wie de Wijzen uit PerziŽ voorzegden, dat Het een Koning der Joden zal zijn! Herodes dacht dat het ging om een wereldse koning; die wilde hij doden, omdat hij de heer≠schappij over Judea erfelijk voor zich opeist, en omdat hij bang is, dat die hem zou kunnen worden ontnomen, terwijl dit Kind toch op de wereld gekomen is om het menselijk ras van de eeuwige dood te verlossen!' (bron: de jeugd van Jezus, hfdst. 41)

 

Een geween is in Rama te horen, luid gehuil en geklaag: Rahel weent om haar kinderen en wil zich niet laten troosten. Jeremia 31:15

www.zelfbeschouwing.info††