De meest cruciale sleutel tot het bepalen Jubeljaren

door W. Glenn Moore

 

Zoals uiteengezet in de andere delen van deze website, de eerste cruciale sleutel tot het bepalen van het jaar van de Schepping is om de Messias te vinden in de profetie van DaniŽl 9-de profetie 70 week. Echter, een punt dat soms wordt opgevoed is hoe kunnen we weten wanneer de 7 e jaar van Artaxerxes is, als het inderdaad is dit de tijd dat we de telling van de 490 jaar (die ook een jubeljaar zou zijn) zou moeten beginnen? Hoewel ik deze vraag hebben behandeld uitgebreid in hoofdstuk 7 van ontdekken van de Joodse Messias , zal ik meer direct hier-sinds reageren op deze vraag is het absoluut noodzakelijk om de mogelijkheid om zowel het jubeljaar en het jaar van de Schepping te vinden.

Wanneer werd het decreet om Jeruzalem te herbouwen Gezien? Ezra 7 stelt dat het decreet de Joodse wet te herstellen en het herstel van Jeruzalem als de hoofdstad van IsraŽl vond plaats in het 7 e jaar van Artaxerxes. Ik geloof Artaxerxes regeerde 464-424 BCE, en we zullen kijken naar een aantal goed gedocumenteerde bewijzen, die deze data overtuigend ondersteunt. Nu een aantal bijbelgeleerden de voorkeur aan het decreet van Artaxerxes plaatsen in het voorjaar van het jaar 458, in plaats van 457 BCE, zoals wij hier behouden. Hoe weten we wanneer dit besluit te plaatsen in onze tijdlijn? Voordat we deze vraag te beantwoorden, is het misschien nuttig om wat achtergrond informatie over hoe grote evenementen meestal gedateerd waren in de oudheid-en cross-gecontroleerd op nauwkeurigheid in de moderne tijd te krijgen. Voor een gedetailleerde uitleg van dat, ga dan naar dating events in Oude Geschiedenis . Na het lezen van dat korte studie over dating historische gebeurtenissen, is het te hopen dat de lezer een beter begrip van hoe we in staat zijn om soms precieze data in oude geschiedenis bepalen. Dus, moeten we plaatsen het decreet van Artaxerxes in het voorjaar van het jaar 458, of in het voorjaar van 457 BCE?De belangrijkste reden voor het verschil in dating dit evenement is gebaseerd op de vraag of Ezra werd met behulp van de Perzische / Babylonische kalender of de Joodse kalender. De Perzen en BabyloniŽrs volgde een veer-to-veer burgerlijke kalender, terwijl de Joden bekend een fall-to-val burgerlijke kalender te hebben gevolgd. De vraag is: "Heb Ezra gebruiken de Perzische kalender of de Joodse kalender die gebeurtenis date?" Het antwoord zal beslissen voor ons het jaar waarin het besluit daadwerkelijk werd uitgegeven en in werking gezet ..

Gelukkig hebben we een direct antwoord uit de Schrift over deze kwestie. Ezra en Nehemia waren tijdgenoten, en op een bepaald punt in de tijd begonnen zij nauw samen te werken. Als Nehemia gebruikt een bepaalde dating systeem, dan kunnen we met recht aantonen dat Ezra deed hetzelfde.

 
We kunnen bepalen welke kalender Ezra gebruikt op basis van de data gevonden in Nehemia 1:1 en 2:1. Het eerste hoofdstuk van Nehemia geeft ons een bepaalde maand en jaar-"Chisleu, in het twintigste jaar." In het tweede hoofdstuk (welke gebeurtenissen slechts een paar maanden later wordt beschreven) geeft de maand 'Nisan, in het twintigste jaar van Artaxerxes . "Het is onmogelijk voor Nisan om stil te zijn in het 20e jaar van Artaxerxes als hij is met behulp van de lente-to-veer-berekeningen voor Nisan is in de lente, en daarom moet het de 21 jaar zijn geweest (in een voorjaars-to- voorjaar kalender). Met behulp van een fall-to-val kalender, maar we kunnen het probleem gemakkelijk op te lossen-sinds Chisleu 
[i] en Nisan [ii] kan zowel worden vertegenwoordigd (in die volgorde) als onderdeel van het zelfde jaar. Op basis van deze, is het duidelijk dat Ezra (die een tijdgenoot van Nehemia was) werd met behulp van de joodse burgerlijke fall-aan-val kalender om de data vast te stellen. [iii]  Zo, althans tijdens de dagen van Ezra en Nehemia, de eerste dag Tishri [iv] (de 7 e maand) was het tijd om te beginnen de jaren te tellen voor Wij hebben ook bevestiging van deze uit de Talmoed, zoals uitgelegd door Ziegfried Horn "vreemde koningen.":

Dat de vijfde eeuw Joden daadwerkelijk geteld het regeringsjaar van de Perzische koningen volgens hun eigen val-aan-val kalender wordt getuigd niet alleen door Nehemia .... later op (het is) van oudsher door de Talmoed. 'Volgens de uitleg van Rosj Hasjana ... de eerste Tishri (de zevende maand) is het nieuwe jaar voor buitenlandse koningen. [v]

      Directer, de Talmoed, in haar reactie op Rosj Hashannah in de Gemara, bevestigt de verklaring van Ziegfried Horn. [vi]   Niet alleen heeft dit commentaar wijzen op een fall-to-val kalender voor buitenlandse koningen , niet alleen het geven van een veer- to-veer kalender voor de koningen van Juda, maar het toont ook jaar afrekening toetreding voor beide:

De rabbijnen leerden: Als een koning sterven in Adar, en zijn opvolger de troon bestijgen in Adar, (documenten kunnen ofwel worden gedateerd) de (laatste) jaar van de (dode) koning of de (eerste) jaar van de nieuwe koning. Als een koning sterven in Nissan [vii] , en zijn opvolger de troon bestijgen in Nissan, hetzelfde is het geval. Maar als een koning sterven in Adar, en zijn opvolger niet de troon bestijgen tot Nisan, dan is het jaar eindigend met Adar moeten worden aangeduid als het jaar van de dode koning, en van Nissan moet worden aangeduid als dat van zijn opvolger . Is dit niet vanzelfsprekend? De zaak die hier genoemd verwijst naar een instantie waar de nieuwe koning was een zoon van de overledene, en, terwijl het bestijgen van de troon in Nissan, had in de maand Adar verkozen, en dat de zoon van de koning zou kunnen worden aangenomen dat hij was koning onmiddellijk na zijn verkiezing, en dus de volgende eerste van Nissan zou het tweede jaar van zijn regering in te huldigen. Hij komt om ons te leren dat dit niet het geval is. . . . .

R. Hisda zegt: De regel van de Misjna-dat het jaar van de koningen begint met Nissan-verwijst naar de koningen van alleen IsraŽl, maar voor de koningen van andere landen het begint vanaf Tishri. [viii]

      Toe te voegen aan dit bewijsmateriaal, de Misjna duidelijk blijkt dat er vier manieren van tellen van jaren, volgens de joodse traditie. We kunnen bevestigen, met Schrift, dat ten minste twee van deze vier werkwijzen tellen jaren historisch gebruikt. Een van die manieren van het bepalen van een jaar was gebaseerd op een veer-to-lente-kalender, gebruikt om de feesten te bepalen en de regering van een Joodse koning. De tweede manier om te bepalen jaar was door een val-aan-val kalender. Sabbatical jaar werden bepaald door deze kalender. Sinds de Misjna bijna uitsluitend met regelgeving die het volk van IsraŽl beÔnvloeden, Nisan (de eerste maand) zou natuurlijk beschouwd als de tijd om te beginnen de jaren te tellen voor de koningen van IsraŽl en de feesten, terwijl Tishri (de zevende maand) zou zijn de tijd om te beginnen met het tellen van Sabbatical en Jubilee jaar (en buitenlandse koningen, volgens de Talmoed): 

01:01 A. Er zijn vier nieuwe jaar:

B.        (1) de eerste dag van Nisan is het nieuwe jaar voor koningen en festivals;

C.        (2) de eerste dag van Eloel [ix] is het nieuwe jaar voor de tiende vee.

D.       R. Eleazar en R. Simeon zeggen: "Het is op de eerste dag van Tishre."

E.        (3) De eerste dag van Tishre [x] is het nieuwe jaar voor de berekening van jaren, voor Sabbatical jaar, en voor Jubilea,

F.         voor het planten [bomen] en voor groenten.

G.       (4) De eerste dag van Shebat is het Nieuwjaar voor de bomen,. . . [xi]

      Na te hebben vastgesteld dat de jaren van buitenlandse koningen begon in de herfst, moeten we andere problemen aan te pakken. Een probleem is het feit dat sommige Bijbelgeleerden geloven Ezra en Nehemia waren tijdgenoten. In verband met dat, daarom, zij geloven dat het 7 e jaar van Artaxerxes was in verwijzing naar Artaxerxes II, die meer dan 50 jaar regeerde na 457 BCE. Hier is een voorbeeld van dat het onderwijs, zoals in het Tolken Bible Commentary :

Een van de meest verbijsterende en controversiŽle problemen van Ezra-Nehemia is dat de datum van Ezra's aankomst in Jeruzalem. Traditioneel Artaxerxes wordt geÔdentificeerd met Artaxerxes 1 (464-424 vC), waarvan de zevende jaar was 458 BC Sinds Ezra gevolgd Nehemia naar Palestina en was niet zijn tijdgenoot, moet de Artaxerxes Artaxerxes II (404-359 voor Christus), waarvan zevende jaar was 398 geweest BC [xii]

      Is dat waar? Verbazingwekkend, velen geloven dat Ezra en Nehemia werden niet wonen op hetzelfde moment (ook al zijn ze duidelijk bij elkaar worden getoond in Nehemia 8:1-9), en dat ze daarom vraagtekens bij de relevantie van de Schrift in dit opzicht. Let op de diepzinnige uitspraak van een ander over deze:

De chronologische problemen in verband met het tijdperk van de Ezra-Nehemia onopgelost blijven, al is er een groeiende consensus van de geleerden in het voordeel van het omkeren van de traditionele orde (die plaats Ezra in het zevende jaar van Artaxerxes I, namelijk 458, en Nehemia in het 20e jaar, of 445). Van Hoonacker was de belangrijkste exponent van mening dat Ezra Nehemia gevolgd en was daarom worden gedateerd in de regering van Artaxerxes II (zevende jaar-398). [xiii]

      Heeft de chronologische problemen met betrekking tot de tijd van Ezra en Nehemia 'onopgelost', zoals de auteur bovengenoemde staten? Een algemene aanname van een aantal is dat Nehemia en Ezra waren tijdgenoten, die dus (vermoedelijk) bewijst dat de Artaxerxes in Ezra 7 genoemde kon niet Artaxerxes I zijn geweest, maar in plaats Artaxerxes II van een latere generatie. Echter, er is voldoende historische bewijs dat aantoont dat dit in fout. In de Chronologie van Ezra 7 , Siegfried Hoorn toont van betrouwbare historische documenten hoe dit idee van Artaxerxes II: de in Ezra 7 bedoelde ene is gewoon fout . Hij zegt het volgende:

In het Elephantine papyri AP 30 en 31 leren we dat Johanan was hogepriester in Jeruzalem in 407 voor Christus Dit was tijdens het bewind van Artaxerxes de tweede. Hij [Johanan] wordt genoemd in Nehemia 12:22-23 [ook in Ezra 10:06] als zoon van een hogepriester Eljasib. Eljasib dit kantoor gehouden onder Nehemia! (Nehemia 3:01) [xiv]

      Kortom, wat deze Elephantine documenten bewijzen is dat Eljasib leefde in de generatie voorafgaand aan de regering van Artaxerxes II, en was een tijdgenoot van zowel Ezra en Nehemia. Daarnaast hebben we de getuigenis van Nehemia 8:1-9, waarin duidelijk staat dat Ezra en Nehemia waren beiden in leven, het functioneren, en samen te werken op hetzelfde moment . Dit betekent dat Ezra en Nehemia waren zeker tijdgenoten, dat zij leefde tijdens de regering van Artaxerxes I, en daarom het decreet van Artaxerxes echt vinden plaats in het 7 e jaar van de regering van Artaxerxes I (wat ik binnenkort laten zien met grotere nauwkeurigheid opgericht in de late lente van 457 BCE).

      Nu moeten we vaststellen meer precies wanneer de regering van Artaxerxes I begon en wanneer dit decreet werd uitgevaardigd. Volgens een papyrus document vinden op Elephantine eiland en de kleitabletten van Ur, eind december van 465 BCE werd nog steeds beschouwd als het 21 ste jaar van Xerxes en het begin van de regering van Artaxerxes.Xerxes zelf werd vermoord ergens in de herfst of winter van 465 BCE. Blijkbaar, op basis van dat bewijs, was er een vertraging van een paar maanden voordat hij werd vervangen door zijn zoon Artaxerxes als de nieuwe koning van de ChaldeeŽn. We weten dit omdat chronologists reeds hebben vastgesteld dat het 21 ste jaar van Xerxes is nog niet afgerond in december van 465 BCE en het eerste jaar van Artaxerxes wordt niet verklaard tot ergens in 464 BCE. Hoe hebben ze dit allemaal weten?

      Ten eerste, ze weten uit historische verslagen die de volledige lengte van Xerxes bewind was 21 jaar. Dit kan worden bepaald door het simpele feit dat het 21 ste jaar van Xerxes (en dus 465 BCE) duidelijk wordt verklaard in historische documenten te zijn zijn laatste jaar van het leven!  De historische documenten Ik verwijs naar heten saros tabletten .Een van die tabletten is vernoemd BM 32234 en het is gedateerd door astronomische gebeurtenissen aan het 21 ste jaar van Xerxes, waarvan een deel zegt:

Maand V, 14 [?], Xerxes werd vermoord door zijn zoon. [xv]

      Xerxes werd duidelijk vermoord in zijn 21 ste jaar (ergens in de herfst van 465 BCE), zoals blijkt uit deze en diverse andere spijkerschrift tabletten. Maar wat was het eerste jaar van Artaxerxes? Heeft zijn regering onmiddellijk te beginnen? 

      Blijkbaar heeft zijn regering niet beginnen in de herfst van 465 BCE. Bijvoorbeeld, we hebben historische bevestiging van de exacte timing van het 11 ste jaar van Artaxerxes.Een document dat bevestigt dit is een dagboek van astronomische gegevens (de zogenaamde BTW 5047 ), die de 11 lijsten ste jaar van Artaxerxes als het jaar van twee eigenaardige maanalignementen met Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus. Op basis van astronomische gegevens van die algemene tijd, dat jaar kon alleen zijn geweest het jaar 454 v. Chr. [xvi]   Sinds 454 BCE deel van Artaxerxes '11 zou zijn ste jaar, tien jaar voorafgaand aan deze zou ons het eerste jaar van Artaxerxes geven -464 v. Chr.

        Let op: deze worden ook de 7 e jaar van Artaxerxes als 458/457 BCE. Er zijn andere manieren kunnen we het eerste jaar van Artaxerxes bepalen. Bijvoorbeeld, we weten dat Xerxes stierf in zijn 21 ste jaar over de herfst of winter. Daarnaast weten we dat zelfs nog in december van 465 BCE werd nog steeds beschouwd als het 21 ste jaar van Xerxes! Er zijn verschillende papyri die ons het bewijs van geven. Voordat ik presenteren deze documenten wil ik de lezer eraan te herinneren dat de maand Kisleu en de maand Kislimu zijn eigenlijk variant namen van dezelfde maand (Kislev, in de Hebreeuwse kalender-december-januari). Het eerste document nauwkeurig bepaalt de exacte datum van de hemelvaart van Artaxerxes de troon. Hier is wat dit Aramees papyrus (AP 6) zegt:

Op de 18 e van Kisleu die de (17 e ) dag van Thoth [xvii] , in het jaar 21, het begin van de regeerperiode toen koning Artaxerxes zat op zijn troon [xviii]

      De "dag van Thoth" is een verwijzing naar een Egyptische maand die (op dat moment) begint bijna dezelfde tijd als de Hebreeuwse maand Kisleu in de Hebreeuwse kalender, en het is de Egyptische Nieuwjaar. De 18 ste dag van Kisleu zou ook de 17 zijn ste dag van Thoth op dat moment in de geschiedenis. Op basis van andere chronologische data, kunnen we meer specifiek het identificeren begin van deze maand Thoth als 17 december, 465 BCE. [xix]   Kisleu 18 zou dus 3 januari e of 4 e in het jaar 464 v. Chr. 

      Hoe weten we dit, zelfs binnen een dag of twee van het evenement?   We weten dit omdat van de grote Egyptische Sothis cyclus . Met behulp van deze grote cyclus, zijn we in staat om te coŲrdineren precies de 18 ste dag van Kisleu (van een kalender die is gebaseerd op de maancyclus) met de 17 e dag van Thoth (van een kalender die gebaseerd is op de EgyptischeSothis cyclus ). In de oudheid werd de Egyptische kalender bestaat uit 360 dagen (30 dagen om elke maand) met 5 extra dagen om deze te benaderen het werkelijke zonnejaar. [xx]   Echter, de Egyptische kalender was niet synchroon met de werkelijke zonnejaar ongeveer een-vierde van een dag voor elk jaar. We weten dat de Sothis cyclus begon op een bepaalde datum in de geschiedenis van de opkomst van Sirius in Egypte, en de datum van het begin van deze grote cyclus wordt bevestigd door Censorinus, een Romeinse grammaticus en schrijver over een grote verscheidenheid aan onderwerpen:

Volgens de Romeinse schrijver Censorinus, de Egyptische Nieuwjaarsdag viel op 20 juli in de Juliaanse kalender in 139 CE, waarin een spiraalvormige verrijzenis van Sirius in Egypte was. Uit dit is het mogelijk om te berekenen dat de vorige keer dat dit gebeurde was 1322 BCE, en de vorige dat was 2782 BCE. [xxi]

      Op basis van deze, laten we doen wat wiskundige berekeningen om te bepalen welke dag het Egyptische nieuwe jaar begon in 466, 465 en 464 BCE (de drie mogelijke data voor Xerxes laatste jaar en het begin van Artaxerxes regeringsjaar).

 

      We weten nu dat de eerste dag van Thoth van de Egyptische kalender was 18 december in 466, 17 december in 465, en 17 december in 464 BCE. Hoe werkt deze informatie positief te bevestigen voor ons de exacte datum? Nou, het is eigenlijk simpel. We hebben een andere datum die is gekoppeld aan de 17 ste dag van Thoth, en die datum is Kislimu 18. Kislimu wordt ook wel Kislev, de 9 e maand van de Hebreeuwse kalender. De Hebreeuwse kalender was gebaseerd op het herhaaldelijk waarneembare eerste waarneming van de maansikkel over IsraŽl. Door het gebruik van bekende maan berekeningen, kunnen we nauwkeurig te berekenen (om binnen slechts een paar uur foutmarge) de exacte datum waarop Kislev 1 viel voor de jaren 466, 465, en 464 BCE. Hier is wat het bewijs laat zien:

      Met behulp van Moon rekenprogramma's, maancyclus en de bijbehorende Julian data kan worden bepaald zelfs terug te gaan een paar duizend jaar. In het algemeen, zoals datakan nauwkeurig berekend worden om binnen een paar uur. Er is een online rekenprogramma die nuttig zijn voor degenen die dergelijke programma's niet tot hun beschikking hebben bewijst. De maankalender data hier gegeven zijn gebaseerd op een online Manen Kalender, die in staat is om maancyclus berekenen van 3999 BCE tot 3999 CE, en lijn ze met de Juliaanse kalender. [xxii]   Op basis van de getoonde voor de data in kwestie bewijs, de nieuwe zichtbare maansikkel voor 465 BCE is in bijna precies aansluit bij de Egyptische Sothis cyclus (wat verklaart waarom AP 6 noemt ze als in bijna perfect synchroon). De 1460-jaar Sothis Cycles werden eveneens bepaald (zoals eerder aangegeven), en de data voor die jaren worden hier gegeven. Hier is wat we zullen vinden:

  

      Het enige jaar dat in nauwe afstemming tussen de Hebreeuwse maand Kislev (die een maancyclus volgt) en de Egyptische maand van Thoth (die de Sothis cyclus volgt) is het jaar 465 v. Chr. Het jaar 466 toont Kislev 18 zijnde 10 dagen te laat, en het jaar 464 BCE toont Kislev 18 zijnde 11 dagen te vroeg. 465 BCE toont Kislev 18 in de buurt van een perfecte afstemming met de Egyptische Sothis cyclus, met een mogelijke afwijking van + / -. Een dag [xxiii]   De Sothisperiode data zijn gebaseerd op de eerder genoemde referentie uit Censorinus geeft ons 139 BCE als de laatste historisch bekend uitlijning van de Sothis cyclus met het ware zonnejaar. We voorafgaande Sothis uitlijning van 1322 BCE gebruiken daarom als uitgangspunt, aftrekken van het aantal jaren vanaf die datum, en delen door vier om te ontdekken hoeveel dagen de Sothis cyclus is uit sync van de ware zonnejaar. De bijna perfecte uitlijning van deze data is verbazingwekkend, zeker als we bedenken dat we terug gaan in de tijd bijna 2500 jaar! Aangezien dit de enige drie mogelijke jaar die Xerxes bewind had kunnen eindigen, het bewijs is overweldigend in het voordeel van de winter van 465 BCE nog in behandeling Xerxes 21 ste jaar en het begin van de toetreding jaar (nul jaar) van Artaxerxes.

      Nu zijn er mensen die deze bijzondere papyrus (vraag me AP 6 ), vooral omdat het lijkt te vestigen (boven alle andere vormen van bewijs) dat het 21 ste jaar van Xerxes was ook het jaar waarin Artaxerxes begon te regeren. Ik denk dat het een vergissing zou zijn om gewoon aannemen dat de auteur van dit papyrus maakte een fout. Het feit dat zijn 2 data (Egyptische en Hebreeuws) historisch bevestigd is een belangrijk bewijs dat het niet een fout. Daarnaast is een ander spijkerschrifttablet gevonden in het begin van de 20 steeeuw bevestigt wat dit papyrus zegt betreffende Artaxerxes-dat hij de troon besteeg in het 21 ste jaar van Xerxes:

Een spijkerschrift tablet gevonden in de opgraving campagne van 1930-1931 in Ur, [met betrekking tot] een overeenkomst gedateerd in het dertiende jaar van Artaxerxes de eerste, maar stelt dat de oorspronkelijke regeling in de maand Kislimu in de eenentwintigste jaar van Xerxes werd ondertekend . [xxiv]

      Samen met het tonen van het jaar van Artaxerxes troonsbestijging, lijkt ook aan te tonen dat Xerxes (hoewel hij werd gedood in de herfst) nog steeds werd beschouwd in zijn 21 ste jaar zo laat de maand Kislimu (wat hetzelfde is als "Kislue" of "Kislev," dat wil zeggen, ergens rond december van 465 of januari van 464 BCE). Het jaar 21, op basis van dit spijkerschrift tablet, is duidelijk het laatste jaar van de regering van Xerxes. Dat jaar 21 is nog in volle gang zo laat december van 465 BCE. Het is op dit moment (op basis van AP 6 ) dat Artaxerxes begint zijn toetreding jaar. Als de Joodse kroniekschrijvers gebruik maakt van een fall-to-val kalender, samen met de toetreding jaar afrekening, dan zou dat betekenen Artaxerxes werkelijke eerste volledige jaar zou beginnen in de herfst van 464 BCE.

      De hier gepresenteerde bewijzen ook aantonen voor ons dat ze verkering hadden dit op basis van de toetreding jaar afrekening. Met behulp van de niet-toetreding jaar afrekening Artaxerxes eerste jaar van eind december van 465 zou zijn geweest om de val van 464 BCE. Zoals eerder opgemerkt in een van de kleitabletten van de tijd, koning Xerxes was nog in leven op dit moment, en dat jaar werd beschouwd als het 21 ste jaar van Xerxes. Aangezien het is gedateerd volgens Xerxes 21 ste jaar, het kan zeker niet worden beschouwd als het eerste volledige jaar van Artaxerxes. Artaxerxes eerste jaar moest zijn berekend als het volgende jaar. Dit is slechts een bevestiging van het populaire gebruik (op dat moment) van toetreding jaar tot op heden historische gebeurtenissen.

      Volgens de Talmoed , werden de Joden over het algemeen met behulp van toetreding jaar dateringsmethoden. Jaar toetreding afrekening omvat niet het jaar waarin de koning bestijgt de troon in de berekening van zijn lengte van bewind. [xxv]   In plaats daarvan, het resterende deel van het jaar wordt gerekend als behorend tot de vorige heerser. [xxvi]   Aangezien we al vastgesteld dat de Joden in die tijd berekende de regering van buitenlandse koningen volgens een fall-to-val kalender (die Nehemia, een tijdgenoot van Ezra, bevestigt voor ons in Nehemia 1-2), dan zijn we vertrokken met geen andere optie, maar tot het eerste jaar van Artaxerxes bewind vanaf de val van 464 BCE berekenen. Het zevende jaar, derhalve zou de val van 458 geweest om de val van 457.

          Alle van de hier gepresenteerde bewijsmateriaal blijkt onomstotelijk dat het 7 e jaar van Artaxerxes zou uitstrekken van de val van 458 tot de val van 457 BCE. De taal van het decreet (in Ezra 7) blijkt ook dat Ezra bevoegdheid om de Joodse rechtbanken vast gegeven was, zodat de mensen konden worden uitgesloten volgens de Thora van Jahweh-niet de wetten van andere landen. Daarom is dit decreet (boven alle andere decreten) is degene die het best voldoet aan de taal en de strekking van de profetie van DaniŽl 9 en duidelijk kwam in de late lente van 457 BCE. Ezra voerde de dictaten van dit besluit in het najaar van datzelfde jaar, kort na zijn aankomst aan de wederopbouw te overzien.Maimonides zei dat Ezra ging naar het land IsraŽl en dat een dergelijk evenement werd "de tweede ingang in het Beloofde Land" waarin ze "begon een nieuwe telling en het dertiende jaar na de bouw van de Tweede Tempel een sabbatical jaar uitgeroepen genoemd . "( Sabbatical en Jubilee jaar , hoofdstuk 10, paragraaf 3.) Wat Maimonides zegt (in wezen) is dat Ezra kwam in het land in een jubeljaar, want dat is de enige belangrijke telling die zou moeten worden vernieuwd. Dat jubeljaar is dus 457/456 BCE in een daling naar kalender vallen.

      Hoewel het historisch moeilijk (zo niet onmogelijk) om een jubeljaar te vinden, is het mogelijk om het vinden van een jubeljaar gebaseerd op de 70 week profetie van DaniŽl 9. Sinds die profetie duidelijk verbonden is met de Jubilee wetgeving van Leviticus 25, en omdat het duidelijk aantoont door zijn tekst Jubilee cycli (7 weken en 70 weken, of 1 Jubeljaarcyclus en 10 Jubileum cycli), kunnen we daarmee concluderen dat de vervulling van die Messiaanse profetie zal ook historisch lijn met Jubilee cycli. Het feit dat de profetie is verdeeld in 7 weken, 62 weken en 1 week, geeft duidelijk aan dat het doel van deze divisie was gewoon om thuis de onmiskenbare punt dat het een jubileum profetie te brengen, en dat 7 weken vanaf het begin zou nemen ons naar een andere jubeljaar. Godfrey Faussett, in Sacred Chronologie , drukt een soortgelijk standpunt:

Het heeft onder dwang bij me opgekomen tijdens de behandeling van dit onderwerp, dat de eigenaardige beschrijving van 69 weken als "7 weken en 62 weken"; die lijkt te zijn nooit afdoende verklaard door commentatoren op de 70 weken van DaniŽl, kan gemakkelijk worden verwerkt, als we zien het als een nadrukkelijke verwijzing naar de grote afsluiting jubileum. De 69 weken wordt vermoed om te eindigen bij het ​​begin van onze Heiland 'bediening, uiteindelijk ook, volgens de berekening die ik heb getracht om vast te stellen, in de grote voltooiing van de reeks van jubilea. Nu is de gewone uitdrukking "9 weken en 60 weken"; zou geen spoor van dit belangrijke feit hebben aangeboden, terwijl die van "7 weken en 62 weken"; biedt een zeer begrijpelijk is, en een die de zaak bijzonder vereist. Voor de gehele 70 weken van de profetie ten bedrage van de tijd van 10 inter-jubileum periodes, en nog niet overeenkomt met hun serie, zou volledig hebben teruggetrokken de aandacht van hun voltooiing bij de komst van de Messias. [xxvii]

Negenenzestig weken zou transpireren van de val van 457 BCE tot het begin van de laatste week van de 70 weken profetie. Dat is gelijk aan 483 jaar (te rekenen vanaf 457 BCE) die zich uitstrekt tot het jaar 27 CE. Heeft de Messias in 27 CE? Ik geloof dat hij dat deed, en dat het bewijs ondersteunt deze datum ook. Ongeacht dat, 457 BCE als het 7de jaar van Artaxerxes moet een van meest solide bevestigde data in alle van de oude geschiedenis. We weten dat het een van de meest solide bevestigde data in de geschiedenis omwille van twee spijkerschrift tabletten ( BTW 5047 en M 32.234 ), drie papyri documenten (AP 6, 30 en 31) en dezelfde exacte datum gegeven voor een evenement op twee verschillende convergerende kalenders (de Joodse kalender, gebaseerd op bekende maancyclus, en de Egyptische Sothis cyclus kalender, die we soms kunnen gebruiken om oude data nauwkeurig te bepalen). Dit maakt de datum van het begin van Artaxerxes bewind (januari 3 of 4, 464 BCE) te zijn een van de meest solide bevestigd oude data in de hele geschiedenis!  Zeven jaar later gaat Ezra naar Jeruzalem om herstel van de Joodse natie, en het aftellen naar de eerste komst van de Messias begint (in een jubeljaar).

[I] Chisleu wordt ook wel Kislimu en Kislev, en vertegenwoordigt de 9 e maand van de Babylonische burgerlijke kalender, en de 3 e maand van het joodse burgerlijke kalender. Het komt ongeveer overeen met december-januari. http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_calendar # Modern_calendar

[Ii] Nisan is de Babylonische equivalent van de Hebreeuwse maand "Abib", verklaarde de eerste maand van het jaar door Mozes zelf bij de uittocht (Exodus 12:1-2). Het komt ongeveer overeen met maart-april.  http://en.wikipedia.org/wiki/Nisan

[Iii] Het is waar dat het oude IsraŽl ook kreeg een veer-to-veer kalender ten tijde van de Exodus (Exodus 12:1-2), maar deze kalender werd gegeven aan hen voor religieuze doeleinden. Er staat niet dat in Exodus 12 dat het verkeerd zou zijn om ook een fall-to-val kalender gebruiken in combinatie met de andere, en twee teksten in Exodus duidelijk stellen dat het jaar ook kan eindigen in de herfst (zie Exodus 23: 16 en Exodus 34:22). Het feit dat ze werden gegeven deze lente-to-veer kalender bewijst niet dat dit was de oorspronkelijke kalender of dat ze niet konden ook gebruik hebben gemaakt van een fall-to-val kalender, en een aantal teksten in de Schrift duidelijk wijzen op het feit dat ze gebruikt de fall-to-val kalender voor burgerlijke zaken (zoals met betrekking tot de sluiting van de oogst) en ten behoeve van de invoering van het jubeljaar.  Een van de beste manieren om overtuigend laten zien dat het jaar oorspronkelijk werd gestart in de vallen (buiten Joodse bronnen), is door middel van een studie van de vloed als het gaat om oude samenlevingen. Het geheugen van de zondvloed is diep geworteld in veel van de mens oude legendes, en wordt herdacht door de viering van de "dag van de doden" (beter bekend als Halloween). Volgens Genesis 07:11, "In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, de zeventiende dag van de maand, op dezelfde dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend . "Door een daling van de kalender vallen, kunnen we uit deze bepalen dat het begin van het jaar was ergens rond half september. De tweede maand zou beginnen medio oktober, en dan is de 17 ste dag van die maand zou daarom zijn ergens rond eind oktober of begin november.(Gebaseerd op mijn Jubilee Agenda De maancyclus voor die maand en het jaar is te vinden op, het begin van de vloed kan nauwkeuriger vast als het jaar 2320 BCE, 24 oktober, op een sabbat, dat wil zeggen, zaterdag. worden) Manen Kalender , door Paul Carlisle, http://paulcarlisle.net/mooncalendar/ . Deze "maankalender" blijkt dat de 7 e dag van oktober was de eerste zichtbare waarneming van de nieuwe maan, en 10 dagen later (de 17 ste ) de mensen en de dieren begonnen de ark op een volle maan te voeren. Tenslotte, op 24 oktober de vloed begon. Hoewel het misschien lijkt arbitrair om een exacte datum toewijzen aan dit evenement, de enige reden die ik kan zelfs wagen aan een dergelijke exacte datum suggereren is omdat de Schrift eigenlijk geeft een datum om het evenement en we hebben de middelen om nauwkeurig te traceren maancyclus terug enkele duizenden jaar. Terwijl er algemene onzekerheid onder de geleerden over de exacte datum, maar het is historisch erkend dat dit evenement gebeurde in eind oktober of begin november. In het oude samenlevingen, werd deze dag gevierd ter herinnering aan de grote universele zondvloed van Noach, zoals geopenbaard door Frederick Filby: "Zo de oude wereld kwamen om in november en een jaar later een nieuw tijdperk begon in dezelfde maand Beide feiten zijn. onuitwisbaar vastgelegd in het geheugen van de mensheid. Voor veel mensen over de hele wereld november brengt de Dag van de Doden. In een aantal oude en primitieve kalenders november brengt ook een nieuw jaar op een tijdstip dat noch zonnewende of equinox noch astronomische gebeurtenis heeft om het te rechtvaardigen. " (Frederick A. Filby, B.Sc., M.Sc., Ph.D. (University College London): The Flood Reconsidered , Zondervan, 1977, Vijfde druk, p.106) Door dit bewijs kunnen we vaststellen dat zelfs zo ver terug als de dagen van Noach het begin van het jaar was in de herfst, en werd niet gewijzigd in het voorjaar tot de tijd van Mozes-als de HEERE getracht de focus van zijn kinderen te veranderen van de viering van de 'dood' van de viering van "het leven." Zie het artikel van Frank Humphrey McGill, Ph.D., Senior Pastor, Peoples Kerk van Montreal, The Great Flood en Halloween (de Hallowed Eve), Een christelijke reactie op Halloween, herzien 27 oktober 1997 . Zie ook Flood Legends voor meer verwijzingen naar de oude legendes van de zondvloed.  Sinds de val-aan-val kalender lijkt te vaak worden gebruikt in de Joodse geschiedenis (zoals wij die kennen was zeker na de Babylonische ballingschap, cfr. Nehemia 1:02 ), en omdat het jubeljaar werdaltijd aangekondigd op de Grote Verzoendag in de herfst (zie Leviticus 25:9-10) Ik geloof dat de fall-aan-val kalender is de ware basis voor de vaststelling van het Jubeljaar cycli. Aangezien de voorspelling van Daniel 9 duidelijk verbonden met de Jubilee cycli, dan is voldaan zal worden gekoppeld aan een val naar val kalender.

[Iv] Tishri is de zevende maand van de Joodse religieuze kalender, en de eerste maand van hun burgerlijke kalender. Het komt ongeveer overeen met de maanden september-oktober. "Tishrei. . . de eerste maand van het burgerlijk jaar en de zevende maand van het kerkelijk jaar in de Hebreeuwse kalender. ".  http://en.wikipedia.org/wiki/Tishri  

[V] De Chronologie van Ezra 7 , door Siegfried H. Horn en Lynn H. Wood, p. 73.

[Vi] Bij de presentatie af en toe citaten uit de Talmoed en de Misjna , laat het duidelijk zijn dat deze zijn niet zo geÔnspireerd teksten gepresenteerd, maar in plaats daarvan als waardevolle historische referenties waaruit de goed geaccepteerd overtuigingen van de post tempel Joden (die zich vanaf de tweede eeuw CE aan de vijfde eeuw CE, toen deze geschriften werden uiteindelijk gecompileerd). Het is om deze reden dat hun getuigenis kan worden ingeroepen op vele gebieden.

[Vii] "Nissan" is een variant spelling van "Nisan," de zevende maand van de Joodse val-aan-val kalender.  http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_% 28disambiguation% 29

[Viii] De Joodse vertual Bibliotheek, Talmoed , traktaat Rosj Hasjana, hoofdstuk 1   http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Talmud/rh1.html

[Ix] Eloel is de 6 e maand van de Joodse kalender, ongeveer augustus-september.

[X] "Tishre" is een variant spelling voor "Tishri," de zevende maand van de Joodse kalender. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Tishri  

[Xi] De Misjna, een nieuwe vertaling . Bewerkt door Jacob Neusner. Yale University Press:. New Haven en Londen, 1988 ROSH HASHSHANAH 1.1, p. 299.

[Xii] Tolken Bible Commentary, Commentaar op Ezra , Volume 3, p. 624.

[Xiii] De Bijbel en het Oude Nabije Oosten ; G. Ernest Wright, redacteur, p. 213.

[Xiv] De Chronologie van Ezra 7 , door Siegfried H. en Lynn H. Wood, p. 90.

[Xv] De Saros tabletten worden in detail bestudeerd in deze publicaties: Zur Chronologie der Seleuciden, ZA 8 (1893): 106-113 en JN Strassmaier, Einige chronologische Daten aus astronomischen Rechnungen , ZA 7 (1892): 197-204.

[Xvi] AJ Sachs en H. Hunger, Astronomische Diaries en verwante teksten uit BabyloniŽ , Vol. I: Diaries 652-262 BC (Wenen: ÷sterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1988), pp 56-59.

[Xvii] Thoth is de naam van een van de belangrijkste Egyptische goden. Het wordt hier gelijkgesteld met de Hebreeuwse maand Kisleu, de negende maand (Kislev) van de Hebreeuwse kalender (december-januari). http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_calendar # Modern_calendar

[Xviii] De Chronologie van Ezra 7 , door Siegfried H. Horn en Lynn H. Wood, p. 101-103. Zie ook AE Cowley, Aramees Papyri van de vijfde eeuw voor Christus . (Oxford: Oxford University, 1923)  AP 6 papyrus is op pagina's 15-18.

[Xix] Deze datum nauwkeurig kan worden bepaald, omdat deze maanden waren gebaseerd op een herhaalbaar en voorspelbaar astronomische gebeurtenis (de fasen van de maan), die naar achteren kan worden berekend duizenden jaren in het verleden (met een nauwkeurigheid van binnen een paar uur tijd ). Zoek dan de Nasa Eclipse Startpagina voor specifieke maan staan ​​voor een aantal eeuwen, gevonden op:http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/phase/phasecat.html

[Xx] Wikipedia , de Egyptische kalender, http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_calendar

[Xxi] Ibid.

[Xxii] Manen Kalender , door Paul Carlisle, http://paulcarlisle.net/mooncalendar/

[Xxiii] Redenen voor de eendaagse discrepantie in onze berekeningen zou te wijten zijn aan een van de twee factoren: ten eerste, het Juliaanse jaar van 365.25 dagen is ook helemaal synchroon met een ware zonnejaar en kon de eendaagse discrepantie te verklaren. Een andere factor die deze discrepantie zou kunnen verklaren is het feit dat in de oudheid de Egyptenaren kunnen zijn met behulp van een conjunctie maan om data te bepalen, in tegenstelling tot de visuele waarneming van de halve maan. Het verschil tussen een conjunctie maan en een eerste slechtzienden halve maan is meestal ongeveer een dag. Als een van deze factoren in het spel komt, zou Kislev 1 zijn 16 december, zou Thoth 1 zijn 17 december, en de 18 ste Kislev zou dus in perfecte afstemming geweest met de 17 ste van Thoth. Die datum zou exact overeen met de avond van 2 januari tot de avond van 3 januari, 464 BCE.