Johannes de Doper

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De Heer: Ja, dat zag Ik reeds eeuwen van te voren, en Ik liet daarom al vanaf hun eerste ontstaan uit Mij tot aan Mijn werkelijke komst, door vele duizenden zieners, die in de strijd het licht niet verloren hadden, deze komst van Mij voorspellen en de aard en manier en zelfs de plaats en de tijd van Mijn komst getrouw vastleggen. Bij Mijn daarop werkelijk gevolgde komst liet Ik grote tekenen plaats vinden en verwekte een man, waarin de geest van een hoge engel zijn intrek nam, opdat hij Mijn komst en lijfelijke aanwezigheid op de aarde aan de blinden zou verkondigen.

 

In deze man woonde de geest van de profeet Elia, en dit was de hemeling, die Lucifer in het oerbegin overwon en later weer met deze Lucifer op de bekende berg vocht om het lichaam van Mozes (dus aartsengel Michal). Maar zijn vergevorderde deemoed maakte dat hij in verbinding kon blijven met de bron. Zonder dat Johannes Hem ooit persoonlijk op aarde gezien had, begon hij direct over Hem te getuigen, en hij zei: 'Zie het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt!'

 

En Johannes getuigde nog meer en zei: 'Deze is het, van Wien ik gezegd heb: Hij, die vr mij was, en na mij komt, en Wiens schoenriemen ik niet waard ben los te maken!' GJE1-1[25], 1-2 [1,3], 1-51 [9] [opmerking: de scne beschreven door Max Seltmann over Jezus en Johannes de Doper, klopt dus gewoon weg niet!]

Ga naar Johannes, die nu nog vanwege het water te Enon in de buurt van Salim doopt, Ja, Ik zeg je: Johannes is meer dan een profeet! (Matth. 11:9) Want van hem staat geschreven: 'Zie, Ik zend Mijn engel voor U uit, die Uw weg voor U zal bereiden!' (Matth. 11:10) Bemerken jullie nu, wie hij is? Alle profeten en ook de wet van Mozes hebben voorspellingen gedaan tot aan Johannes. (Matth. 11:13) Hij was de laatste profeet vr Mij. Als jullie het wilt aanvaarden dan is nu juist deze Johannes dezelfde als Elia, die in de toekomst, dat wil zeggen vr de Messias, nog eenmaal moest komen! (Matth. 11:14) Hij is dan ook gekomen en heeft voor Mij geprofeteerd en heeft Mijn weg voorbereid, zoals jullie het zelf ondervonden hebben. Zeg nu eens, of je nu weet, wie Johannes is!'

 

Ik zeg: 'Wie zelf komt, kan meer bereiken dan wie een bode of een brief stuurt. De geest van Johannes is groot en groter dan alle geesten, die ooit op deze aarde een lichaam gehad hebben; maar zijn lichaam behoort aan deze aarde, en uit diens zwakheden heeft zich ook een zwakke zielontwikkeld, en zo is het goed! Vooral daarom heeft men toch ook de prediker Johannes, die een aantal jaren bij Bethabara werkte, in de gevangenis gebracht. Want men was bang, dat hij als zoon van Zacharias, die beslist geen goed getuigenis over de priesters in Jeruzalem gaf, gemakkelijk iets over de namaak ark zou kunnen weten en dat aan het volk zou kunnen vertellen!

 

Tot aan de bouwplaats, waar Jozef aan het werk was liep ze alleen, maar van daar af begeleidde Jozef haar weer naar Jeruzalem en naar de Tempel. Nu woonde er, zowat een halve dagreis van die bouwplaats vandaan, aan de overzijde van een klein gebergte, een nicht van Maria, Elizabeth genaamd, die zij graag wilde bezoeken, en ze vroeg Jozef dus toestemming daarvoor. GJE1-22 [4], 1-144 [14-18], 1-145 [2] en 2-52 [10]

www.zelfbeschouwing.info