Jezus begin van optreden

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Jezus hield zich op in de woestijn, vlakbij Bethabara, en was bijna aan het eind van Zijn veertig dagen vastenperiode. Bethabara lag bij Kapernaum vlak tussen Zebulon en Naftali, aan de Galilese zee. In deze periode getuigde en doopte Johannes over Hem aan de Jordaan. Beiden waren dertig jaar ervoor, door een engel aangekondigd, dat zij geboren zouden worden met een speciaal doel. Nu was dit doel reeds in werking getreden. Johannes getuigde over Hem, dat Hij het Licht was dat de mensheid zou verlichten en Zijn Licht kan nooit doven.

 

Ook sprak Johannes over hem, dat hij niet waard was om Zijn schoenveters te knopen. Johannes doopte eerst bij Bethabara, waar hij leefde en later in Enon, in de buurt van Salim, waar wel veel water was. In die tijd was er ook soms weinig water in de Jordaan. Johannes wist niet dat hij de aartsengel Michael, die met Lucifer streed en won en ook om het lichaam van Mozes streed. Hij was en ook de vroegere Elia. Dat verklaart, waarom hij het een en ander ontkende. Nu kwam Jezus naar hem toe en liet Zich door Hem dopen en de eerste aankomende discipelen herkenden in Hem een meester en volgen Hem.

 

Andreas (gehuwd);

Thomas (een twijfelaar, een wat gesplitste persoon maar vrijgevig) (gehuwd);

Simon Petrus, zoon van Jona die de geestelijke naam Caphas kreeg (gehuwd);

Andreas en Petrus waren broers en beiden geboren in Bethsaida;

Philippus (ongehuwd) – deze gaf Bijbelles aan arme vissers; hij kende Jozef en Maria heel goed en wist ook van het bestaan van Jezus af; hij bewaarde de voorspelling van Simeon en Anna over Jezus. Toen Jezus de mensen begon te onderwijzen, leefde Jozef niet meer;

Nathanael [een stil, maar zeer wijs persoon!];

Jacobus (stiefbroer van Jezus);

Johannes (ook stiefbroer van Jezus) – Jezus beschouwde hem als de belangrijkste schrijver!;

Thomas voegde zich nu tot de groep, ofschoon hij het was die Jezus als 2e eerst volgde! Hij was eigenlijk dus de TWEEDE discipel;

Jacobus, zoon van Zebedeus;

Johannes, zoon van Zebedeus – (Jacobus en Johannes, beiden uit de handelsplaats Kapernaum.

 

Jezus had vijf stiefbroers en twee ervan waren zijn leerlingen. Jezus heeft vanaf Zijn geboorte tot 18 jaar nog veel gedaan – daarna werd het stil en Hij begon weer 12 jaar erna (met 30 jaar) in de openheid te werken. Zijn eerste officiële daad deed Hij in KANA – de eerste bezoekplaats (zie ook het verband met KANAANIETEN – het toekomstige Israel of het beloofde land). In Kana veranderde Hij WATER in wijn. Kana is een stadje in Galilea, niet ver van Nazareth.

 

Jezus kwam op de DERDE dag in Kana op een BRUILOFT. Wat zou er drie jaar erna gebeuren: kruisiging en drie dagen erna de ECHTE bruiloft, de OPSTANDING. De tweede bezoekplaats was Sichar, de stad van Jacob (geschonken door Jacob aan Jozef). Als er over tijden wordt gesproken in de Bijbel, bijv. het zesde uur, dan is dat 12.00 uur in de middag. Drie toestanden moet de mens ook beheersen; het zinnelijke, zijn ziel reinigen, geestelijke opwekking. Uit de wet kan niemand vrij worden vanwege de belemmering door die wet. De wetten geven slechts aan wat wenselijk is.

 

God kwam vroeger ook persoonlijk in de vorm van Melchizedek. Zijn tweede officiële daad was de tempelreiniging. Zijn derde officiële daad was de genezing van een vrouw aan de Jacobsbron, het verhaal over het LEVENSWATER. Nicodemus bezocht Jezus in de nacht. Hij was een kardinaal en de hoogste burgemeester over 800.000 mensen. Hij had een huis aan het Davidsplein, genoeg voor 10.000 mensen aan de Salomonpoort, ook wel de gouden poort genoemd.

www.zelfbeschouwing.info