Incarnaties Johannes de Doper

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Toen we nog op de weg bergafwaarts waren, kwam Petrus bij mij en vroeg wat het te betekenen heeft als de schriftgeleerden zeggen dat Elia vóór de komst van de Messias moet komen om alles voor te bereiden en zo de wegen voor de Heer gereed te maken. (Matth. 17,10} Daarop zei IK tegen Petrus: 'Hierin hebben de schriftgeleerden gelijk en jij nu ook met je vraag! Elia zou wel tevoren komen en alles voorbe­reiden (Matth. 17, 11), maar Ik zeg jullie: Elia is er reeds geweest, maar ze hebben hem evenmin herkend als nu Mij, en met hem gedaan wat ze wilden. Precies zo zullen ze ook doen met Mij, de Mensenzoon, zoals Ik dit jullie van te voren al meerdere malen heb verkondigd. (Matth. 17, 13) Ik zeg jullie: Deze geheel verkeerde soort zal met eerder rusten dan dat zij het doel van haar wraak heeft bereikt, maar daardoor dan ook haar gericht! Johannes, in wie Elia's geest woonde, deed tekenen, onderwees en doopte, en bereidde zo het volk voor Mij voor.

 

Wat gebeurde er daardoor met hem? ­Ikzelf onderwijs nu een zuiverste levensleer en verricht tekenen die op deze aarde nog nooit verricht zijn en voortaan ook met meer in deze grootte en op deze schaal verricht zullen worden; daarom hebben ze ten aanzien van Mij nog des te meer toorn­ en wraakgevoelens en zullen ze onder toelating van boven met Mij doen wat Ik jullie reeds van te voren heb aangeduid. Bij jullie komt weliswaar steeds opnieuw de oude vraag op waarom Ik Mezelf zoiets door de mensen laat aandoen. Maar ook daarover hebben jullie al meer dan voldoende onderricht gehad, laten we daarom nu naar het dal gaan naar onze broeders!' Nadat Ik deze woorden gesproken had zag het drietal pas in dat Johannes de Doper eigenlijk Elia was. (Matth. 17:13)

 

Terwijl we nog verder bergafwaarts gingen naar het dal vroeg PETRUS Mij nogmaals: 'Heer, het is toch wel een beetje merkwaardig met Elia. Hij was dus in volle ernst reeds driemaal op deze aarde en altijd -zeg -in het vlees? De eerste twee keer als Sehel en later als Elia is hij niet gestorven maar onmiddellijk met geheel verheerlijkt lichaam naar de hemelen opgevaren, ofschoon hij evenals ook de laatste keer uit een vrouw ter wereld is gekomen; maar deze laatste keer moest hij werkelijk ontlichaamd worden. Wat is er met zijn vroegere twee lichamen gebeurd, en wat zal.er nu met dit lichaam gebeuren? Zal hij in Uw hemelrijk, als alles voltooid zal zijn, met drie lichamen rondlopen? Want er staat immers geschreven, dat op de jongste dag ook de lichamen op zullen staan en weer met hun zielen verenigd zullen worden! Hoe moeten we dat opvatten?

 

IK zei: 'Wat de opstandig van het lichaam en de Jongste Dag betekent, heb Ik al in  Caesarea Philippi en daar beneden in het dorp meer dan volledig duidelijk gemaakt. Heb je Mijn woorden dan niet onthouden? Waarom moet Ik je een en hetzelfde steeds herhalen? Je weet er wel iets van, maar zonder samenhang, en dat komt door je nog zeer sterke Jodendom, waardoor je ondanks Mijn talrijke verklaringen in je oude, wonderlijke fantasie nog altijd alles letterlijk opvat! Aanvaard de juiste opvatting en wordt in dit waarachtig zuiverste licht van Mij verstandig, dan zul je niet meer zulke dingen vragen die je allang vóór ieder ander zou moeten begrijpen! Is dan niet de dag waarop een kind ter wereld komt diens jongste dag? En is zelfs niet iedere dag die je meemaakt een jongste dag, maar je geboortedag daarentegen, die vroeger ooit een jongste dag voor je was, nu je oudste dag?

 

Het vlees waaruit je lichaam nu bestaat zal ontbinden, overgaan in wormen en planten en de zielen daarvan, en er zullen daaruit geheel vreemde wezens voortkomen die dan eeuwig niets meer te maken zullen hebben met je ziel en met je geest. Begrijp het! De jongste dag voor je ziel zal, na wat Ik je nu heb uitgelegd, toch duidelijk de dag zijn waarop je uit je lichaam genomen zult worden" GJE5-237 (1-12) - Ev. Matth. 17,10-13 - Heeft Elia, toen hij in de geest, dus ook geestelijk, een voorspelling over Mijn komst ontving, Jehova soms in de stormwind of in het vuur voorbij zien gaan toen hij in de grot verborgen was? Nee, in een zacht ruisen ging Jehova voorbij! En kijk, dat vindt nu hier in uw bijzijn plaats! Waarom wilt u het dan niet geloven? Zijn Mijn werken, die Ik ten aanschouwe van duizenden en nogmaals duizenden getuigen reeds gedaan heb, dan niet het waarachtigste getuigenis daarvan? Heeft dan ooit iemand op de wereld zulke daden verricht?" GJE6-3 –

 

IK zei: 'O, denk vooral niet dat Ik u bij Mijn Vader zal aanklagen! Er is een ander die u aan zal klagen, en dat is Mozes, waarvan u hoopt dat hij eens eerst nog met Elia zal komen. (Joh, 5, 45) Hij is ook gekomen, maar door u evenmin herkend als u Mij Zelf nu herkent. (n.b.: Mozes' geest was in Zacharias en Elia's geest in Johannes.) Als u met uw wereldse instelling ooit Mozes geloofd zou hebben, dan zou u ook Mij geloven; want Mozes heeft over Mij getuigd. (Joh.5,46) Maar omdat u zijn geschriften nog nooit geloofd heeft, hoe zou u dan nu Mijn woorden kunnen geloven?!" (Joh.5,47) DE JODEN zeiden: 'Hoe kun je zeggen dat wij, die op zijn stoel zitten­ Mozes niet geloofd zouden hebben?'  GJE6-4 (7-9)

www.zelfbeschouwing.info