Incarnaties van Elia

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Dan zegt de Heer: De eerste twee keer kwam Johannes [de Doper] als Sehel en later als Elia; hij is niet gestorven maar onmiddellijk met geheel verheerlijkt lichaam naar de hemelen opgevaren, ofschoon hij evenals ook de laatste keer uit een vrouw ter wereld is gekomen; maar deze laatste keer moest hij werkelijk ontlichaamd worden. IK zei: 'Wat de opstandig van het lichaam en de Jongste Dag betekent, heb Ik al in Caesarea Philippi en daar beneden in het dorp meer dan volledig duidelijk gemaakt. Heb je Mijn woorden dan niet onthouden?

 

Terwijl we nog verder bergafwaarts gingen naar het dal vroeg Petrus Mij nogmaals: 'Heer, het is toch wel een beetje merkwaardig met Elia. Hij was dus in volle ernst reeds driemaal op deze aarde en altijd -zeg -in het vlees? De eerste twee keer als Sehel en later als Elia is hij niet gestorven maar onmiddellijk met geheel verheerlijkt lichaam naar de hemelen opgevaren, ofschoon hij evenals ook de laatste keer uit een vrouw ter wereld is gekomen; maar deze laatste keer moest hij werkelijk ontlichaamd worden. Wat is er met zijn vroegere twee lichamen gebeurd, en wat zal er nu met dit lichaam gebeuren? Zal hij in Uw hemelrijk, als alles voltooid zal zijn, met drie lichamen rondlopen? Want er staat immers geschreven, dat op de jongste dag ook de lichamen op zullen staan en weer met hun zielen verenigd zullen worden! Hoe moeten we dat opvatten?

 

IK zei: 'Wat de opstandig van het lichaam en de Jongste Dag betekent, heb Ik al in Caesarea Philippi en daar beneden in het dorp meer dan volledig duidelijk gemaakt. Heb je Mijn woorden dan niet onthouden? Waarom moet Ik je een en hetzelfde steeds herhalen? Je weet er wel iets van, maar zonder samenhang, en dat komt door je nog zeer sterke Jodendom, waardoor je ondanks Mijn talrijke verklaringen in je oude, wonderlijke fantasie nog altijd alles letterlijk opvat! Aanvaard de juiste opvatting en wordt in dit waarachtig zuiverste licht van Mij verstandig, dan zul je niet meer zulke dingen vragen die je allang vr ieder ander zou moeten begrijpen!

 

Is dan niet de dag waarop een kind ter wereld komt diens jongste dag? En is zelfs niet iedere dag die je meemaakt een jongste dag, maar je geboortedag daarentegen, die vroeger ooit een jongste dag voor je was, nu je oudste dag? Het vlees waaruit je lichaam nu bestaat zal ontbinden, overgaan in wormen en planten en de zielen daarvan, en er zullen daaruit geheel vreemde wezens voortkomen die dan eeuwig niets meer te maken zullen hebben met je ziel en met je geest. Begrijp het! De jongste dag voor je ziel zal, na wat Ik je nu heb uitgelegd, toch duidelijk de dag zijn waarop je uit je lichaam genomen zult worden" GJE5-237 (1-12) - Ev. Matth. 17,10-13

www.zelfbeschouwing.info