Hoererij

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De Heer: ‘Ik zeg jullie in alle ernst: geile mensen, ontuchtigen en hoeren zullen niet in het rijk van God binnengaan, tenzij ze zich geheel en al bekeren van hun zeer slechte levenswandel! Want denk er om, alle andere zonden begaat de mens buiten het lichaam en hij kan zich er daarom makkelijker van losmaken - want wat uiterlijk plaats vindt, heeft niet zo'n verder­felijke invloed op de mens, als wat in hem gebeurt! -; de hoererij gebeurt echter in de mens, bederft de ziel en de geest en is daarom ook het gevaarlijkste van al het kwade! Vermijdt het daarom meer dan wat ook en ontvlucht het als de pest; want de prikkel van de wellust gebruikt de duivel als een listig middel om zijn doel te bereiken!

 

Wee degene, die zich zo door de satan heeft laten grijpen! leder zal uiteindelijk de grootste moeite hebben om zich uit de klauwen van de satan los te maken! Onuitsprekelijk lijden en verdriet zal zijn deel zijn! Wees allen hier erg op bedacht; want anders zul je nog het moment en de dag beleven, waarop je het erg berouwen zult! - Waar zijn zij, die van hun vrouw hielden om haar levende vruchtbaarheid? Ze houden van de jonge meisjes vanwege de wellust en bedrijven ontucht met hen en regelrechte hoererij. Want wie het andere geslacht gewoonweg verafgood ter wille van de wellust en de ontucht, maakt zich schuldig aan ware hoererij en dit is het slechtste wat er is!– Johannes 3:20 –

 

Hoed je echter voor de ontucht, hoererij, voor slecht eten en zwelgen, ‑anders overkomen je binnen de kortste tijd nog ergere ziekten dan waar je tot nu toe aan leed en die je plaagden!" Deze woorden troffen de genezen mensen in het hart en zij vroegen zich onder elkaar af, hoe Ik had kunnen weten dat zij hun ziekte merendeels aan hun geilheid te danken hadden. Ze bedrijven alle soorten ontucht, en een echtbreuk is bij hen al een heel gewone zaak geworden. De vrouwen zijn bij hen van iedereen, en een maagd verkrachten is bij hen alleen maar een verzetje!

 

Onder hen zijn echter ook knapenschenders en die, welke met maagden hun lusten op een onnatuurlijke sodomitische wijze botvieren, omdat zij zich zo willen vrijwaren van kwade be­smettingen, maar waardoor ze andere nog ergere ziekten oplo­pen. Daarom heb Ik deze mensen zo hard ontvangen en ook weer weggestuurd, want alleen een hard woord kan hen nog enigszins verbeteren." Ze komen uit de streek van de Gadarenen. Meer naar het westen zijn een paar gehuchten en vier dorpen. Hun bedrijf bestaat merendeels uit het fokken van varkens.

 

Waar zijn zij, die van hun vrouw hielden om haar levende vruchtbaarheid? Ze houden van de jonge meisjes vanwege de wellust en bedrijven ontucht met hen en regelrechte hoererij. Want wie het andere geslacht gewoonweg verfoeit ter wille van de wellust en de ontucht, maakt zich schuldig aan ware hoererij en dit is het slechtste wat er is! - GJE1-86 [8] - bron: GJE2-154 – Johannes 3:20 - GJE2-154, GJE 1-21-10

www.zelfbeschouwing.info