Geslachtsgemeenschap

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Als een man in een uitstorting van sterk zaad en in een oprechte lichamelijke liefde die hij voor een vrouw koestert, naar die vrouw toegaat en als ook zij op dat ogenblik een oprechte liefde koestert voor die man, dan wordt een mannelijk kind verwekt, omdat het zo door God geordend is. Het kan niet anders, dan dat een mens van het mannelijk geslacht wordt verwekt, omdat ook Adam gevormd is uit leem, dat een sterkere materie is dan het lichaam (vlees).

 

Die man zal voorzichtig zijn en deugdelijk, omdat hij met sterk zaad en met oprechte wederzijdse lichamelijke liefde verwekt is. Wel, het zaaien van het gezonde mooie zaad komt overeen met de eerste wording van de mens! Het is als het in een vleselijk omhulsel brengen van de op zichzelf al geheel gevormde ziel, die zich voordien in de lucht bevindt, speciaal in de middelste regionen van de bergen daar waar de boomgroei gewoonlijk ophoudt, tot aan de sneeuwen ijsgrens.

 

Als een eenmaal tot begrip gekomen ziel in de lucht de noodzakelijke, volgens een vast plan bepaalde duurzaamheid bereikt heeft, daalt zij dieper en dieper af tot aan de huizen van de mensen, krijgt dan uit de straling van de aura, die om ieder mens aanwezig is, een zekere voeding en blijft dr aanwezig waar haar wezen een gelijke geaardheid voelt. Als echtgenoten zich dan door de natuurlijke drang gedrongen voelen om geslachtsgemeenschap te hebben, ontvangt de geheel rijpe vrije natuurziel, die zich het dichtst bij het echtpaar bevindt, uit de uitstralende aura een teken, of wordt door de toegenomen kracht van de uitstraling van de echtgenoten als gelijksoortig aangetrokken.

 

Met een zekere dwang dringt zij zich tijdens de geslachtsgemeenschap in de stroom van de man en wordt daardoor opgenomen in een klein ei, wat men bevruchting noemt. Welnu, vanaf dat moment lijkt de levensziel dan al op een zaadkorrel, die ergens in de aarde werd gezaaid. En in het moederlichaam doorloopt zij alle stadia tot de geboorte in de wereld net eender als de zaadkorrel in de aarde tot de kiem boven de aarde uitkomt! Dan beginnen de verschillende stadia van de eerst uiterlijke en vervolgens innerlijke ontwikkeling. GJE2-216 [2-4] zie ook: lorberjuli.pdf

www.zelfbeschouwing.info