Eigenliefde

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De Heer: Neem het getal 666, dat onder goede en kwade omstandighe­den respectievelijk een volmaakt mens of een baarlijke duivel aanduidt! Deel de liefde in de mens precies in 666 delen; geef er daarvan 600 aan God, 60 aan de naaste en 6 aan jezelf! Wil je echter een baarlijke duivel zijn, geef er dan 6 aan God, 60 aan de naaste en 600 aan jezelf! De echte dienende zorgt 6‑voudig voor zichzelf, 60‑voudig voor zijn mededienende, opdat ze hem welgezind zijn, en 600‑voudig voor zijn heer, en zorgt daardoor, zonder het te willen, toch 666‑voudig voor zichzelf. Want de mededienenden zullen hun metgezel, bij wie zij de minste eigenliefde tegenkomen, het meest toegenegen zijn, en de heer zal hem weldra boven allen stellen. Ieder mens heeft een bepaalde graad van eigenliefde, en moet die ook hebben, omdat hij anders niet zou kunnen leven, ‑maar, zoals aangetoond, slechts de minste graad!

 

Één graad meer doet de zuiver menselijke verhouding reeds te niet, en dat is op de weegschaal der goddelijke orde precies afgewogen!Nu zijn de grenzen zichtbaar gemaakt, en wij zullen zien hoe je deze in de praktijk aan zult houden!" GJE2-77 [6]…dan is het aardse leven een bijzonder gevaarvolle onderneming; wie zal dat overleven?' Ik zeg: 'Ieder, die leeft volgens Mijn leer! Wie echter leeft volgens zijn eigen, merendeels door de eigenliefde en de hoogmoed gevoede eigendunk en die degene, die hem ergens mee beledigd heeft, niet van ganser harte kan vergeven en hem ook niet tienvoudig kan zegenen, die zal dan ook vroeger of later de onafwendbare gevolgen van de vijandschap smaken, waarbij hij volstrekt geen bescherming van Mij heeft te verwach­ten, behalve als hij zijn schuld aan de vijand tot op de laatste penning betaald heeft!

 

Leef daarom met iedereen in vrede en eendracht! Het is beter voor jullie om onrecht te verdragen, dan ook maar schijnbaar iemand onrecht aan te doen. Daardoor zul je je geen wrekers bezorgen en de geesten, die anders je vijanden zouden zijn geworden, worden dan je beschermgeesten en zullen veel onheil van je hoofden afwenden! GJE1-80 [1,2] Lijden onder enig gevoel van eigenwaarde? Een dergelijk gevoel van eigenwaarde is verwant aan datgene wat je hoogmoed noemt. [Bron: GJE2-188]

www.zelfbeschouwing.info