Dromen

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Maar Ik zei: 'Wat de ziel in de droom ziet, dat is afhankelijk van haar aard. Is de ziel bezig met het ware en goede, wat Ik jullie leer om te geloven en te doen, dan ziet zij in de droom ook het ware en kan daaruit het goede voor het leven halen; is de ziel echter bezig met het verkeerde en het boze, dan zal ze in de droom ook het verkeerde zien en daar het boze uit maken. GJE1-37 [8,9]

 

Omdat jullie nu door Mijn leer met het ware bezig bent, waarom je Mij ook volgt, daarom kan je zielook in de droom slechts het ware gezien hebben, waaruit ze veel goeds kan halen. GJE1-37 [10] Of de ziel ook begrijpt wat ze in de droom ziet, dat is natuurlijk een heel andere zaak. Want net zoals jullie niet alles opnemen en begrijpen wat je ziet in de buitenwereld waarin je overdag leeft, zo begrijpt de ziel ook niet alles wat ze in hr wereld ziet.

 

Wat de ziel in de droom ziet, dat is allemaal in overeenstemming met haar aard. Is de ziel bezig met het ware en het goede, dat de Heer ons leert om te geloven en te doen, dan ziet zij in de droom ook het ware en kan daaruit veel goeds voor het leven halen; is de ziel echter bezig met het verkeerde en het kwade, dan zal ze in de droom ook het verkeerde zien en er iets slechts van maken.

 

Of de ziel ook begrijpt wat ze in de droom ziet, dat is natuurlijk een heel andere zaak. Want net zoals we niet alles opnemen en begrijpen wat we zien in de buitenwereld waarin we overdag leven, zo begrijpt de ziel ook niet alles wat ze in hr wereld ziet. (GJE 1-37,8,10) Veel dromen bedriegen wel. En dat ontstaat door traag bloed. Bron: GJE2-120

www.zelfbeschouwing.info