Dorst

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Het dorpje voor Sichar in Samaria (Joh. 4:27-30) telde destijds ruim 20 huizen. Voor de Jezus was niemand thuis en alle deuren waren stevig gesloten. Was er iemand om een kruik op te halen om water te putten? Datzelfde zal ons lichamelijk en vooral geestelijk nog heel vaak overkomen, als wij door dorst van onze liefde gedreven aan de deuren (harten) van de mensen zullen kloppen om een kruik te zoeken voor het putten van het levende water; maar wij zullen de harten gesloten en leeg vinden! (GJE 1-29)

 

Ik zeg je, wie gelooft wat Ik tegen hem zeg, uit diens lichaam zullen stromen van hetzelfde levende water stromen, zoals geschreven staat in Jesaja 44:3 en in Joel 3 vs 1. - Wie Mijn woorden gelooft, uit diens lendenen zullen stromen levend water vloeien! Want weet, Mijn woord en Mijn leer is dat water. Wie echter het geestelijke water (Mijn leer) drinkt (gelovig in zijn hart opneemt), dat Ik alleen maar geven kan, die heeft in eeuwigheid geen dorst meer.

 

Want het water dat Ik iemand geef wordt in hem een waterbron, waarvan het water opwelt tot in het eeuwige leven. Weet dat Ik met Mijn hele ziel zachtmoedig ben en dat Mijn wezen een en al deemoed is. Deze deemoed is Mijn levende water; wie dus niet net zo deemoedig wordt als Ik, zal geen deel hebben aan het Rijk van God, dat nu neergedaald is op Aarde. [Bron: GJE1-26]

www.zelfbeschouwing.info