De Doop van Jezus

 

De doopplek Jezus ligt vandaag de dag in een militair versperring gebiedzone en is slechts toegankelijk met een speciale toestemming. De doop van Jezus zagen alleen de eenvoudigen en de onmondigen en aan hen werd dit geopenbaard. Voor de wijzen der wereld blijft dit geopenbaarde verborgen en verhuld. Ook de leerlingen van Johannes zagen de Geest van God op Jezus hoofd dalen in het teken van een duif. De afgezanten zagen dit niet en ergerden zich hieraan. De doop kondigde de dood van Jezus aan het kruis aan. (GJE 1-6-9 en 1-11-19)

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De mens heeft echter niets aan de waterdoop, als hij daarna niet gedoopt wordt met de geest van God (GJE 1-24-6) - Wat vuil is dat is vuil en wil de Geest niet aannemen, tenzij het eerst door het vuur zou gaan en aldaar zelf geest worden; want een echt vuur verteert alles op de geest na, daarom zal de geestelijke doop van de Heer ook velen vernietigen en dat is de reden waarom velen bang zullen zijn om haar aan te nemen, zei Johannes de Doper. (GJE 1-24-8). Lukas 3:1 15e regeringsjaar Tiberius in het jaar 24? Gestorven op de 15e Nisan op een zaterdag = sabbath Lukas 3:23?

 

voorblad Jezus, Meester in de Liefde

 

De doop door Johannes aan Jezus, voorspelde de dood van Jezus aan het kruis. De Doop Jezus met zwevende duif als licht wolkje. Johannes getuigt hier, dat ook hij Mij voor het eerst in levende lijve voor zich ziet, en dat Mijn geest in hem dat aan hem heeft geopenbaard. De onderzoekers bekeken deze Man natuurlijk goed en sloegen Hem gade tijdens de kort durende handeling van de doop met het water, die Johannes Mij eerst niet wilde geven, omdat Hij ervan overtuigd was dat Ik meer bevoegd was om hem te dopen, dan hij Mij; - maar aan Mijn uitdrukkelijk verzoek, om het zo te laten gebeuren, gaf hij gehoor en doopte Mij toch, maar zag daarbij wat Ik door Mijn geest in zijn geest had geopenbaard, toen Ik hem naar Bethabara zond, namelijk: hoe Gods geest, dat wil zeggen Mijn eigen bron van alle geest, in de vorm van een licht wolkje, als een duif zwevend, uit de met licht gevulde hemel naar Mij neerdaalde en boven Mijn hoofd bleef hangen. Daarbij hoorde hij de bekende woorden: 'Dit is Mijn geliefde Zoon, of dit is Mijn licht, Mijn eigen bron van alle kracht, aan Wien Ik, als de bron van alle liefde, Mijn welbehagen heb, luistert naar Hem!' (Bron: GJE1-6:2,3)

 

Als jullie kinderen krijgen, voedt ze dan op in Mijn leer en doop ze ook in Mijn naam, zoals je Mijn leerlingen er veel zult zien dopen. Bron: GJE1-36 - De doop door Johannes aan Jezus, voorspelde de dood van Jezus aan het kruis. De leerlingen van Johannes de doper vroegen Jezus of het nodig was hen te laten dopen door Johannes. Jezus: Een ding is maar noodzakelijk, en dat is het daadwerkelijk uitvoeren van mijn leer. Bron: GJE1-23 - Cyrenius vraagt - ook namens Cornelius - of zij zich moeten laten besnijden.

 

De Heer zegt: nee, want wie in het hart al besneden is - zoals jullie - door het geloof aan en de liefde tot God, - die heeft verder niets nodig. Want dat is ruimschoots voldoende om het eeuwige leven te bereiken. Maar over een aantal jaren zullen Mijn met Gods geest vervulde leerlingen en jullie dopen met de geest van God en je zult daardoor krijgen wat je nodig hebt.Bron: GJE2-47 [Opm. Het was wellicht de genoemde Cornelius die zich liet dopen. Vraag: waarom, omdat zij in zekere zin destijds toch ook gastleerlingen van Jezus waren en gedurende een bepaalde tijd met Hem persoonlijk optrok?]

 

Gods geest als Zijn oereigen eeuwige Geest verscheen in de vorm van een licht wolkje als van een duif en deze daalde zwevend neer met licht gevuld uit de hemel en bleef boven het hoofd van Jezus zweven. Dit is Mijn Zoon, Mijn licht, waarin Ik welbehagen heb. (Joh. 1:32) - Zie! Ik zend jullie als schapen onder de verscheurende wolven; wees dus overal sluw als slangen, maar daarbij zonder valsheid zoals de duiven, die een symbool van zachtmoedigheid zijn. [Bron: GJE1-136]

www.zelfbeschouwing.info